Cập nhật ngày 24/06/2013 - 14:42:37

           

Kiểm tra triển khai Quy hoạch nhân lực ngành giáo dục

- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Kế hoạch số 746/KH-BGDĐT về việc kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai thực hiện Quy hoạch nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 tại các địa phương trên toàn quốc. Chương trình nhằm kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai quy hoạch Phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 tại một số địa phương.

Quy hoạch nhân lực ngành giáo dục được ban hành ngày 29-12-2011, có mục tiêu xác định được nhu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ nhân lực của ngành, góp phần đảm bảo lực lượng để tiến hành công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

Để nâng cao hiệu quả của Quy hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra tình hình triển khai Quy hoạch sau hơn 1 năm thực hiện. Ngoài việc thu thập thông tin xác định thuận lợi, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện, việc rà soát còn nhằm đánh giá tác động của việc triển khai quy hoạch đến công tác quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Và, kết quả rà soát sẽ là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng giải pháp quản lý việc triển khai quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương báo cáo tình hình xây dựng, triển khai quy hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Khánh Hòa, Đắc Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, thông qua mẫu phiếu khảo sát, thảo luận, trao đổi, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý, chuyên viên sở, phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, Bộ còn cho hay, hiện nay cả nước có 330 cơ sở đào tạo hệ sư phạm và 14 trường chuyên đào tạo sư phạm trên cả nước đang giảm dần sức hút. Một hai năm trước thông điệp này đã được phát đi, nhưng năm nay sẽ được phát mạnh mẽ hơn.

Thời gian kiểm tra dự kiến vào tháng 6 và tháng 7/2013

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan