Cập nhật ngày 04/05/2015 - 19:41:05

           

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh làm Chủ tịch HĐ thẩm định liên ngành các chương trình mục tiêu

- Thông báo từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng cũng đã chỉ định Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Chủ tịch Hội đồng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính; Tư pháp; Quốc phòng; Công an; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng thẩm định liên ngành có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định sử dụng nguồn chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, tại Công văn số 2321/VPCP-KGVX ngày 07/4/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc rà soát các Chương trình Mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu; kết cấu của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; việc thẩm định Chương trình Mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành Báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2015.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp rà soát, dự kiến nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 báo cáo Chính phủ; nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét thêm về mức vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; xây dựng tiêu chí, thực hiện rà soát và xây dựng danh mục Chương trình mục tiêu; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình Biển đông – Hải đảo và kế hoạch giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu thêm về cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư 100% từ nguồn ngân sách trung ương đối với các dự án khởi công mới bảo đảm phù hợp thực tế../.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan