Cập nhật ngày 10/04/2015 - 22:10:52

           

Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và triển khai công tác Đảng năm 2015

- Tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 24, sáng 10/4/2015, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và triển khai công tác Đảng năm 2015.

  Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị

Theo đó, Đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối cơ quan Trung ương phổ biến nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp gồm 4 vấn đề: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Liên quan đến việc triển khai hoạt động công tác Đảng năm 2015, đồng chí Mai Ngọc Bích nêu rõ, năm 2015 Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng và các cấp ủy bằng nhiều hình thức, như: tổ chức Hội nghị tập trung toàn Đảng bộ, quán triệt tại các đảng bộ, chi bộ… góp phần nâng cao chất lượng học tập nghị quyết cho cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng ủy làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng hiệu quả, đồng chí Bích nhấn mạnh, cần kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy khối, kịp thời giải quyết bức xúc, khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội các cấp.

Ngoài ra, về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), Quyết định số 217 và 218 của Trung ương, Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK, ngày 18/8/2013 và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK, ngày 22/1/2014 của Đảng ủy khối về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.

Năm 2015, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng cơ sở văn minh, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, đề cao sự phối hợp giữa các đoàn thể trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư  “lãnh đạo cấp ủy và các tổ chức đoàn thể, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III”, đồng chí Bích nhấn mạnh./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan