Cập nhật ngày 12/12/2014 - 19:49:27

           

Ngân hàng Chính sách Xã hội việt Nam:

Người đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế tập thể

- Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể tại nông thôn đã có những ước tiến tốt đẹp.

Trong 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Ngân hàng Chính sách xã hội đã được sự hỗ trợ và đóng góp của nhiều tổ chức, đặc biệt trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hai bên đã cùng đồng hành và chung tay trong công cuộc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như hỗ trợ đoàn viên thanh niên tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vươn lên lập thân lập nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định cho bản thân và đóng góp cho xã hội.

Như ở huyện đoàn Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, những năm qua huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho 410 đoàn viên, thanh niên, với 4,384 tỷ đồng, thành lập 23 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ đến nay là 1,892 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thông qua các buổi tập huấn về cách phòng trị rệp sáp trên cây mãng cầu Xiêm, kỹ thuật trồng sả, ớt, nuôi tôm thẻ, chăn nuôi heo sinh sản... Hầu hết thanh niên nông thôn đều ý thức, mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra, từ sự phát triển của các hoạt động và mô hình đã hình thành nên những thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua đó tạo điều kiện cho thanh niên vượt nghèo và tham gia vào quá trình phát triển nông thôn mới. Trong đó, cán bộ Đoàn nói riêng khi tham gia thực hiện các chương trình phối hợp cũng được trưởng thành, hiểu thêm về công việc, quy trình, hoạt động về quản lý kinh tế. Qua đó, tổ chức Đoàn sẽ có nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu, lợi ích của đoàn viên thanh niên, qua đó thu hút thanh niên vào hoạt động chung trên địa bàn dân cư, đặc biệt trên địa bàn nông thôn.

 

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng Đoàn Thanh Niên sẽ tiếp tục các công tác phối hợp, triển khai sẽ theo nội dung, chương trình tạo điều kiện hơn nữa cho đoàn viên thanh niên tiếp cận được vốn vay lập nghiệp./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan