Cập nhật ngày 01/04/2015 - 18:00:51

           

IPU 132 đã thành công tốt đẹp

- Chiều 1/4, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 đã bế mạc tại Hà Nội.

Toàn cảnh phiên bế mạc/ Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sau 5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU 132 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đồng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của nghị viện, đặc biệt là chủ đề chung “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”.

Các Ủy ban chuyên trách của Đại hội đồng cũng đã thảo luận và IPU đã ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng như chiến tranh mạng, quản trị nước, luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ và nhân quyền.

Các nội dung khác liên quan đến vấn đề của Liên Hợp Quốc, nghị sỹ trẻ, quyền của phụ nữ, Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện, bảo vệ quyền của nghị sỹ, HIV-AIDS, trẻ em, dân chủ trong kỷ nguyên kỹ thuật số, báo cáo nghị viện toàn cầu, loại bỏ nguy cơ về chiến tranh hạt nhân... cũng đã được thảo luận tại các Ủy ban chuyên trách và các diễn đàn của Đại hội đồng.

Đại hội đồng cũng đã tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội nghị nữ nghị sỹ IPU và 20 năm Tuyên bố Bắc Kinh về quyền của Phụ nữ.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những kết quả quan trọng nhất của Đại hội đồng đã được thể hiện qua Tuyên bố Hà Nội. Đây là văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết của IPU cùng các nghị viện thành viên trong việc xây dựng và thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Liên hợp quốc đang xây dựng cho đến năm 2030.

Dự kiến Tuyên bố Hà Nội sẽ được gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm nay./.

IPU 132 ends with success

In the afternoon of 1st April,  Inter-Parliamentary Union's 132nd Assembly  officially concluded in Hanoi.

Speaking at the closing ceremony, National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung stressed that  IPU 132 was successful after 5 days of working hard.

General Assembly has discussed many important issues of parliaments, particularly on the general topic: “The objective of sustainable development, turning words into action”.

The specialized committee of General Assembly also made discussion and IPU adopted resolutions on such important issues as network War, water management, international law in the protection of national sovereignty, non-interference in the internal affairs and human rights.

Other matters related to the issue of United Nations, young parliamentarians, women's rights, Association of Secretaries General of Parliaments, protection of parliamentarian’s rights, HIV-AIDS, children, elimination nuclear war risks... have been discussed in specialized committees and forums of General Assembly.

General Assembly also celebrated  30th anniversary of the establishment of IPU's Meeting of Women Parliamentarians as well as 20 years of the implementation of the 1995 Beijing Declaration and Platform for Action..

Chairman Nguyen Sinh Hung noticed  that the most important result of General Assembly was Hanoi Declaration. This document expressed aspirations and commitment of IPU Parliaments to build and promote the implementation of sustainable development goals (SDGs) that United Nations was building until 2030.

 

Hanoi Declaration is expected to be submitted to UN General Assembly in this September. /.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan