Cập nhật ngày 14/10/2014 - 14:23:58

           

Vai trò của các cơ sở đoàn trong phát triển mô hình hợp tác xã thanh niên

- Mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên phát triển và trở thành phong trào được hưởng ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên. Để có được điều này, vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên lập thân, lập nghiệp là rất lớn.

Mô hình vì thanh niên

Thanh niên Việt Nam ở độ tuổi 16-30 hiện có khoảng 25 triệu người, chiếm 28,9% dân số cả nước. Trong phát triển đất nước, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, là lực lượng đông đảo, xung kích trên mọi lĩnh vực.

Phong trào “ Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tiếp tục triển khai sâu rộng, được đông đảo thanh niên hướng ứng, xã hội công nhận qua thực tiễn.

Để phong trào ngày càng “ăn sâu bén rễ” trong thanh niên, khẳng định tính xung kích của Thanh niên thì mô hình Hợp tác xã thanh niên là một giải pháp, hướng đi quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội.

Tôn chỉ của hợp tác xã do Đoàn tổ chức là làm sao tạo công ăn việc làm cho tất cả thành viên và giúp họ nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình muốn phát triển bền vững các đoàn viên phải đồng lòng, hợp sức thành lập ra hợp tác xã thanh niên làm kinh tế với mục đích trước mắt là giải quyết công ăn việc làm cho những bạn đoàn viên thất nghiệp trong mỗi chi đoàn.

Tổ hợp tác máy gặt đập liên hợp của thanh niên tỉnh đoàn Đồng Tháp

Hợp tác xã thanh niên là phương pháp tập hợp thanh niên kiểu mới, việc ra đời và chính thức đi vào hoạt động của hợp tác xã sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện định đời sống cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. Mô hình này nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và thực hiện việc xây dựng mô hình kinh tế của thanh niên tại xã nông thôn mới.

Từ thực tiễn cho thấy, nhiều mô hình hợp tác xã thanh niên hoạt động có hiệu quả ở một số tỉnh, thành trong toàn quốc đã phát huy tích cực vai trò của mô hình hợp tác xã, như: tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức đoàn, hội…

Chính do mô hình hợp tác xã thành lập trên cơ sở tập trung nguồn vốn, sức lao động để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, từng bước ổn định phát triển đời sống cả về vật chất và tinh thần.

Còn nhiều thanh niên chưa hiểu rõ về bản chất của hợp tác xã

Ngày Hợp tác xã quốc tế lần thứ 89 của ICA (Liên minh Hợp tác xã quốc tế) đã đưa ra thông điệp, thanh niên chính là tương lai của hợp tác xã. Thông điệp này cũng kêu gọi những người hưởng lợi từ hợp tác xã cần tăng cường sự tham gia của thanh niên vào phong trào hợp tác xã.

Song, trên thực tế, có nhiều thanh niên chưa hiểu rõ về bản chất của hợp tác xã bởi mô hình hợp tác xã thường chưa được đưa vào giảng dạy trong các trường học. Thanh niên cũng chưa thể nhận ra các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng chính là do hợp tác xã cung cấp. Do vậy,hợp tác xã cần tạo cơ hội cho thanh niên giải quyết các nhu cầu thiết thực của họ, đưa ra những mô hình doanh nghiệp để thanh niên tự khởi sự, tạo các cơ hội việc làm cho thanh niên, giúp họ hiểu rõ hơn về tính chất của một hợp tác xã hiện đại.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn các cấp

Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó, đến năm 2015, tất cả cơ sở Đoàn có hoạt động hoặc công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới hằng năm.

Phấn đấu đến năm 2020, không có hộ đói do thanh niên làm chủ, giúp 20.000 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững; Mỗi năm các cơ sở Đoàn tham gia sửa chữa, bảo dưỡng được tối thiểu 5.000 km đường giao thông nông thôn; 2.000 km thủy lợi nội đồng. Đặc biệt, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5.000 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 5.000 tổ tiết kiệm tại các xã.

Để đạt được những mục tiêu trên đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

- Chú trọng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, môi trường, chế biến nông sản, thực phẩm cho đoàn viên, thanh niên. Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, tổ dịch vụ thanh niên, trang trại trẻ…

- Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; các tổ, đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp trong thanh niên, phát huy nội lực và đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích luỹ của đoàn viên thanh niên, động viên thanh niên nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Mỗi xã xây dựng nông thôn mới cần duy trì và hoạt động có hiệu quả ít nhất 01 loại hình kinh tế hợp tác thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, 01 tổ tiết kiệm và vay vốn do thanh niên quản lý./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan