Cập nhật ngày 11/04/2015 - 06:47:55

           

Dư luận thế giới đánh giá cao IPU-132

- IPU-132 đã thành công tốt đẹp, nhưng dư âm của sự thành công đó vẫn còn. Báo chí thế giới cũng đánh giá cao diễn biến và những quyết sách đạt được tại IPU-132 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Sự tiên phong của Quốc hội Việt Nam trong quá trình hội nhập

Trước khi IPU-132 diễn ra, Đại sứ Đan Mạch tại Hà Nội John Nielsen đánh giá, đây là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước tại một sự kiện quốc tế lớn với tư cách nước chủ nhà; IPU-132 sẽ góp phần giúp các nghị viện trên thế giới có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhận định của Đại sứ John Nielsen hoàn toàn có cơ sở. Bởi, sau khi sự kiện này diễn ra thành công, báo chí các nước đã đưa tin về sự thành công của IPU-132 và khen ngợi thành tựu, cũng như sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiêu đãi cấp Nhà nước các đại biểu dự IPU 132. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin, tại buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội CPC Heng Samrin “hoàn toàn ủng hộ các chủ đề mà Ban Tổ chức IPU-132 đưa ra và tin tưởng rằng các chủ đề này sẽ nhận được sự đồng thuận của các quốc gia thành viên IPU”.

Còn trang foreignaffair (New Zealand) khẳng định, IPU-132 cho thấy, sự tiên phong của Quốc hội Việt Nam trong quá trình hội nhập thế giới và đóng góp đối với IPU.

Trang brudirect (Brunei) đưa tin Nghị viện Đức mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng Việt Nam, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tin cậy lẫn nhau và giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình.

Tại đất nước Kazahkstan, trang bnews.kz đưa tin, Việt Nam và Kazahkstan sẽ hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực du lịch, dầu khí, cơ sở hạ tầng.

Đại biểu các nước tham dự IPU-132 (Áo, Ấn Độ, Australia, Uganda, Jordans, Sierra Leone) đánh giá cao công tác tổ chức IPU-132 của Việt Nam, nhất là việc hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin cho các nghị sỹ và truyền tải các thông điệp đến nhân dân thế giới; chủ đề IPU-132 do Việt Nam lựa chọn phù hợp, thiết thực.

IPU-132 góp phần giúp các nghị viện trên thế giới có trách nhiệm hơn

 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Yosifovich Kosachev, Trưởng đoàn nghị sỹ Nga tham dự IPU-132 cho rằng, khẩu hiệu IPU-132 “Nghị viện vì phát triển bền vững và dài hạn sau năm 2015” là chủ đề có tính thời sự nhất đối với nhân loại hiện nay, khẳng định Nga sẽ đưa ra quan điểm, sáng kiến về mục tiêu, phương hướng phát triển trong thập niên tới.

Tại IPU-132, Nga có thể tiếp xúc các nước trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) nhằm thảo luận vấn đề hợp tác giữa các bên.

Còn tại các trang mạng oananews (của Tổ chức châu Á - Thái Bình Dương, trụ sở tại Jakarta, Indonesia), Newtimes (Rwanda) đưa tin về chương trình IPU-132 và trích phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng rằng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, song rất nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ chưa được thực hiện đầy đủ (giảm đói nghèo, bình đẳng giới); kêu gọi nghị viện các nước quan tâm đến phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới trong xã hội.

Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trần Trúc tham dự IPU-132 đã hội kiến với Chủ tịch IPU Saber Chowdhury và Tổng thư ký IPU Martin Chunjong, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, tiếp xúc đại biểu Nghị viện Nga, Venezuela, Pakistan…; tham gia các cuộc thảo luận chung của IPU-132, nhấn mạnh Trung Quốc có vai trò, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững và sẵn sàng tăng cường phát triển kinh tế, công bằng xã hội, thân thiện, hài hòa.

Còn báo chíNam Phi thì đăng bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Baleka Mbete về yêu cầu cấp thiết của các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp của Nam Phi trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ thời gian qua./.

IPU-132 highly appreciated

 IPU-132 has ended, but its success remains. World press also appreciates the developments and decisions adopted at the IPU-132 which hosted by Vietnam.

The pioneer of Vietnam National Assembly in the process of integration

Before IPU-132 took place, John Nielsen, Danish Ambassador in Hanoi, believed this was an opportunity for Vietnam to promote its image as the host country in an international event; IPU-132 would help parliaments around the world to take more responsibilities in the implementation of sustainable development goals.

John Nielsen’s comment based on the fact that after this event closed, global press had reported the success of IPU-132 and its achievements, as well as the preparation of the host country Vietnam.

Specifically, as Xinhua (China) reported, at the talk with Chairman of National Assembly Nguyen Sinh Hung, Chairman of CPC National Assembly Heng Samrin "fully supported the themes that Organizing Committee of IPU-132 launched and believed that these topic would receive consensus from IPU member".

Foreignaffair of New Zealand confirmed IPU-132 showed the pioneer of the Vietnam National Assembly in international integration process and contributions to IPU.

Brudirect  of Brunei reported that German Parliament wished to strengthen cooperation with Vietnam in the fields of education, training, science and technology.

In Kazahkstan, Bnews.kz noted that Vietnam and Kazahkstan would cooperate strongly in the field of tourism, oil and gas, infrastructure.

Representatives in IPU-132 (Austria, India, Australia, Uganda, Jordans, Sierra Leone) appreciated Vietnam’s organizing for IPU-132, especially the support of sufficient information for parliamentarians...

Constributions to more responsibilities of parliaments

Konstantin Kosachev,Chairman of Russia's Federation Council Committee on International Affairs, head of Russian delegation to IPU-132 said that the slogan of IPU-132 "Parliaments for sustainable and long-term development after 2015" is the most controversial theme for humanity today, confirmed that Russia would take a position and initiatives target in the next decade.

At IPU-132, Russia might make some discussion with BRICS group on the cooperation between the parties.

Also in Oananews, Newtimes of Rwanda reported IPU-132 program and quoted Deputy Chairman of National Assembly Tong Thi Phong that, despite obtaining achievements, a lot of Millennium Development Goals had not been fully implemented (such as poverty reduction, gender equality); she called for countries to focus on sustainable development, economic growth, environmental protection, and gender equality in society.

Xinhua also wrote that China Vice Chairman of NPC Chen Zhu met IPU President Saber Chowdhury and IPU General Secretary Martin Chunjong, Vietnam Chairman of National Assembly Nguyen Sinh Hung, Parliament representatives of Russia, Venezuela, Pakistan...; participated in general discussions of IPU-132, emphasized the role and important contribution of China to sustainable development and its willing to strengthen economic development, social justice, friendly, harmony .

Press in South Africa published the speech of Baleka Mbete, President of South African Congress on the urgent request about the objectives of sustainable development, the contribution of South Africa in the implementation of millennium goals./.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan