Cập nhật ngày 31/03/2020 - 18:37:09

           

Lương hưu và trợ cấp tháng 4-5/2020 sẽ được trả vào cùng một kỳ

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ được tổ chức vào cùng một kỳ.

Ngày 30/3/20202 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1020/BHXH-TCKT bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện.

Các địa phương căn cứ vào tình hình trả lương hưu và trợ cấp tháng 4 và tháng 5/2020 cùng một kỳ

Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ. Cơ quan Bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì, thống nhất với Bưu điện tỉnh về thời gian chi trả; báo cáo UBND tỉnh về phương án tổ chức, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo xong trước ngày 31/5/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chi trả phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.

Trước đó, ngày 25/3/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 972/BHXH-TCTK về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống bưu điện thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hôị, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng bằng tiền mặt. Cụ thể, các cơ quan bưu điện sẽ thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ kỳ trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4/2020. 

Người hưởng lương hưu chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang thẻ chi trả đến các bưu cục của bưu điện để nhận tiền.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các cơ sở bưu điện; người bị bệnh mạn tính được điều trị ngoại trú khi báo cáo với cơ quan bưu điện sẽ được chi trả tận nhà.

Với người hưởng lương hưu thuộc địa bàn có cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì cơ quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, cơ quan Bảo hiểm xã hội để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn.

Thời gian chi trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương./.

Quang Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan