Cập nhật ngày 19/11/2015 - 22:58:18

           

Hai tiêu chí xác định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

- Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân từ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống; hoặc trên 700.000-1.000.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Trong đó, quy định rõ các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, có 2 tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 là: thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Về tiêu chí về thu nhập, Quyết định quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 900.000 đồng/người/tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1.000.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị 1.300.000 đồng/người/tháng. 

Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đối với 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Đồng thời, Quyết định đưa ra 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trên là: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Theo cách tiếp cận chuẩn nghèo trên, phân theo khu vực, hộ nghèo, cận nghèo, trung bình được xác định như sau:

Ở khu vực nông thôn: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống; hoặc trên 700.000-1.000.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân trên 700.000-1.000.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân trên 1.000.000-1.500.000 đồng/người/tháng .

Ở khu vực thành thị: hộ nghèo là hộ có thu nhập bình quân từ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống; hoặc trên 900.000-1.300.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập bình quân trên 900.000-1.300.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân trên 1.300.000-1.950.000 đồng/người/tháng.

Mức chuẩn nghèo trên là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016-2020./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan