Cập nhật ngày 03/06/2015 - 14:58:02

           

VTC chính thức trở thành “người một nhà” với VOV

- Ngày 02/06/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý.

Quyết định nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, lao động, tài chính - tài sản (bao gồm cả mạng truyền dẫn phát sóng và các khoản nợ phải thu, phải trả từ việc đầu tư hình thành tài sản) của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình chuyển giao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị Truyền thông và Phát triển ở Quảng Ninh diễn ra ngày 31/01/2015, ông Nguyễn Đăng Tiến – Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam VOV là cơ quan truyền thông mạnh với 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử. Việc Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC về với VOV sẽ thực hiện tốt chức năng kênh truyền hình Quốc hội, cung cấp thông tin và làm cầu nối giữa Quốc hội với cử tri cả nước./. 

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan