Cập nhật ngày 19/05/2014 - 23:35:38

           

Việt Nam sẽ có thạc sỹ nghiên cứu và thạc sỹ ứng dụngViệt Nam sẽ có thạc sỹ nghiên cứu và thạc sỹ ứng dụng

- Đây là một trong những điểm mới được nêu trong Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ. Thông tư cũng đưa ra một số quy định mới trong đào tạo thạc sỹ tại Việt Nam.

Theo đó, Quy chế yêu cầu các trường phải xây dựng chương trình đào tạo theo hai hướng gồm: định hướng nghiên cứu và/hoặc theo định hướng ứng dụng.

Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc chuyên ngành đào tạo.

Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới... trong lĩnh vực chuyên ngành vào thực tế.

Người học chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Người học chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng phải học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ thì mới được tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bên cạnh đó, Quy chế mới sẽ cho phép miễn thi môn ngoại ngữ đối với nhiều đối tượng hơn so với quy chế trước. Cụ thể: thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ đúng quy định trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

Để được bảo vệ luận văn, học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10), hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ).

Trong trường hợp luận văn không đạt yêu cầu, học viên được chỉnh sửa, bổ sung luận văn để bảo vệ lần thứ hai trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bảo vệ luận văn lần thứ nhất; không tổ chức bảo vệ luận văn lần thứ ba. Nếu học viên có nguyện vọng thì thủ trưởng cơ sở đào tạo giao đề tài mới. Trong trường hợp này, không tổ chức bảo vệ lại nếu luận văn không đạt yêu cầu. 

 

 

 

Kinh phí cho việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn, tổ chức đánh giá lại, thực hiện và bảo vệ đề tài mới do học viên tự chi trả./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan