Cập nhật ngày 04/05/2020 - 23:25:29

           

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 9/5

- Bắt đầu từ 8h sáng ngày 09/05/2020, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội, các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 3458/VPCP-ĐMDN, ngày 01/05/2020 về việc kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2603/BKHĐT-PTDN, ngày 22/04/2020 về kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, bắt đầu từ 8h sáng ngày 09/05/2020 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội, các bộ, cơ quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Đài truyền hình Việt Nam: Tuyên truyền về Hội nghị trước, trong, sau thời gian diễn ra Hội nghị; tạo chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong Hội nghị.

Cùng với đó, tổng hợp các báo cáo chuyên đề, tham luận từ các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp để chuẩn bị tài liệu, tư liệu của Hội nghị; tổng hợp ý kiến, kiến nghị thông qua kênh trực tuyến và của các đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nhiệm vụ liên quan (sản phầm đầu ra của Hội nghị), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/05/2020.

Đài truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền hình trực tiếp Hội nghị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chuẩn bị tham luận, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 156/TB-VPCP, ngày 15/04/2020; chủ động xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan