Cập nhật ngày 16/09/2015 - 10:14:57

           

Việt Nam ủng hộ từ bỏ trợ giá cho nguyên liệu hóa thạch

- Trong khung khổ năng lượng bền vững, Việt Nam đang khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, như: năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt và sinh khối. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra Khung chính sách về hiệu quả năng lượng để cải thiện hiệu suất năng lượng lên 5% năm 2015 và 8% năm 2020.

Tại cuộc gặp với các đại sứ Đan Mạch, Na Uy, New Zealand và Đại biện lâm thời của Đại sứ quán của Thụy Điển, Thụy Sỹ và Phần Lan ngày 15/9/2015, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng, việc Việt Nam xây dựng  chiến lược tăng trưởng xanh là thể hiện sự đồng tình của Chính phủ đối với vấn đề từ bỏ trợ cấp cho nguyên liệu hóa thạch. 

Ti bui gp, Th trưởng Nguyn Thế Phương cho biết Vit Nam đã có nhng tiến b vượt bc trong vic cung cp năng lượng cho toàn th nhân dân trong sut hai thp k qua. Vit Nam đã xây dng cơ chế đc thù đ đm bo các h nghèo được s dng đin mc giá hp lý. Mt khác, Vit Nam đang ng phó vi tác đng biến đi khí hu và tìm cách gim thiu nhng tác đng t s biến đi này.

Th trưởng Nguyn Thế Phương cũng thông tin , Vit Nam đã gn hoàn thành mc tiêu ph cp tiêu th đin năng vi nhiu tác đng tích cc thúc đy phát trin con người và là nhân t giúp Vit Nam thc hin thành công các Mc tiêu Phát trin Thiên niên k.

Thay mặt cho nhóm các đại sứ, Đi s New Zealand, ngài Haike Manning cho biết, hin nay, vic d b tr cp trong s dng nhiên liu hóa thch được nhiu nước quan tâm, đin hình là vic thành lp Din đàn “Nhng người bn ca ci cách tr giá s dng nhiên liu hóa thch” vào tháng 6/2010. Din đàn là hình thc hp tác không chính thc ca nhóm các nước phát trin ngoài G20 thúc đy vic ci cách tr cp trong s dng nhiên liu hóa thch.

Din đàn thường din ra trong khuôn kh các hot đng ca APEC, OECD, UNFCCC. Thông cáo ci cách tr cp nguyên liu hóa thch được Din đàn đưa ra vào tháng 4/2015, đã được mt s nước đng thun như M, Pháp, Ma-Rc...

Ngài Haike Manning hy vng s nhn được s đng thun ca Vit Nam trong vic d b tr cp trong nguyên liu hóa thch và nhn mnh Thông cáo này th hin s h tr ca mt s nước đ cùng nhau d b tr cp các nguyên liu hóa thch. Thi gian qua Vit Nam trin khai rt mnh m Chiến lược chng biến đi khí hu và tăng trưởng xanh.

Th trưởng Nguyn Thế Phương cho biết thêm, theo truyn thng, thy đin là ngun đin ch yếu, nhưng hin nay, Chính ph Vit Nam đang c gng khai thác các ngun năng lượng tái to đ sn xut đin cũng như đáp ng các nhu cu v năng lượng khác.

Trong khung kh năng lượng bn vng, Vit Nam đang khai thác các ngun năng lượng tái to, như: năng lượng gió, mt tri, đa nhit và sinh khi. Ngoài ra, Chính ph Vit Nam đã đưa ra Khung chính sách v hiu qu năng lượng đ ci thin hiu sut năng lượng lên 5% năm 2015 và 8% năm 2020.

Ngài Haike Manning cám ơn Th trưởng Nguyn Thế Phương và mong rng s nhn được s h tr t Vit Nam./.                                                                                                   

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan