Cập nhật ngày 24/11/2015 - 23:54:31

           

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là Chủ nhật, ngày 22/5/2016

- Ngày 24/11, Quốc hội đã xem xét, quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Quốc hội quyết Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trước ngày bầu cử 115 ngày.

Về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, căn cứ Điều 117 của Hiến pháp và Điều 12 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập có từ 15-21 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng của Hội đồng Bầu cử quốc gia là 21 thành viên.

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử và việc quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia.

100% đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành ngày Chủ nhật, 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Với đa số phiếu tán thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm: bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 16 thành viên: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan