Cập nhật ngày 21/05/2020 - 09:27:28

           

Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

- Chiều ngày 20/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Xuân Đình, Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí và toàn thể đảng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Đình, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Bản báo cáo đã nêu bật được những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác Đảng cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Lê Xuân Đình, Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2020

Việc sinh hoạt chi bộ được duy trì theo quy định của Điều lệ Đảng: sinh hoạt hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo hàng quý. Trong các buổi sinh hoạt, các đảng viên tham dự đầy đủ, Chi bộ phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng cấp trên cung cấp. các đảng viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết Khóa XII của Đảng ủy cấp trên. Chi uỷ Chi bộ đã quán triệt và phổ biến đến toàn bộ đảng viên về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên trên nhiều lĩnh vực. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đã tạo ra không khí dân chủ, cán bộ đảng viên năng động, chủ động trong công việc…

Đặc biệt, chi bộ luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, là chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức về lối sống trong đội ngũ đảng viên. Mỗi cá nhân đảng viên luôn đi đầu và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2022, Chi bộ Tạp chí đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư; phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành một tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín; tích cực mở rộng quan hệ công tác, đa dạng hóa hoạt động đúng chức năng, tạo nguồn thu sự nghiệp để nâng cao chất lượng các ấn phẩm và cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì thường xuyên việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII); xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự phát triển của Tạp chí trong thời gian qua, trong dó có vai trò quan trọng của Chi ủy. Chất lượng chuyên môn, quản lý, các phong trào của Tạp chí có sự chuyển hướng tích cực. Công tác xây dựng Đảng đã được Tạp chí thực hiện tốt; Chi ủy Tạp chí có nhiều đóng góp vào các báo cáo của Đảng bộ cơ quan; nội bộ Tạp chí ngày càng đoàn kết hơn, khắc phục các điểm yếu, phát huy thế mạnh…

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

Trong nhiệm kỳ tới, cùng với việc thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, tiếp tục xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị Tạp chí cần có định hướng rõ hơn lộ trình phát triển của mình, vừa đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, vừa bắt kịp với xu hướng phát triển của báo chí cả nước. Đặc biệt, cần sớm xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các chỉ tiêu đề ra.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban chấp hành Chi ủy Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Lệ Thủy, Phó Tổng biên tập Tạp chí được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội cũng bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan