Cập nhật ngày 15/12/2013 - 00:04:35

           

Các trường đại học được tuyển 2 lần trong năm

- Đó là nét mới trong dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đưa ra.

Về cơ bản, từ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương giao cho các trường tự tổ chức tuyển sinh với phương án tuyển sinh do từng trường đảm nhiệm. Các trường có thể lựa chọn một trong ba phương án thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả xét tuyển và thi tuyển. Ngoài ra, các trường có thể bổ sung thêm các hình thức kiểm tra thông qua: Phỏng vấn; Viết luận; Thực hành; Kiểm tra năng khiếu…

Dự thảo cũng nêu rõ các trường có thể thỏa thuận với nhau cùng sử dụng chung đề án tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận là đảm bảo đáp ứng yêu cầu và sử dụng chung kết quả. Để làm quen với phương thức thi mới, các trường có thể tổ chức thi riêng cho từng ngành khác nhau, phần còn lại vẫn thi theo “3 chung”. Các điều này phải được đăng ký và thanh tra của Bộ, các sở sẽ giám sát quá trình thực hiện. Kết quả thi của thí sinh chỉ có giá trị xét tuyển vào các trường tổ chức thi tuyển theo cùng đề án, không có giá trị xét tuyển sang trường khác.

Các trường chỉ tổ chức tuyển sinh riêng tối đa 2 lần trong năm vào thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Để được tuyển sinh riêng, các trường phải đảm bảo 5 yêu cầu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, đó là:

- Không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giáo viên của nhà trường tổ chức luyện thi;

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, không để phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

- Thực hiện chế độ thông tin kịp thời và báo cáo kết quả sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh riêng theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc;

- Công bố rộng rãi phương thức tuyển sinh của nhà trường để thí sinh, phụ huynh và xã hội giám sát

Khi xây dựng đề án tuyển sinh riêng, các trường cần phải giải trình rõ tất cả các vấn đề từ công tác chuẩn bị thi; quy trình ra đề thi; công tác tổ chức thi; tổ chức chấm thi; phúc khảo bài thi đến công tác tổ chức xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức thi, chấm thi; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan... Bộ sẽ xác nhận bằng văn bản nếu đề án tuyển sinh riêng của trường đáp ứng các yêu cầu quy định trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày trường nộp đề án tuyển sinh riêng hợp lệ./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan