Cập nhật ngày 21/11/2014 - 14:57:16

           

Đến tháng 6/2014, cả nước có 2.277 mô hình tổ hợp tác thanh niên

- Phần lớn mô hình tổ hợp tác thanh niên hoạt động khá hiệu quả, thu nhập bình quân của lao động từ 2,5-5,0 triệu đồng/tháng.

Tổ hợp tác thanh niên là mô hình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6/2014, cả nước có 2.277 mô hình tổ hợp tác thanh niên, trong đó: 1.796 mô hình tổ hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp và 481 mô hình tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp, chế biến, dịch vụ và các lĩnh vực khác.

Phần lớn mô hình tổ hợp tác thanh niên hoạt động khá hiệu quả, thu nhập bình quân của lao động từ 2,5-5,0 triệu đồng/tháng.

Các tổ hợp tác thanh niên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất nông nghiệp chủ yếu là giúp đỡ nhau trong sản xuất, như: hỗ trợ về giống, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ công lao động, hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm, làm đất, vốn... Qua đó giúp cho các thành viên tăng năng lực sản xuất, sử dụng hiệu quả hơn về lao động, đất đai, vật tư, tiến bộ kỹ thuật, từ đó làm tăng thu nhập cho các hộ thành viên.

 Trong lĩnh vực lâm nghiệp, hoạt động hợp tác chủ yếu trong trồng và bảo vệ rừng; thuê máy móc, thiết bị trong việc khai thác, vận chuyển lâm sản...

Với đặc điểm của tổ hợp tác thanh niên là đối tượng tham gia có trình độ, hoàn cảnh và mục đích làm kinh tế tương đối giống nhau; ngoài khách hàng bên ngoài, tổ hợp tác và tổ viên đồng thời là khách hàng của nhau; cho nên yêu cầu cao về chất lượng, sản phẩm mang tính cạnh tranh lớn.

Khi đó, thanh niên tham gia tổ hợp tác sẽ có công việc, thu nhập ổn định; ít bị cạnh tranh do chi phí đầu vào rẻ; được sử dụng sản phẩm, dịch vụ giá rẻ từ tổ hợp tác, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của mỗi tổ viên.

Tổ hợp tác thanh niên được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc: tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi; biểu quyết theo đa số; tự chủ tài chính, tự trang trải các chi phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của tổ và các tổ viên.

Tổ hợp tác thanh niên là một trong những hoạt động hết sức thiết thực và cần thiết cho các bạn trẻ ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

 Đây là mô hình thu hút đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Vì thế, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, để khơi dậy tiềm năng của tuổi trẻ góp phần vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan