Cập nhật ngày 27/05/2020 - 14:35:00

           

Giáo viên không được tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục

- Dự thảo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ có nhiều cấp học quy định rõ 6 hành vi giáo viên không được làm, trong đó có việc không được tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Giáo viên không được ép học sinh học thêm để thu tiền

Theo Dự thảo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ có nhiều cấp học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố xin ý kiến góp ý đã đưa ra 6 hành vi giáo viên không được làm. Cụ thể, theo Dự thảo Điều lệ, giáo viên không được có 6 hành vi sau đây:

(i) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

(ii) Gian lận trong kiểm tra, thi cứ, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

(iii) Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

(iv) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. Nghiêm cấm giáo viên lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền/hiện vật.

(v) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp không phục vụ cho việc dạy học, giáo dục tại thời điểm đó.

(vi) Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Dự thảo Điều lệ cũng quy định rõ các nhiệm vụ và quyền của giáo viên. Theo đó, nhiệm vụ của giáo viên là thực hiện giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giáo dục của nhà trường; chuẩn bị kế hoạch dạy học, đánh giá học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Về quyền của giáo viên, Dự thảo ghi rõ: giáo viên có quyền được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo; được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định. Giáo viên được ký hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác; được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể; được nghỉ hè theo quy định và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.../.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan