Cập nhật ngày 27/11/2014 - 12:49:27

           

Vĩnh Phúc tập huấn về mô hình HTX thanh niên năm 2014

- Sáng ngày 26/11/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, BTV Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Tường tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình hợp tác xã thanh niên năm 2014.

Dự lớp tập huấn có đại diện các phòng chuyên môn Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Huyện đoàn Vĩnh Tường và 120 đồng chí là cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên, chủ nhiệm các hợp tác xã thanh niên trong toàn huyện.

Hiện nay, thanh niên nông thôn Vĩnh Phúc tuổi từ 15-30 có trên 187.400 người, chiếm 25% dân số nông thôn và 40% lực lượng lao động nông thôn, là lực lượng tiên phong trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Tuy nhiên, hiện nay, số thanh niên nông thôn thiếu việc làm vẫn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 25-30%), trình độ tay nghề lao động thấp, tỷ lệ lao động phổ thông cao, tệ nạn xã hội trong thanh niên nông thôn diễn biến phức tạp, nhiều hộ gia đình thanh niên sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn phát triển sản xuất.  

Trước bối cảnh đó, tỉnh đoàn Vĩnh Phúc xác định, mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác là lời giải cho bài toán thanh niên nông thôn.

Với mục đích trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để xây dựng hợp tác xã, trong thời gian 01 ngày, các học viên được cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc truyền đạt những kiến thức cơ bản về tổ hợp tác, phổ biến những nội dung phát triển các mô hình tổ hợp tác trọng tâm của tỉnh như: Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và điều lệ hợp tác xã…

Cũng tại lớp tập huấn, học viên còn được nghe phổ biến kiến thức, cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Lớp tập huấn nhằm giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển nhân rộng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Việc xây dựng mô hình hợp tác xã thanh niên là cơ sở giúp đoàn viên phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Thông qua mô hình hợp tác xã thu hút, đào tạo nghề cho lao động trẻ góp phần giúp thanh niên có việc làm ổn định, tăng thu nhập/.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan