Cập nhật ngày 24/04/2020 - 21:26:58

           

Gần 5 triệu lao động Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19

- Trong đó, lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng nhiều nhất (1,2 triệu lao động); tiếp đến là lao động trong ngành bán buôn, bán lẻ (1,1 triệu lao động); và lao động ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (740.000 lao động).

Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê công bố trong cuộc họp báo về tình hình lao động việc làm quý I/2020, ngày 24/04/2020 tại Hà Nội.

Gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tỷ lệ thiếu việc làm cao kỷ lục trong vòng 5 năm gần đây

Tại buổi họp báo, bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê) cho biết, dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta từ cuối tháng 01/2020 đã gây tác động lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và việc làm của người lao động, khiến tình trạng tham gia thị trường lao động giảm, thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên. 

Kết quả Điều tra lao động việc làm quý I/2020 cho thấy, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2020 ước tính là 55,3 triệu người, giảm 673,1 nghìn người so với quý trước và giảm 144,2 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý I/2020 ước tính đạt 75,4%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, đây là mức thấp nhất 10 năm qua.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý I/2020 ước tính là 48,9 triệu người, giảm 351,2 nghìn người so với quý trước và tăng 4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lao động nam 26,9 triệu người, chiếm 55% tổng số và lao động nữ 22 triệu người, chiếm 45%; khu vực thành thị 16,5 triệu người, chiếm 33,7% và khu vực nông thôn là 32,4 triệu người, chiếm 66,3%.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong quý I/2020 ước tính là 54,2 triệu người, bao gồm 18,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 33,5% tổng số (giảm 1,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); khu vực công nghiệp và xây dựng 16,5 triệu người, chiếm 30,5% (tăng 1,3 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,5 triệu người, chiếm 36% (tăng 0,4 điểm phần trăm).

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý I/2020 ước tính là 2,02%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,95%; khu vực nông thôn là 1,57%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2020 là 2,22%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%; khu vực nông thôn là 1,73%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) quý I/2020 ước tính là 7,01%, trong đó khu vực thành thị là 9,91%; khu vực nông thôn là 5,77%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2020 ước tính là 2%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,97%; khu vực nông thôn là 2,52% (tỷ lệ thiếu việc làm của quý I/2019 tương ứng là 1,17%; 0,6%; 1,45%).

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2020 ước tính là 55,3%, trong đó khu vực thành thị là 47,3%; khu vực nông thôn là 61,7%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2019 tương ứng là 55,9%; 47,9%; 62,2%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, thu nhập bình của người lao động quý I/2020 đạt 6,2 triệu đồng, tăng 353.000 đồng so với quý trước và tăng 473.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực, thu nhập bình quân của lao động thành thị là 8,2 triệu đồng, lao động nông thôn là 5,2 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý I/2020 đạt 7,4 triệu đồng, tăng 616.500 đồng so với quý trước và tăng 476.500 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập của người lao động quý I/2020 so với cùng kỳ năm trước thấp hơn so với tốc độ tăng thu nhập của năm trước (tương ứng là 8,3% so với 19,4%).

67% doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp cắt giảm lao động

Kết quả khảo sát, điều tra của Tổng cục Thống kê, tại 131 ngàn doanh nghiệp trên cả nước và báo cáo của 59 tỉnh, thành về ảnh hưởng của dịch Covid-19, ghi nhận đến giữa tháng 04/2020 có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, nghỉ luân phiên.

Trong đó, lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng nhiều nhất (1,2 triệu lao động); tiếp đến là lao động trong ngành bán buôn, bán lẻ (1,1 triệu lao động); và lao động ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (740.000 lao động).

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, có khoảng 84,8% doanh nghiệp được khảo sát cho biết gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, doanh nghiệp quy mô lớn và quy mô vừa chịu tổn thương nhiều hơn, với tỷ lệ 90% tự đánh giá gặp khó khăn.

Trong 4 tháng đầu năm 2020, có 67% doanh nghiệp cho biết, đã thực hiện các biện pháp cắt giảm lao động, cho lao động giãn việc, nghỉ luân phiên, cho lao động nghỉ không lương, giảm lương lao động. Trong đó, gần 40% doanh nghiệp thực hiện giãn việc, nghỉ luân phiên, 28% doanh nghiệp cắt giảm lao động. Và chỉ có 5,3% số doanh nghiệp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho lao động.

Theo Tổng cục Thống kê, tác động của dịch Covid-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh và người lao động, các khó khăn vẫn có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Do vậy, việc triển khai thực hiện hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp và người lao động là cấp thiết giúp vực dậy nền kinh tế nói chung, thị trường lao động và doanh nghiệp nói riêng./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan