Cập nhật ngày 02/04/2020 - 17:15:00

           

Do COVID-19, dự kiến có 1 triệu lao động sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng

- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Chính phủ đã xem xét và thảo luận Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 31/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành hữu quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Gói an sinh xã hội sẽ hỗ trợ cho 6 đối tượng

Về nội dung hỗ trợ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay, có các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là người có công với cách mạng (1,135 triệu người) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.470 tỷ đồng, tổng số người được hỗ trợ 4,315 triệu người).

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là hộ nghèo (984.000 hộ), hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 6.730 tỷ, tổng số hộ được hỗ trợ 2.244.000 hộ).

Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 5.400 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 1 triệu lao động).

Người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động (dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ 3 triệu lao động).

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 2.280 tỷ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760 ngàn hộ).

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm (dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 15.000 tỷ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 5 triệu lao động).

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

2 chính sách hỗ trợ đặc thù cho NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bên cạnh đó, có 02 chính sách hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa tạo điều kiện người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc). Dự kiến số tiền được tạm dừng khoảng 6.500 tỷ đồng.

Cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1.000.000 đồng/người/tháng. Dự kiến số tiền được hỗ trợ là 3.000 tỷ đồng.

Kết luận phiên họp về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ thống nhất cao với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh đến nguyên tắc hỗ trợ là: chỉ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập; mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 gây ra.

Không hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng; bảo đảm nguyên tắc chia sẻ khó khăn, nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, trong đó Chính phủ chỉ hỗ trợ một phần với mức phù hợp với khả năng nguồn lực.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguyên tắc: việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách;...

“Sau phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo thầm quyền”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Bộ Công Thương đề xuất gói hỗ trợ giảm giá điện lên tới gần 11.000 tỷ đồng

Cùng với gói hỗ trợ an sinh xã hội, nhiều bộ ngành cũng đưa ra những đề xuất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đề xuất triển khai gói hỗ trợ giảm giá điện lên tới gần 11.000 tỷ đồng, với mức hỗ trợ được cao nhất lên tới 10% cho tất cả các đối tượng.

Cụ thể, nếu được hỗ trợ, các khách hàng sản xuất kinh doanh được giảm giá điện khoảng 6.104 tỉ đồng. Với khách hàng dịch vụ du lịch, mức giảm bằng với giá sản xuất, tương ứng số tiền 1.840 tỉ đồng. Đối với khách hàng sinh hoạt, đề xuất giảm giá 10% đối với các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. 

Với bậc thang cao trên 300 kWh, bộ đề xuất giữ nguyên vì các khách hàng tiêu thụ ở bậc này là những người có thu nhập cao, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch. Theo đó, số tiền hỗ trợ khách hàng sinh hoạt sẽ được hưởng là 2.930 tỉ đồng.

Một lãnh đạo EVN cho biết sau khi Thủ tướng quyết định phương án thực hiện cụ thể, EVN sẽ khẩn trương triển khai. Bên cạnh đó, trong hoàn cảnh khó khăn về cung cấp điện, đặc biệt do lượng nước các hồ thủy điện thiếu hụt lớn, EVN cũng sẽ phấn đấu tiết kiệm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Ngoài giá điện, Thủ tướng cũng yêu cầu phải giảm giá các dịch vụ hàng hóa thiết yếu khác. Đồng thời với gói tài chính, tiền tệ, hiện các ngân hàng đã triển khai giãn, hoãn nợ, giảm lãi suất, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước không chỉ triển khai gói 250.000 tỉ đồng mà phải lớn hơn. Khuyến khích gói tài khóa thông qua giảm thuế, phí, tăng chi tiêu công… không chỉ dừng lại ở 30.000 tỉ đồng mà phải nâng lên 150.000 tỉ đồng để tăng hỗ trợ.

Để tạo nền tảng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục nhất quán quan điểm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định giá trị đồng tiền, đặc biệt chú trọng quản lý thị trường ngoại hối, tiền tệ, không để biến động, kiên quyết giảm giá thịt heo, không tăng giá dịch vụ thiết yếu, miễn giảm chi phí hành chính để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân…/.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan