Cập nhật ngày 27/05/2015 - 15:20:46

           

Đại hội Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2015-2018

- Sáng 27/5, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2018.

  

Tham dự có đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Xuân Đình, Tổng biên tập, Bí thư Chi bộ Tạp chí và toàn thể đảng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Xuân Đình đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018.

Nhiệm kỳ 2013-2015, Chi ủy Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Tạp chí luôn bám sát và phản ánh kịp thời các hoạt động, nội dung chỉ đạo điều hành công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Bí thư Chi bộ Lê Xuân Đình báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2013-2015

Trong công tác chính trị tư tưởng và tuyên giáo, Chi ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt, tổ chức học tập 100% các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các cuộc họp chi bộ cũng như trong các cuộc họp toàn thể đơn vị. Chi ủy đã duy trì các cuộc họp định kỳ hàng tháng và thường xuyên phối hợp với Ban biên tập nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời tổ chức đối thoại công khai, dân chủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc tại đơn vị, tạo dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chi ủy Chi bộ đã nhận thức việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03-CT/TW là công việc thường xuyên của tất cả các đảng bộ, chi bộ. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân.

Trong đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI vào cuối năm 2012, Chi ủy Chi bộ Tạp chí và Ban biên tập đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc trên tinh thần xây dựng. Trong đợt kiểm điểm đã chỉ ra một sô hạn chế tại Tạp chí để có hướng khắc phục.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên trên nhiều lĩnh vực. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đã tạo ra không khí dân chủ, cán bộ đảng viên năng động, chủ động trong công việc...

Chi bộ giữ được truyền thống đoàn kết, là chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống trong đội ngũ đảng viên. Các đảng viên luôn đi đầu và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới 2015-2018, Chi bộ Tạp chí đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tập chí phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành một tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín; Tích cực mở rộng quan hệ công tác, đa dạng hóa hoạt động hợp pháp, tạo nguồn thu sự nghiệp để nâng cao chất lượng các ấn phẩm và cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.


Phó Bí thư thường trực Đảng bộ cơ quan Bộ KHĐT phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Ngọc Bích - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao sự phát triển của Tạp chí trong thời gian qua, trong đó có vai trò quan trọng của Chi bộ Tạp chí. Chất lượng chuyên môn, quản lý, phong trào của cơ quan có sự chuyển hướng tích cực.

Công tác xây dựng Đảng đã được Tạp chí thực hiện tốt. Chi ủy Tạp chí cũng đã có nhiều đóng góp vào các báo cáo của Đảng bộ cơ quan. Đồng chí Mai Ngọc Bích cũng đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết TW4 của Đảng trong Chi bộ Tạp chí, nhờ đó nội bộ đoàn kết hơn, khắc phục yếu điểm, phát huy thế mạnh. Chi bộ Tạp chí đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Mai Ngọc Bích đề xuất Tạp chí tiếp tục định hưỡng rõ hơn đường đi của mình, vừa đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, vừa bắt kịp xu hướng phát triển của báo chí cả nước. Đặc biệt, cần sớm xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục phát huy quy chế dân chủ tại cơ sở, công khai minh bạch.

Tại Đại hội, các đảng viên Chi bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo cũng đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến cho Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng và Báo cáo của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Chi ủy Tạp chí Kinh tế và Dự báo nhiệm kỳ 2015-2018./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI


Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan