Cập nhật ngày 03/12/2020 - 10:22:16

           

Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ được quy định phù hợp với từng vị trí, việc làm

- “Vị trí việc làm nào cần phải có ngoại ngữ, cần phải có tin học trong điều kiện 4.0 này sẽ được quy định rất cụ thể trong vị trí, việc làm của từng công việc”, Thứ trưởng Thăng nêu rõ.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, chiều tối ngày 02/12/2020, các lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã trả lời rõ thêm về yêu cầu chúng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên và công chức, viên chức.

Tháng 12 sẽ ban hành Thông tư về tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của giáo viên

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nằm trong kế hoạch rà soát văn bản quy định pháp luật của Bộ. Cụ thể, đây là Thông tư quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của giáo viên mầm non và phổ thông.

“Sau khi nghiên cứu và căn cứ theo khung trình độ quốc gia, trong chương trình đào tạo giáo viên, chúng tôi có yêu cầu về tin học và ngoại ngữ. Với giáo viên phổ thông đang dạy, chúng tôi sẽ đưa vào chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên’, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

 Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, sẽ đưa vào sửa đổi thông tư này. Theo kế hoạch, Thông tư sẽ ban hành trong tháng 12. Sau khi ban hành thì sau 45 ngày sẽ có hiệu lực. Như vậy, trong tháng 2, văn bản này sẽ có hiệu lực.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Điều kiện ngoại ngữ, tin học sẽ được quy định cụ thể trong vị trí, việc làm của từng công việc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Nghị định 115 ngày 25/9/2020 và Nghị định 138 ký ngày 27/11/2020 quy định cụ thể việc miễn thi ngoại ngữ, tin học đối với một số trường hợp.

Về việc bỏ hay không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, dẫn phần trả lời của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trên diễn đàn Quốc hội, Thứ trưởng Thăng cho biết, trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vừa rồi về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ các cấp bảo đảm thành phần, nhiệm vụ, thì trong mục tiêu cụ thể đến 2025-2030 có quy định tỷ lệ phần trăm đối với từng loại cán bộ phải làm việc được trong môi trường quốc tế.

“Vị trí việc làm nào cần phải có ngoại ngữ, cần phải có tin học trong điều kiện 4.0 này sẽ được quy định rất cụ thể trong vị trí, việc làm của từng công việc”, Thứ trưởng Thăng nêu rõ.

Về vị trí, việc làm, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định rồi. Nghị định 62 ngày 1/6/2020 có hiệu lực ngày 20/7/2020 về vị trí, việc làm và biên chế tổ chức và Nghị định 106 ngày 10/9/2020 có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 quy định về vị trí, việc làm và số lượng ngày làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

“Hai nghị định này đã quy định cơ cấu, kết cấu của vị trí việc làm, trong đó có việc mô tả công việc ra làm sao, xác định khung năng lực như thế nào, có cả quy định về ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ… phù hợp với từng vị trí, việc làm”, Thứ trưởng Thăng trao đổi thêm.

Trên tinh thần các nghị định của Chính phủ, Thứ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ cùng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, kể cả những bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành, như: Bộ Tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng…, hay các bộ quản lý ngành lĩnh vực sự nghiệp, ví dụ y tế, giáo dục, sẽ rà soát lại toàn bộ những quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh để hoàn chỉnh cho phù hợp.

“Theo các Nghị định 115 và 138 về tuyển dụng công chức, viên chức đã quy định thẩm quyền của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, quy định mã số, tiêu chuẩn xếp lương đối với công chức, viên chức chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện cho phù hợp”, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan