Cập nhật ngày 01/06/2014 - 16:00:32

           

Thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo

- Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 764/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch trực tiếp điều phối hoạt động của Ủy ban này.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Ủy viên Thường trực của Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các Ủy viên gồm: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng Thư ký Ủy ban là Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

Ủy ban có Bộ phận giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ, gồm Tổng Thư ký Ủy ban là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và một số công chức của Văn phòng Chính phủ. Bộ phận giúp việc có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban; đôn đốc, điều hành các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ủy ban; và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban giao.Kinh phí hoạt động của Ủy ban, Bộ phận giúp việc và các tổ chức tư vấn cho Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ. Kinh phí hoạt động của tổ giúp việc do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan quyết định thành lập. Ngoài ra, Ủy ban được sử dụng các nguồn kinh phí khác để hoạt động do Phó Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan