Cập nhật ngày 27/07/2016 - 16:12:53

           

Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016-2020

- Sáng 27/7, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại hội trường, Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo kết quả kiểm phiếu cho biết: Đối với bầu chức danh Phó chủ tịch nước, số phiếu đồng ý là 478, bằng 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là 9, bằng 1,82% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo Nội quy kỳ họp, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đối với bầu chức danh Chánh án tòa án nhân dân tối cao, số phiếu đồng ý là 473, bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là 15, bằng 3,04% tổng số đại biểu Quốc hội. Căn cứ Nội quy kỳ họp, ông Nguyễn Hòa Bình đã đã trúng cử chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đối với bầu chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số phiếu đồng ý là 448, bằng 90,69% tổng số đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là 39, bằng 7,89% tổng số đại biểu Quốc hội. Căn cứ nội quy kỳ họp, ông Lê Minh Trí đã đã trúng cử chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước với 482/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 97,57% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được thông qua với 466/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 94,33% tổng số đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức. Trước Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu trước Quốc hội ngay sau lễ nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, với vai trò là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính; thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh để nhân danh Nhà nước đưa ra những phán quyết tự tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng.

“Trân trọng đề nghị Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của Tòa án các cấp, cùng chúng tôi xây dựng Tòa án nhân dân trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin cũng như mong đợi của nhân dân”, vị Tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mong muốn./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan