Cập nhật ngày 20/03/2015 - 21:07:21

           

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015

- Ngày 20/3/2015, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng triển khai kế hoạch công tác công đoàn năm 2015. Theo đó, nhiều hoạt động, phong trào thi đua, chào mừng… đã được thông qua và được sự hưởng ứng của các công đoàn cơ sở.

Trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Thành Quân - Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, trong công tác tuyên giáo năm 2015, Công đoàn Bộ sẽ phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, như: Lao động giỏi; lao động sáng tạo; giỏi việc nước, đảm việc nhà… học tập các Nghị quyết của Đảng và tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác công đoàn. Đặc biệt, trong năm 2014, Công đoàn Bộ đã tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, như: quyên góp 1 ngày lương ủng hộ các quỹ và các hoạt động từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách…

“Năm 2015 thay vì làm công tác xã hội từ thiện tại các tỉnh, thành khó khăn, các hoạt động từ thiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ưu tiên dành cho các cán bộ, nhân viên khó khăn trong Bộ” – ông Quân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV và kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê, Công đoàn Bộ sẽ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Kế hoạch và Đầu tư, phát động Cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển Ngành, tổ chức Hội thao ngành Kế hoạch và Đầu tư…

Công tác kiểm tra giám sát thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cũng sẽ được tăng cường. Trong đó, yêu cầu các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Bộ sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất. Đồng thời, quan tâm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hội đồng thi đua, lương, xét tuyển thi nâng ngạch, chuyển ngạch của Bộ và những quyền lợi chính đáng khác của đoàn viên công đoàn.

Ngoài ra, năm 2015, Công đoàn Bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Đời sống cơ quan để phát triển nguồn thu, đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức./.

 

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan