Cập nhật ngày 28/10/2015 - 00:23:40

           

Thủ tướng sẽ đối thoại với các đối tác phát triển tại VDPF 2015

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tổ chức Diễn đàn Đối tác phát triển năm 2015 (VDPF 2015).

Thủ tướng tham gia đối thoại tại VPDF 2014

20 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã cùng các Nhà tài trợ quốc tế hợp tác hiệu quả, tiến hành thành công các Hội nghị Nhóm tư vấn CG hàng năm.

Trong bối cảnh phát triển mới, đánh dấu mốc Việt Nam từ một “quốc gia nhận tài trợ” trong 20 năm qua, trở thành “quốc gia đối tác phát triển”, năm 2013, Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam thường niên VDPF lần đầu tiên được tổ chức.

Đây là Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao mới giữa Việt Nam và các đối tác phát triển. Diễn đàn đã tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện ở Việt Nam.

Chủ đề bao trùm của Diễn đàn VDPF cho giai đoạn 2013 – 2015 là “Tạo quan hệ đối tác mới hướng tới tăng trưởng cạnh tranh, toàn diện và bền vững”.

Theo định hướng sẵn có, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra văn bản, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị kỹ nội dung, tập trung vào những vấn đề Việt Nam đang quan tâm và muốn nghe ý kiến từ các đối tác phát triển trong bối cảnh chuẩn bị và triển khai hội nhập sâu rộng và thực chất trong giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng cho biết, ông sẽ tham dự và đối thoại với các đối tác phát triển tại Diễn đàn VDPF 2015./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan