Cập nhật ngày 24/11/2014 - 14:41:07

           

Tăng cường tuyên truyền cho thanh niên về mô hình hợp tác xã

- Hợp tác xã thanh niên là phương pháp tập hợp thanh niên kiểu mới, việc ra đời và chính thức đi vào hoạt động của hợp tác xã sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện định đời sống cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên.

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Tường tập huấn xây dựng mô hình hợp tác xã thanh niên năm 2014

 

 Mô hình này nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và thực hiện việc xây dựng mô hình kinh tế của thanh niên tại xã nông thôn mới.

Mô hình Hợp tác xã thanh niên là một giải pháp, hướng đi quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội.

Từ thực tiễn cho thấy, nhiều mô hình hợp tác xã thanh niên hoạt động có hiệu quả ở một số tỉnh, thành trong toàn quốc đã phát huy tích cực vai trò của mô hình hợp tác xã, như: tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức đoàn, hội…

Chính do mô hình hợp tác xã thành lập trên cơ sở tập trung nguồn vốn, sức lao động để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, từng bước ổn định phát triển đời sống cả về vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều thanh niên chưa hiểu rõ về bản chất của hợp tác xã bởi mô hình hợp tác xã thường chưa được đưa vào giảng dạy trong các trường học. Thanh niên cũng chưa thể nhận ra các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng chính là do hợp tác xã cung cấp.

Vì thế, trong thời gian tới cần:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể như: Luật Hợp tác xã; Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thứ hai, chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và Công Thương tổ chức hoạt động như:

- Hội nghị tìm hiểu, tư vấn thành lập cho các chủ doanh nghiệp, trang trại là cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên hội liên hiệp thanh niên... để từ đó giúp đoàn viên, hội viên hiểu rõ tầm quan trọng, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động một cách hiệu quả nhất của mô hình hợp tác xã thanh niên, đồng thời lựa chọn xây dựng loại hình hợp tác xã phù hợp với đặc thù, phát huy được thế mạnh của địa phương, đơn vị.

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý khi hình thành các tổ hợp tác hợp tác xã thanh niên kiến về kiến thức, kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường, điều hành hoạt động.

- Tăng cường tư vấn pháp lý cho thanh niên về nội dung liên quan đến phát triển loại hình hợp tác thanh niên, kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệp phát triển mô hình hợp tác xã trong thanh niên với các hội, đoàn thể khác (như hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân...).

- Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngân hàng thương mại trong việc tư vấn, hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn thanh niên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay trong phát triển sản xuất, kinh doanh./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan