Cập nhật ngày 31/03/2015 - 23:48:49

           

IPU-132: Đấu tranh cho bình đẳng giới – không chỉ vì phụ nữ

- Là sự kiện bắt đầu các hoạt động của Đại hội đồng IPU-132, Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21 đã nhìn lại, đánh giá những thành tựu về bình đẳng giới đã đạt được kể từ cuộc họp đầu tiên ở Lomé, Togo, năm 1985.

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng IPU-132, Hội nghị Nữ nghị sĩ đã diễn ra vào ngày 28/3. Hội nghị có sự tham dự của đông đảo các nữ Nghị sĩ đến từ Nghị viện các nước thành viên. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury, Tổng thư ký IPU Martin Chungong tham dự Hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội nghị Nữ Nghị sĩ lần thứ 21 chủ trì Hội nghị.

Năm 1921, tại phiên họp đầu tiên của IPU có sự tham dự của đại diện cả hai giới, mới chỉ có 2 nữ nghị sĩ tham gia Đại hội đồng. Tại Hội nghị Nữ Nghị sĩ lần đầu tiên vào năm 1985 tại Lome, Togo, các nữ nghị sĩ chỉ chiếm 7,5% tổng số các Nghị sĩ thành viên IPU. Đến năm 2015, có hơn 200 nữ Nghị sĩ (chiếm gần 30% Nghị sĩ tham dự IPU-132 tại Hà Nội).

Không chỉ tăng lên về số lượng, các nữ Nghị sĩ tham gia tích cực hơn ở các vị trí cấp cao của Liên minh Nghị viện Thế giới, hình thành mạng lưới và các mối quan hệ rộng khắp với nữ Nghị sĩ của các Nghị viện thành viên trên toàn cầu. Ngày càng nhiều và thường xuyên hơn các vấn đề liên quan đến phụ nữ được được đưa vào chương trình nghị sự của IPU. Các hoạt động trong khuôn khổ cơ chế này đã thúc đẩy mạnh mẽ bình đẳng giới và quan hệ đối tác giữa các nam và nữ Nghị sĩ trong IPU.

Hội nghị Nữ Nghị sĩ lần thứ 21 lựa chọn chủ đề thảo luận về 20 năm thực hiện Tuyên bố chung và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, các cam kết về bình đẳng hòa bình và phát triển với 12 mục tiêu chiến lược nhằm tăng cường tiềm năng và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trên toàn cầu. Tuyên bố về Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh đã phản ánh khá đầy đủ các mối quan hệ và sự quan tâm của phụ nữ và những cam kết đối với phụ nữ của các Nghị viện và các quốc gia.

Hội nghị này là cơ hội của các quốc gia đánh giá 20 năm thực hiện các cam kết, vai trò của Nghị viện trong việc hiện thực hóa các cam kết, thể chế hóa khung pháp luật quốc gia tạo cơ chế giám sát hiệu quả và phân bổ nguồn lực để thực hiện.

Việc thảo luận của Hội nghị lần này càng có ý nghĩa hơn khi gắn với chủ đề chung của Đại hội đồng đó là Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động để đề xuất các kiến nghị cũng như xây dựng các mục tiêu trong phát triển tương lai.

Tại các phiên thảo luận, Chủ tịch Hội nghị Nữ Nghị sĩ lần thứ 21 đã thúc đẩy đối thoại, trao đổi tích cực các nội dung: hoạt động về giới tại các Đại hội đồng IPU của Hội nghị Nữ Nghị sĩ và Ủy ban Điều phối; báo cáo về hoạt động và khuyến nghị của Nhóm Đối tác về Giới; thảo luận về nội dung của Bản đồ Chính trị Nữ giới 2015 - tài liệu đồng xuất bản bởi IPU và UN Women - một nghiên cứu về phụ nữ trong Nghị viện từ năm 1995 đến năm 2015...

Các báo cáo tại Hội nghị và ý kiến các đại biểu tại phiên toàn thể và thảo luận nhóm cho thấy vị thế của phụ nữ đã được cải thiện đáng kể ở nhiều quốc gia, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia Nghị viện và Chính phủ; cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái được cải thiện đáng kể; nhiều vấn đề về phụ nữ và bình đẳng giới được đưa vào các chương trình nghị sự của IPU, chương trình nghị sự của các Nghị viện thành viên. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức như vấn đề nghèo đói, phân biệt đối xử trong việc tiếp cận các nguồn lực, tỷ lệ tham gia chính trị của phụ nữ còn thấp...

Hội nghị đã đưa ra nhiều khuyến nghị về việc thực hiện đồng bộ chính sách trên phạm vi khu vực và toàn cầu; sự hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người phụ nữ, đánh giá những vấn đề mang yếu tố giới phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế; tiếp tục tăng tỷ lệ nữ tham gia chính trị, sự tham gia của phụ nữ trong các vấn đề tài chính; kiến nghị sửa đổi các dự thảo Nghị quyết nhằm hoàn thiện khía cạnh bình đẳng giới cho các văn kiện của Đại hội đồng IPU-132.

Hiện nay, tiến trình này ở Việt Nam đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật và nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể Quốc hội, nhân dân Việt Nam. bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là chính sách nhất quán của Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam và các luật bình đẳng giới đều đã ghi nhận quyền bình đẳng về mọi mặt của công dân nam và công dân nữ. Phụ nữ tham gia trong Quốc hội Việt Nam tại các khóa gần đây đều đạt khoảng 25% và Quốc hội Việt Nam phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ này. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp bình đẳng giới của Việt Nam cũng như mục tiêu bình đẳng giới của IPU.

Bên cạnh đó, ngày 30/3, Hội nghị cũng đã tổ chức kỷ niệm 30 năm Hội nghị Nữ Nghị sĩ để nhìn lại chặng đường đã qua, nghe Tổng thư ký IPU Martin Chungong trình bày Báo cáo về Lịch sử của Hội nghị Nữ Nghị sĩ, những mốc thành công trong quá khứ cũng như những ưu tiên trong tương lai./.

IPU-132: Struggle for gender equality - not only for women

As a beginning event of IPU-132, 21st Meeting of Women Parliamentarians  reviewed and assessed the achievements of gender equality since the first meeting in Lomé, Togo in 1985.

In the framework of General Assembly of IPU-132, Meeting of Women Parliamentarians  took place on March 28th, drew a large attention from female parliamentarians  of Parliament members. National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung Nguyen Sinh Hung, IPU Chairman Saber Chowdhury, IPU General Secretary Martin Chungong joined the meeting. Deputy Chairman of Vietnam National Assembly Nguyen Thi Kim Ngan and the Chairman of 21st Meeting of Women Parliamentarians  co-hosted the meeting.

In 1921, only two female parliamentarians  participated in the General Assembly at the first meeting of IPU. In  the first Meeting of Women Parliamentarians  in 1985 in Lome, Togo, congresswoman made up 7.5% of the total IPU Parliament members. However, there’s been up to more than 200 women parliamentarians (accounting for nearly 30% of female parliamentarians  in IPU-132) by 2015.

Also, female parliamentarians  participate more actively in the senior positions of Inter-Parliamentary Union, which create a network  and extensive relationships with female parliamentarians in the world. More and more issues related to women are included in the agenda of IPU, boosting gender equality and partnership between men and women parliamentarians  in IPU.

This meeting's theme was a review of the 20 years of the implementation of the 1995 Beijing Declaration and Platform for Action, aimed at achieving greater equality and opportunity for women. The declaration and platform cover 12 key strategic targets of concern and areas for action, including women and poverty, violence against women and access to power and decision-making, seeking to increase women's power and women's improvements in the world.

This meeting was be a chance to review the last 20 years of implementation and the role of parliaments in realising those pledges in their countries through institutionalising the nation's laws, creating a supervisory system and assigning tasks.

This meeting  is an opportunity for national assessment of 20 years of commitment, the role of Parliament in the realization of these commitments, the institutional framework of national legislation to create effective mechanisms for monitoring and allocating resources to implement.

This meeting  was more meaningful when contributing to the theme of the 132nd IPU Assembly, which is ‘The sustainable Development Goals: Turning words into action.

The  21st meeting of Women Parliamentarians  during the 132nd IPU Assembly on 28th March 2015  highlighted some of the progress made in women development including, government representation in high positions, political leadership,  economic progress, education and social progress in the Journey to realizing the women empowerment agenda.

Since becoming a member of the IPU in April 1979, the Vietnamese NA has participated proactively and responsibly and made effective contributions to the WPM’s activities. Vietnam’s consistent policy on gender equality and women’s empowerment, and NA deputies’ contributions to the WPM and gender issues in the Assembly’s agendas. Vietnamese NA’s commitment to continue support and participation in the WPM and called the IPU, MPs and parliamentarians to support the WPM, enhancing women’s participation in parliaments and the IPU’s activities, and including gender issues in the Assembly’s agendas.

 

Besides, the meeting also celebrated 30 years of Women Parliamentarians Meeting to review the past on March 30th, and IPU S General ecretary Martin Chungong presented reports on the History of Women Parliamentarians Meeting, on  success in the past as well as future priorities. /.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan