Cập nhật ngày 27/05/2014 - 15:59:56

           

Tỷ lệ thất nghiệp quý I/2014 là 2,21%

- Theo công bố của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại thời điểm 01/4/2014 là 53,58 triệu người, tăng 592,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động nam chiếm 51,3%; lao động nữ chiếm 48,7%.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm  01/4/2014 là 47,36 triệu người, tăng 260,1 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2013.

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế quý I/2014 là 52,53 triệu người, tăng 616,1 nghìn người so với quý I/2013.

Về cơ cấu, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 47,5%, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm 32,0%, tăng 0,2 điểm phần trăm.

Tỷ lệ thất nghiệp quý I năm nay của lao động trong độ tuổi là 2,21%, trong đó khu vực thành thị là 3,72%; khu vực nông thôn là 1,53% (Quý I/2013 tương ứng là: 2,27%; 3,80%; 1,58%).

Một chỉ số không kém phần quan trọng khác là tỷ lệ thiếu việc làm quý I của lao động trong độ tuổi là 2,78%. Trong đó: khu vực thành thị là 1,46%; khu vực nông thôn là 3,37% (Quý I/2013 tương ứng là: 3,12%; 1,95%; 3,63%).

Tỷ lệ thất nghiệp quý I của lao động độ tuổi thanh niên (từ 15-24 tuổi) là 6,66%, trong đó khu vực thành thị là 12,31%; khu vực nông thôn là 4,85%.

Tỷ lệ thất nghiệp quý I của lao động từ 25 tuổi trở lên là 1,2%, trong đó khu vực thành thị là 2,27%; khu vực nông thôn là 0,71%.

Số liệu quý I cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị của thanh niên gấp 5,4 lần tỷ lệ thất nghiệp của người lớn.

Tính riêng trong lĩnh vực công nghiệp, thì chỉ số sử dụng lao động tại thời điểm 01/5/2014 tăng 3,5% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,2%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,5%.

Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,8%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 3,4%; công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6%.

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn tại thời điểm 01/5/2014 so với cùng thời điểm năm trước như sau: thành phố Hồ Chí Minh tăng 1%; Đồng Nai tăng 1,8%; Bình Dương giảm 2%; Hà Nội tăng 1%; Hải Phòng tăng 2,6%; Bắc Ninh tăng 16,3%; Vĩnh Phúc tăng 5,5%; Cần Thơ giảm 0,1%; Hải Dương tăng 2,5%; Đà Nẵng tăng 3,5%; Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 3,5%; Quảng Ninh tăng 3,2%; Quảng Nam tăng 5,8%; Quảng Ngãi tăng 12,7%./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan