Cập nhật ngày 18/09/2015 - 10:53:15

           

Tình hữu nghị Việt Nam – Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào, Ngài Somphone Sichaleune vào ngày 17/09/2015, nhân dịp Ngài Đại sứ kết thúc 4 năm nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ti cuc gp, thay mt lãnh đo B Kế hoch và Đu tư, Th trưởng Nguyn Chí Dũng cho biết mi quan h hai nước Vit Nam – Lào không ngng được cng c, phát trin c b rng và chiu sâu, mang li li ích thiết thc cho công cuc xây dng, phát trin mi nước. Trong đó, quan h hp tác kinh tế, văn hóa, giáo dc, khoa hc k thut đã có nhiu chuyn biến tích cc. S thành công đó có đóng góp ca Đi s quán CHDCND Lào ti Vit Nam và cá nhân Ngài Đi s.

Ngài Somphone Sichaleune xúc đng cám ơn s giúp đ, chia s, tình cm chân tình ca các đng chí lãnh đo Vit Nam. Ngài Đi s nht trí vi ý kiến đánh giá ca Th trưởng Nguyn Chí Dũng và cho rng mi quan h gia 2 nước Vit – Lào đã được vun đp t lâu, đến nay nước CHDCND Lào đã tng bước phát trin trong đó có s giúp đ ca Chính ph Vit Nam.

Ngài Đi s cho biết thêm, Vit Nam là tm gương sáng đ đt nước Lào hc tp và mi quan h mà Ch tch H Chí Minh và Ngài Kaysone Phomvihane xây dng s mãi mãi xanh tươi. Qua 4 năm làm vic ti Vit Nam, Ngài Đi s rt vui mng trước s thay đi và phát trin ca Vit Nam.

Th trưởng Nguyn Chí Dũng cám ơn Ngài Đi s và khng đnh, Vit Nam s n lc hết mình thúc đy quan h vi nước CHDCND Lào và cơ quan đi s quán nước CHDCND Lào ti Vit Nam. Th trưởng chúc Ngài Đi s và gia đình sc khe, hnh phúc, ngày càng thành công trong cương v công tác mi.

Th trưởng Nguyn Chí Dũng nhn mnh tình đoàn kết Vit - Lào là mi quan h đc bit hết sc gn bó, va là láng ging tin cy, va là người đng chí, anh em cùng chia ngt s bùi, trên cơ s tôn trng cùng hp tác và h tr ln nhau. Hai nước Vit Nam – Lào cn gìn gi và phát huy truyn thng quý báu này cũng như vun đp đ tình hu ngh Vit - Lào luôn bn cht như sông như núi.

V phía B Kế hoch và Đu tư, Phân ban hp tác Vit – Lào mong mun thúc đy quan h tt đp mà Ch tch H Chí Minh và Ngài Kaysone Phomvihane đã xây dng và vun đp.

 

Th trưởng Nguyn Chí Dũng hy vng trong nhim kỳ công tác va qua Ngài Đi s có nhiu k nim đp vi Vit Nam và sau khi ri Vit Nam nhn nhim v mi, Ngài Đi s luôn nh v Vit Nam và ng h đi vi Vit Nam./.

 

 Tính đến hết tháng 06/2015, Vit Nam là nhà đu tư nước ngoài ln th 3 ca Lào vi 259 d án vi tng vn đu tư là 3,9 t USD. Lào cũng là th trường đu tư ra nước ngoài ln nht ca Vit Nam trong 6 tháng đu năm nay. Bên cnh đó, quan h thương mi Vit Nam-Lào cũng đã thu được nhng kết qu tích cc. Năm 2014, kim ngch ngoi thương song phương Vit Nam-Lào đt 1,3 t USD, tăng 14,2% so vi năm 2013 và trong 6 tháng đu năm 2015 đt 686 triu USD.

Ngày 14/09/2015 Th tướng Nguyn Tn Dũng cùng Đoàn cp cao Chính ph Vit Nam đã sang thăm, làm vic ti CHDCND Lào và d l khi công D án khai thác và chế biến mui m Kali do Tp đoàn Hóa cht Vit Nam đu tư ti tnh Khammuane. Đây là d án có quy mô đu tư ln nht ca Vit Nam ra nước ngoài (hơn 522 triu USD), là d án trng đim ca ngành công nghip hóa cht Vit Nam nm trong Quy hoch phát trin ngành công nghip hóa cht đến năm 2020.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan