Cập nhật ngày 12/06/2017 - 13:11:05

           

Sáng ngày mai, 13/6: 4 Bộ trưởng bắt đầu đăng đàn trả lời chất vấn

- 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn tại kỳ họp này gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiêu điểm của Tuần làm việc này (12-17/7) là Quốc hội sẽ dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, bắt đầu từ sáng 13/6.

Cụ thể, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững.

Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản cũng là một nội dung lớn được đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng thứ hai được chất vấn là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tử. Ông Nguyễn Chí Dũng sẽ trả lời những chất vấn xung quanh giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. 

Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia cũng là những vấn đề được Quốc hội chất vấn người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các đại biểu Quốc hội cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng thứ tư tham gia chất vấn tại Kỳ họp này là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời về vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội. Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Tại phiên chất vấn, ngoài các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời chính đối với các nhóm vấn đề thì các bộ trưởng, yrưởng ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời chất vấn. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác tham dự phiên chất vấn để giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13- 15/6/2017./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan