Cập nhật ngày 18/01/2015 - 20:58:12

           

Xây dựng kỹ năng yêu đọc sách cho hơn 60.000 học sinh tiểu học

- Chương trình ngôn ngữ cho học sinh tiểu học sẽ được thực hiện thông qua việc xây dựng kỹ năng yêu đọc sách cho hơn 60.000 học sinh tiểu học thông qua thành lập 8 thư viện và xuất bản hai cuốn sách thiếu nhi.

Đó là một trong những kế hoạch nằm trong chương trình hợp tác nhằm cải thiện giáo dục và bình đẳng giới dành cho con em nông dân Việt Nam của Quỹ Monsanto (Hoa Kỳ) và tổ chức Room to Read (Tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em những vùng khó khăn) với số tiền hỗ trợ lên đến hơn 3,2 tỷ đồng (153.369 USD).

Cụ thể, Chương trình dự kiến sẽ giúp cải thiện khả năng và niềm yêu thích đọc sách của các học sinh ở cấp độ tiểu học ở Việt Nam thông qua việc thiết lập các thư viện và xuất bản sách. Đồng thời, giúp hàng trăm nữ sinh ở cấp trung học được cắp sách đến trường cũng như được trang bị các kỹ năng sống cần thiết.

Theo đó, quỹ Monsanto sẽ triển khai hai chương trình: Giáo dục nữ sinh và ngôn ngữ cho học sinh tiểu học.

Trong đó, chương trình ngôn ngữ cho học sinh tiểu học sẽ được thực hiện thông qua việc xây dựng kỹ năng yêu đọc sách cho hơn 60.000 học sinh tiểu học thông qua thành lập 8 thư viện và xuất bản hai cuốn sách thiếu nhi.

Còn chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh sẽ hỗ trợ tài chính, phương tiện cho học tập và chương trình đào tạo kỹ năng sống, hướng nghiệp cho khoảng 175 nữ sinh con em những nông hộ thu nhập thấp.

Chương trình hợp tác này sẽ được lan toả từ miền Bắc (Thái Nguyên) tới miền Trung (Bình Định) và miền Nam (Long An, Trà Vinh), với số tiền hỗ trợ lên đến hơn 3,2 tỷ đồng (153.369 USD). Chương trình được bắt đầu tại trường Nhị Trường C, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, trước sự chứng kiến của hơn 300 học sinh phụ huynh, thầy cô giáo.

Trước đó, vào năm 2010 và 2011, quỹ Monsanto đã giúp cải thiện đời sống cho hơn 2.000 nông hộ, thông qua các chương trình cải thiện giáo dục vệ sinh nước sạch tại Hoà Bình và cung cấp sinh kế cho các hộ nghèo với khoản hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan