Cập nhật ngày 17/06/2016 - 23:41:54

           

Bộ KH&ĐT đóng góp 3 thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

- Tại Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng.

 Hội đồng có 3 phó chủ tịch Hội đồng. Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. 2 phó chủ tịch còn lại là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

27 Ủy viên Hội đồng gồm: Trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân; Phó Ban kinh tế trung ương Nguyễn Ngọc Bảo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Văn Hùng; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Vũ Dũng; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân Trần Thọ Đạt; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn; Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung; Trưởng khoa Tài chính - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thơ; Giám đốc trung tâm đào tạo BIDV Cấn Văn Lực; Chuyên gia tư vấn: Lê Đức Thúy, Trương Đình Tuyển, Võ Trí Thành, Lê Xuân Nghĩa, Trần Du Lịch, Nguyễn Công Nghiệp, Nguyễn Thị Mùi.

8 thành viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng gồm: Phó Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Văn Tới (Tổ trưởng); Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Dương (Tổ phó thường trực); Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đức Long (Tổ phó); Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các NH và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính (Tổ phó); Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng; Phó Trưởng phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Lan Anh; Phó Trưởng Ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Đặng Ngọc Tú; Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ Lê Thanh Vân.

Quyết định cũng nêu rõ, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trước đó, ngày 31/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan thành viên khi xây dựng chương trình hoạt động cần bám sát chức năng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ, tham vấn các đề án lớn trong lĩnh vực này.

Trong tháng 6/2016, Hội đồng sẽ họp phiên đầu tiên để đánh giá việc điều hành kinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm và tư vấn giải pháp điều hành cho Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đã đặt ra; thảo luận và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Bên cạnh chức năng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị thực hiện tham vấn Hội đồng đối với các đề án lớn như: Đề án cơ cấu lại chi ngân sách và tái cơ cấu lai nợ công; xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc các đề án huy động vàng và chống đô la hóa nền kinh tế, xem xét lại việc tái cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước để tăng cường minh bạch và thúc đẩy hoạt động này./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan