Cập nhật ngày 10/01/2017 - 10:22:14

           

Giữ gìn truyền thống hợp tác Việt Nam – Campuchia

- Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá, hai nước Việt Nam – Campuchia cần tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết, truyền thống hợp tác quý báu.

Chiu ngày 9/1, ti Tr s Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc tiếp Phó Th tướng, B trưởng Ni v Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng đang thăm làm vic ti Vit Nam.

Thay mt Chính ph Vit Nam, Th tướng Nguyn Xuân Phúc chào mng Phó Th tướng, B trưởng và đoàn đi biu cp cao B Ni v Campuchia sang Vit Nam tham d Hi ngh đánh giá kết qu hp tác năm 2016 và ký Kế hoch hp tác năm 2017 gia B Công an Vit Nam và B Ni v Campuchia.

Th tướng Nguyn Xuân Phúc tiếp Phó Th tướng, B trưởng Ni v Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng

Th tướng chúc mng nhng thành tu to ln mà Campuchia đt được thi gian qua; khng đnh quan đim ca Đng, Chính ph Vit Nam luôn mong mun Campuchia n đnh, hoà bình, phát trin thnh vượng. Trên tinh thn đó, Th tướng nêu rõ, Vit Nam chân thành chúc Campuchia t chc thành công cuc bu c Hi đng xã/phường (tháng 6/2017) và bu c Quc hi (tháng 7/2018).

Th tướng cũng khng đnh chính sách trước sau như mt ca Đng, Nhà nước Vit Nam luôn mong mun cng c mi quan h "láng ging tt đp, hu ngh truyn thng, hp tác toàn din, bn vng lâu dài" vi Campuchia.

Th tướng cho rng, tình hình thế gii, khu vc đang đng trước nhiu thách thc, phc tp, các thế lc thù đch ngày càng tăng cường chng phá, nhưng trong bt c hoàn cnh nào, hai nước cn gi gìn tình đoàn kết, truyn thng hp tác quý báu. Do đó, Th tướng mong mun lc lượng công an hai nước tăng cường thúc đy t chc các chuyến thăm và trao đi đoàn cp cao cũng như cp chuyên viên; duy trì và phát huy hiu qu các cơ chế hp tác sn có. Kiên trì thc hin nguyên tc không cho phép bt c lc lượng thù đch nào s dng lãnh th ca nước này đ phá hoi hoà bình, an ninh và n đnh ca nước kia. Lc lượng công an hai nước cn kp thi nm chc tình hình, trao đi và phi hp đu tranh đ làm tht bi mi âm mưu ca các thế lc thù đch, đi tượng làm phương hi li ích và an ninh mi nước.   

Th tướng cũng mong phía Campuchia quan tâm, to điu kin cho kiu dân Vit Nam ti Campuchia gim bt khó khăn, n đnh cuc sng, sinh sng, làm ăn thun li, góp phn cng c mi quan h hai nước; mong hai bên tăng cường thúc đy trao đi, gia tăng kim ngch thương mi trong thi gian ti, tăng cường giao lưu du lch; Chính ph Campuchia to thun li cho các doanh nghip Vit Nam đu tư, làm ăn thun li ti Campuchia.

V phn mình, Phó Th tướng, B trưởng Samdech Krolahom Sar Kheng bày t cm ơn Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã dành thi gian tiếp đoàn. B Ni v Campuchia và B Công an Vit Nam có truyn thng hp tác tt đp, nht là 10 năm qua thường xuyên ký kết hp tác. Hai nước đã phi hp bo đm gi gìn tuyến biên gii hoà bình, an ninh, hu ngh và hp tác. Trong vn đ này, B Ni v Campuchia đã luôn nhn được s giúp đ ca phía Vit Nam v vt cht, đào to cán b, trao đi, chia s kinh nghim.

Phó Th tướng cho rng, tình hình ti phm ngày càng phc tp, nên vic tăng cường trao đi, hp tác gia hai B là hết sc cn thiết. V vic gii quyết vn đ người Vit Nam sinh sng ti Campuchia, Phó Th tướng cho biết, ông hết sc quan tâm, đã và đang ch đo các cơ quan liên quan phía Campuchia tích cc gii quyết, xem xét các loi giy t cho người Vit Nam sinh sng ti Campuchia.

Nhân dp này, Phó Th tướng cũng bày t cm ơn s giúp đ quý giá ca Đng, Nhà nước và nhân dân Vit Nam đi vi s nghip xây dng và phát trin đt nước Campuchia./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan