Cập nhật ngày 10/04/2015 - 08:48:57

           

IPU 132: Từ Nghị quyết đến chính sách cụ thể của từng quốc gia

- IPU 132 đã kết thúc, nhưng những tác động của các nghị quyết của IPU đến chính sách cụ thể của từng quốc gia mới đang bắt đầu.

Mặc dù chỉ họp trong 5 ngày, nhưng IPU 132 đã ra rất nhiều quyết sách có tác động lớn tới từng quốc gia.

Tuyên bố Hà Nội – di sản thế giới

Theo Chủ tịch Saber Chowdhury, Tuyên bố Hà Nội, thành công của IPU-132 tại Hà Nội đã tạo nên giá trị cao hơn của IPU.

Chủ tịch IPU nói: “Chúng tôi vinh danh Việt Nam, vinh danh Hà Nội”.

Quả vậy, phát biểu của Chủ tịch IPU đã nhấn mạnh, đã khẳng định ý nghĩa của Tuyên bố Hà Nội.

Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội đồng IPU-132 cho biết, Tuyên bố Hà Nội là sáng kiến của Việt Nam ngay từ khi Việt Nam vận động để được đăng cai kỳ Đại hội đồng IPU-132 này. Việt Nam đã nghĩ tới việc phải có một Tuyên bố ghi lại dấu ấn tại Hà Nội, dấu ấn của Việt Nam bởi Việt Nam đăng cai IPU-132 vào thời điểm chuyển giao giữa hai quá trình phát triển.

Năm nay là năm cuối cùng thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và chuyển sang một giai đoạn mới của thế giới trong 15 năm tiếp theo. Chủ đề này cũng gắn trực tiếp với đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm tới, đó là chuyển sang giai đoạn chú trọng phát triển bền vững.

Quốc hội Việt Nam đã nhìn nhận được chủ đề này và chủ động đề xuất, vì Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân.

Khi Việt Nam đề xuất chủ đề này, đã nhận được sự quan tâm rộng lớn của các nghị viện.

“Điều này thể hiện uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế đã mang lại kết quả, mà kết quả rõ nét nhất là Việt Nam đã tập hợp được hàng trăm đoàn, hàng trăm nghị sỹ cùng nhau thảo luận những vấn đề mà Việt Nam và các nước quan tâm, nên có sự đồng thuận cao”, ông Hằng nhấn mạnh.

Tuyên bố Hà Nội đã khẳng định rằng đây là tuyên bố đánh một dấu mốc lịch sử của IPU. Theo Chủ tịch Saber Chowdhury, Tuyên bố Hà Nội, thành công của IPU-132 tại Hà Nội tạo nên giá trị cao hơn của IPU.

“Điều đó thể hiện rằng chủ đề Việt Nam đưa ra có ý nghĩa như thế nào đối với toàn cầu và đáp ứng lòng mong mỏi của bạn bè khắp năm châu, thể hiện được khâu tổ chức của Việt Nam rất chuyên nghiệp, bài bản, chu đáo, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, làm cho bạn bè quốc tế cảm thấy thoải mái và có nhiều đóng góp cho thành công của Đại hội đồng IPU-132”, ông Hằng đánh giá.

Đảm bảo tính thực thi của các nghị quyết tại Đại hội đồng IPU-132

Tại các cuộc họp của các Ủy ban Thường trực, nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua, đề cập những vấn đề hết sức quan trọng mang tính toàn cầu, không chỉ cho trước mắt mà còn lâu dài, như vấn đề chiến tranh mạng, vấn đề nước và vai trò của Quốc hội, luật pháp quốc tế trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người.

Trả lời câu hỏi về tác động của IPU-132 tới Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, đây là sự kiện rất quan trọng về đối ngoại, chính trị, hợp tác ở phạm vi toàn cầu.

Đối với Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu và đã đến lúc nhìn lại, đánh giá để đề ra chương trình cho 15 năm tới. Chương trình này được khởi đồng, thảo luận, đề xuất từ IPU-132, sau đó đệ trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc, do đó đây thực sự là kinh nghiệm lớn đối với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Lễ khai mạc không những mang tính toàn cầu, mà là cho chính Việt Nam. Thông điệp đã làm rõ tầm quan trọng, vai trò của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam cũng như Quốc hội các nước thành viên, phải triển khai trên phương diện quốc gia, chuyển lời nói thành hành động của mình.

“Quốc hội Việt Nam sẽ tích cực đổi mới trong thời gian tới, đưa luật pháp sát với đời sống, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ; điều hành, giám sát các hoạt động động; chuyển hóa hành động vào chương trình phát triển bền vững trong 15 năm tới”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Ngài Saber Chowdhury, Chủ tịch IPU chia sẻ: “Lần này có cách tiếp cận mới, đó là đưa ra giải pháp hơn là xác định vấn đề. Đây là xu thế mới của IPU. Mỗi nghị quyết được thông qua, chúng tôi mong muốn biến đổi cuộc sống của người dân. Xu hướng này được diễn ra tại Hà Nội lần này. Hà Nội là dấu mốc mà nhận thức và cách tiếp cận của chúng ta đã thay đổi. Người dân được đặt vào trung tâm; biến lời nói thành hành động”.

Chủ tịch IPU cũng khẳng định, Tuyên bố Hà Nội đúng với ý nghĩa của nó, đó là được soạn thảo, thông qua tại Hà Nội; là di sản, thể hiện sự đóng góp của Việt Nam cho toàn thế giới. IPU sẽ trình văn kiện này lên Đại hội đồng LHQ tại New York. Trở về nước, mỗi Nghị viện sẽ thực hiện tốt hơn những cam kết được thể hiện tại Hà Nội.

Ngài Martin Chungong, Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam có đóng góp lớn cho IPU-132, đó là lựa chọn chủ đề. Chủ đề đã định hình cho toàn bộ phiên thảo luận, đây là lựa chọn phù hợp và mang tính tính thời sự giúp cho các đoàn đại biểu cùng hướng tới vấn đề thiết thực nhất./.

IPU 132: From IPU Resolution to specific policies of each country

IPU 132 ended, but the impact of its resolutions to specific policies in each country has now beginning.

Hanoi Declaration – The world heritage

IPU President Saber Choudhury praised Vietnam’s contributions to the success of the IPU 132: “We would like to identify the Hanoi Assembly as the Assembly where we have had this change in mindset and perspectives. The other important aspect that I want to share with you is the Hanoi Declaration. It’s called Hanoi Declaration for a number of reasons: It was proposed by our Vietnamese host- the National Assembly of Vietnam actually proposed this theme. It’s being adopted in Hanoi and It will be the contribution, the gift and legacy of Vietnam to the entire world. This is what we have adopted in Vietnam”.

Chairman of the National Assembly (NA) Committee of External Relations and Head of the Standing Organisation Committee for the IPU-132 Tran Van Hang said, Hanoi Declaration is an initiative of Vietnam since the country made campaign to host General Assembly of IPU-132. Vietnam considered to make a statement to be remarked in Hanoi, Vietnam as the host the IPU-132 at the time of transfer between the development process.

This year will finish the implementation of Millennium Development Goals and move to a new stage of the world in the next 15 years. This topic is also directly related to the way of Vietnam’s socio-economic development in the coming years to focus on sustainable development.

Vietnam's National Assembly has recognized and proposed this topic because National Assembly is the highest representative body of the people, representing the rights and interests of people.

When proposing this topic, Vietnam has received large attention from parliaments.

"This shows the prestige of Vietnam in the world, representing the foreign policy of independence, multilateralisation, diversification, proactive international integration, and the most obvious result is that Vietnam has gathered hundreds of unions, hundreds of parliamentarians together to discuss concerned issues" said Hang.

Hanoi Declaration has remarked the history of IPU. As IPU Chairman Saber Chowdhury, Hanoi Declaration and the success of IPU-132 created higher value for IPU.

Ensure the implementation of resolutions adopted by the General Assembly IPU-132

The specialized committee of General Assembly made discussion and IPU adopted resolutions on such important issues as network war, water management, international law in the protection of national sovereignty, non-interference in the internal affairs and human rights.

Vietnamese National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung at a press conference

In response to reporters’ question on how the Hanoi Declaration will impact the Vietnamese National Assembly, Mr. Hung said:“The Vietnamese National Assembly will review and build laws in close association with Millennium Development Goals and Action Programs focusing on the people. Vietnam’s National Assembly is focused on encouraging the government, local administrations and people to take action to implement Millennium Development Goals”.

National Assembly Chairman confirmed: Message of UN General Secretary in the opening ceremony was not only for global but Vietnam. The message was to clarify the importance and role of the people.

In the future, Vietnam National Assembly and other Parliaments would implemented on the national level, transforming words into their actions.

According to the IPU President  Saber Chowdhury, the IPU-132 took a different approach to settling issues, focusing on developing solutions in the hope of improving citizen well-being. He said the host played an important role in the agenda from preparations, discussions in sessions to sidelines events.

He also confirmed Hanoi Declaration to be drafted, adopted in Hanoi with its true meaning; reflecting the contribution of Vietnam to the world. IPU will submit the document to UN General Assembly in New York. Each parliament would perform the commitments in Hanoi when they were back.

Martin Chungong, IPU General Secretary stressed that Vietnam's National Assembly has made great contributions to IPU-132 including its topics. It was topics that shaped the whole discussion./.

Thu Ngàn
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan