Cập nhật ngày 10/03/2015 - 22:49:04

           

Bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người lao động

- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2014, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm 2014, với sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng chủ động, hiệu quả và thực chất hơn. Nhờ vậy, hầu hết các nội dung đã và đang hoàn thành theo tiến độ.

Trong công tác phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động và công đoàn luôn được chú trọng thường xuyên.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng đã phối hợp với các ngành, cơ quan đồng cấp liên quan thực hiện trên 12,7 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến lao động và công đoàn.

Qua kiểm tra, giám sát, công đoàn cũng đã góp ý, đề xuất, kiến nghị với doanh nghiệp nhiều vấn đề nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định...

Công nhân, viên chức, lao động các tỉnh, ngành đã có 4.371 công trình, sản phẩm thi đua được công nhận với tổng giá trị trên 304 tỷ đồng; phát huy 876 đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp hữu ích với giá trị làm lợi trên 328 tỷ đồng...

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015, các cấp Công đoàn đã phối hợp chăm lo cho gần 1,5 triệu đối tượng là đoàn viên, người lao động và con công nhân, lao động khó khăn, gia đình chính sách với tổng số tiền 1.326 tỷ đồng; phối hợp, hỗ trợ hơn 130 chuyến xe, 87.000 vé tàu, xe cho công nhân, lao động về quê đón tết với số tiền trên 40 tỷ đồng; trao 182 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Trong năm 2014, đã có trên 2.900 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” được trao cho người lao động khó khăn với số tiền trên 82,6 tỷ đồng.

Trước những kết quả đạt được trong năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp, luật pháp, những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước; góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nêu rõ năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ (2011-2015) và là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần đẩy mạnh phối hợp để chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động, nhất là vấn đề nhà ở, điều kiện sống, vấn đề tiền lương của người lao động.

Theo đó, Công đoàn cần tăng cường giám sát những vấn đề cụ thể, phối hợp với chính quyền các cấp loại bỏ tình trạng doanh nghiệp nợ hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ hoặc trả lương chậm cho người lao động, giải quyết vấn đề xây dựng nhà trẻ cho người lao động...

Thủ tướng cũng đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động; triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp mà Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận; phối hợp trong công tác truyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức công dân; phối hợp tốt hơn trong xử lý các kiến nghị, các vấn đề bức xúc của người lao động…/.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan