Cập nhật ngày 27/11/2014 - 09:46:43

           

Mô hình tổ hợp tác thanh niên đang phát huy hiệu quả

- Hưởng ứng 02 phong trào lớn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, đó là “05 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “04 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, mô hình kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ đã ra đời và hoạt động có hiệu quả.

 

 

 

Từ định hướng đúng...

Với phương châm Đoàn vừa là người bạn đồng hành với thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, bằng cách khai thác các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. 

Đến nay, tổng nguồn Quỹ quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn là gần 70 tỷ đồng, đang triển khai thực hiện tại 61 tỉnh, thành đoàn với trên 1.049 dự án. Nguồn vốn này đang được sử dụng theo hướng tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020. Mục tiêu đến năm 2015 là tất cả cơ sở Đoàn có hoạt động hoặc có công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới hằng năm. Phấn đấu đến năm 2020, không có hộ đói do thanh niên làm chủ, giúp 20.000 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5.000 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 5.000 tổ tiết kiệm tại các xã.

Hưởng ứng 02 phong trào lớn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, đó là “05 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “04 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, mô hình kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ đã ra đời và hoạt động có hiệu quả.

Đến những thành công lớn...

Báo cáo của Trung ương Đoàn cho biết, năm 2013, có 60 mô hình hoạt động khá hiệu quả và được biểu dương là những tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên tiêu biểu toàn quốc, trong đó có 16 câu lạc bộ, 17 tổ hợp tác, 27 hợp tác xã.

Nhiều mô hình cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm, như: Câu lạc bộ Trang trại thanh niên ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với 98 hội viên, sử dụng 100 ha đồi rừng, có thành viên thu nhập 500-700 triệu đồng/năm; Hợp tác xã thanh niên Thành Công, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, sử dụng 2,7 ha, doanh thu hằng năm 1,2 tỷ đồng…

Chín năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao giải cho 1.500 gương thanh niên tiêu biểu. Riêng năm 2014, đã có 150 gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi trong cả nước được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của (đây là phần thưởng cao quý trao tặng hàng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh…).

Trong 150 thanh niên được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ IX, năm 2014, có 9 thanh niên là nữ; 24 thanh niên là người dân tộc thiểu số, như: Cơ Tu, Dao, Giáy, H’Mông, Hre, Khmer, Mường, Nùng, Tày, Thái, Thổ, Cao Lan, Bân…; 01 thanh niên có trình độ tiến sỹ, 02 thanh niên có trình độ thạc sỹ, có 40 thanh niên có trình độ đại học và cao đẳng; 70 thanh niên là đảng viên; 121 thanh niên trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương; 07 thanh niên là cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ khuyến nông, ngư, có thành tích xuất sắc trong tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện các đề tài khoa học nông nghiệp... ; có 22 thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ nhiệm HTX, tổ hợp tác, chủ doanh nghiệp ở nông thôn.

Điều đặc biệt là có tới 35 mô hình do thanh niên làm chủ đạt doanh thu trên 01 tỷ đồng/năm, có những mô hình đạt doanh thu rất cao đem lại doanh thu mỗi năm hơn chục tỷ đồng. Các mô hình của 150 thanh niên được nhận Giải thưởng năm nay đã tạo việc làm thường xuyên cho 1.217 lao động.

Để phong trào phát huy hơn nữa vai trò, thời gian tới, Trung ương Đoàn xác định sẽ tuyên truyền sâu rộng hơn về vai trò của kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Tích cực hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật, tăng cường tập huấn, dạy nghề cho thanh niên. Động viên đoàn viên thanh niên, hội viên có mô hình trang trại, doanh nghiệp kinh doanh tăng cường liên kết với nhau về vốn, hợp tác thành lập hợp tác xã thanh niên căn cứ theo hướng dẫn thành lập hợp tác xã thanh niên.

 

Đồng thời, tiến hành vận động, tư vấn, định hướng cho thanh niên tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên tại địa phương./.

Phương Thảo
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan