Cập nhật ngày 07/08/2018 - 21:04:14

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21 (697)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21/2018 gồm những nội dung chính sau:

 

Bài viết “Phân tích mối quan hệ nhân - quả giữa FDI, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế” của tác giả  Hoàng Mạnh Hùng đã cung cấp một bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ nhân - quả giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1998-2015. Mô hình PVAR được ước lượng và sử dụng để kiểm tra mối quan hệ nhân - quả Granger. Nghiên cứu chỉ ra rằng, có một mối quan hệ nhân - quả hai chiều giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, quan hệ nhân - quả một chiều chỉ được tìm thấy từ FDI và tăng trưởng kinh tế lên chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Những kết quả này cho thấy, FDI là một nguồn vốn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu. Nhưng chuyển dịch cơ cấu chưa có đóng góp cho tăng trưởng cũng như chưa phải là một lợi thế để thu hút nguồn vốn FDI.

Trong khi đó, nghiên cứu ở một lĩnh vực khác liên quan đến doanh nghiệp, nhóm tác giả  Đào Thị Thanh Bình và  Nguyễn Hoàng Lan có bài viết “Phân tích ảnh hưởng của Chỉ số Quản trị doanh nghiệp lên hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết VN30 Index” với mục đích là kiểm tra sự tác động của Chỉ số Quản trị doanh nghiệp (CGI) lên hiệu quả hoạt động của các công ty trong VN30 Index (chỉ số giá của 30 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, CGI có tác động đáng kể lên hiệu quả hoạt động của công ty được đo bởi ROA, cụ thể là, CGI của công ty càng cao, thì hoạt động của công ty càng có hiệu quả hơn.

Trong khi đó, nhóm tác giả Võ Hoàng Nhân và Phạm Hùng Cường thông qua bài viết “Sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến tại website Tiki.vn” lại đánh giá sự hài lòng của khách hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh khi mua sắm trực tuyến tại website Tiki.vn. Thông qua khảo sát 201 khách hàng đã từng mua sắm trên website Tiki.vn, nghiên cứu chỉ ra rằng, Công nghệ và Mua hàng, Sản phẩm và Giao hàng, Niềm tin và Giá cả là các yếu tố có tác động thuận chiều đến Sự hài lòng của đối tượng được khảo sát. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý cho website Tiki.vn nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến.

Với số liệu điều tra từ 121 du khách trong năm 2017, nghiên cứu “Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch quận Ô Môn, TP. Cần Thơ” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Như Bằng, Trần Thị Hồng Yến đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tại quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Kết quả cho thấy, có 6 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng du lịch của Quận, gồm: Kết cấu hạ tầng du lịch, Giá cả dịch vụ, Sự đồng cảm, Công tác tổ chức du lịch và Phong cảnh nơi đến. Từ đó, bài viết đưa ra những gợi ý giải pháp phát triển du lịch của Quận trong thời gian tới.

Giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên là một trong những chủ trương quan trọng và cấp thiết được Đảng và Nhà nước quan tâm trong những năm gần đây. Bài viết “Nghiên cứu ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên” của tác giả Phạm Thị Huyền thông qua điều tra xã hội học về thực trạng ý thức chấp hành pháp luật và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các phương hướng, giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên trong Trường.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, nguồn nhân lực, thương mại, dịch vụ, văn hóa – xã hội... sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

Hoàng Mạnh Hùng:  Phân tích mối quan hệ nhân - quả giữa FDI, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nguyễn Thị Đông: Tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng năng suất lao động của TP. Hà Nội

Đào Thị Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Lan: Phân tích ảnh hưởng của Chỉ số Quản trị doanh nghiệp lên hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết VN30 Index

Nguyễn Thị Anh Thư: Yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam

Nguyễn Thanh Vân, Phan Thành Việt: Tác động của các thuộc tính địa phương đến sự hài lòng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tiền Giang

Cao Việt Hiếu: Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên vùng Đông Nam Bộ

Nguyễn Phương Tú, Giang Kim Chi, Nguyễn Linh Trang: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định sử dụng dịch vụ chia sẻ nhà ở tại Hà Nội

Đặng Thị Thanh Loan: Đánh giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Bình Định

Lê Kim Dung: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam bằng lý thuyết DTPB mở rộng

Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Như Bằng, Trần Thị Hồng Yến: Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Đào Thị Kiều Hoa, Bùi Nhật Quỳnh, Thân Trọng Thụy: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch outbound đi Mỹ

Lê Phúc Minh Chuyên, Phạm Thị Uyên Thi, Nguyễn Thị Tiến, Trần Nam Trang: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng máy ATM tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Đà Nẵng

Lê Trần Huyền Trân, Hồ Nguyễn Phương Uyên: Dạy nghề cho người khuyết tật tại tỉnh Trà Vinh: Thực trạng và giải pháp

Triệu Đình Phương, Phan Chí Anh: Tác động của thực hành quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Phạm Thị Vân Khánh, Trần Quang Huy, Nguyễn Đắc Dũng, Vũ Việt Linh: Ảnh hưởng của một số chính sách tới phát triển sản xuất, kinh doanh của các hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Anh Trâm: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Hà Cẩm Tú: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn loại hình sách của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Xuân: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quang Hà, Mai Lan Phương: Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Thu Huyền, Phan Huệ Anh, Đào Ngọc Tiến: Ảnh hưởng của các nhân tố thúc đẩy và rào cản tới ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động tại Việt Nam

Võ Hoàng Nhân, Phạm Hùng Cường: Sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến tại website tiki.vn

Trần Quang Tiến: Khả năng thích ứng nghề nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0: Tổng quan lý thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu

Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hải Nam: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về giảng viên: Nghiên cứu tại các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

Trịnh Ngọc Huy, Hoàng Mạnh: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam

Phạm Hồng Mạnh: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Phan Thị Hằng Nga, Phạm Duy Linh: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Huỳnh Quang Linh: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong Công ty Cổ phần Trà Bắc tại tỉnh Trà Vinh

Phan Thanh Long: Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn 4-5 sao tại TP. Hồ Chí Minh

Lê Kim Thanh, Lưu Thanh Đức Hải: Tác động của quảng cáo truyền hình đến ý định mua sữa bột Dielac Alpha Gold của người dân tại TP. Cần Thơ

Nguyễn Thúy Phương, Lê Hằng Mỹ Hạnh, Hồ Bích Nguyệt: Đo lường các yếu tố tác động đến ý định mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng ở TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Trọng: Thực tiễn về chính sách phát huy vai trò của doanh nghiệp ở một số địa phương hiện nay

Nguyễn Trường Vỹ, Nguyễn Thị Minh Hiền: Phát triển sản xuất điều bền vững dưới góc nhìn người nông dân: Trường hợp tỉnh Bình Phước

Nguyễn Thu Hà, Hoàng Thị Lan Anh, Phạm Tuấn Anh: Thu nhập và mức độ đa dạng hóa thu nhập của hộ gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 2012-2016

Nguyễn Thúy Anh: Khó khăn trong áp dụng năng suất các nhân tố tổng hợp và giá trị gia tăng trong phạm vi một doanh nghiệp

Phạm Thị Huyền: Nghiên cứu ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

IN THIS ISSUE

Hoang Manh Hung: Analyzing the causal relationship between FDI, growth and economic restructural shift

Nguyen Thi Dong: The impact of economic restructural shift to increase labor productivity of Hanoi

Dao Thi Thanh Binh, Nguyen Hoang Lan: Analyzing the impact of the Corporate Governance Index on the performance of listed companies VN30 Index

Nguyen Thi Anh Thu: Factors affecting the performance measurement system in manufacturing enterprises in Vietnam

Nguyen Thanh Van, Phan Thanh Viet: The impact of local attributes on the satisfaction of small and medium enterprises in Tien Giang

Cao Viet Hieu: Factors affecting students’ start-up intention in the South East

Nguyen Phuong Tu, Giang Kim Chi, Nguyen Linh Trang: Study the factors influencing the attitudes and intentions of using shared housing services in Hanoi

Dang Thi Thanh Loan: Assessing the competitiveness of Binh Dinh tourism destination

Le Kim Dung: Study the factors influencing online shopping behavior of Vietnamese consumers by expanded DTPB theory

Nguyen Thi Xuan Huong, Nguyen Nhu Bang, Tran Thi Hong Yen: Factors affecting the quality of tourism services in O Mon District, Can Tho city

Dao Thi Kieu Hoa, Bui Nhat Quynh, Than Trong Thuy: Study consumer behavior of outbound tourists to the US

Le Phuc Minh Chuyen, Pham Thi Uyen Thi, Nguyen Thi Tien, Tran Nam Trang: Evaluating the satisfaction of customers using ATM at Dong A Commercial Joint Stock Bank, Da Nang Branch

Le Tran Huyen Tran, Ho Nguyen Phuong Uyen: Vocational training for people with disabilities in Tra Vinh province:  Current issues and solutions

Trieu Dinh Phuong, Phan Chi Anh: The impact of supply chain quality management practices on business performance

Pham Thi Van Khanh, Tran Quang Huy, Nguyen Dac Dung, Vu Viet Linh: Impact of some policies on production and business development of farmer households in Thai Nguyen

Nguyen Thi Anh Tram: Small and medium enterprises in supporting industry in Hanoi

Nguyen Thuong Lang, Nguyen Ha Cam Tu: Factors affecting book selection decision of students in National Economics University

Nguyen Thanh Binh, Bui Thi Xuan: Study factors affecting the organizational culture of Dak Lak Tax Department

Nguyen Thi Dung, Nguyen Quang Ha, Mai Lan Phuong: Current issues of land usage in agricultural production in Vietnam

Nguyen Thu Huyen, Phan Hue Anh, Dao Ngoc Tien: Impact of motivators and barriers on intention to use mobile commerce services in Vietnam

Vo Hoang Nhan, Pham Hung Cuong: Customer satisfaction when shopping online at tiki.vn

Tran Quang Tien: Career adaptability in the context of the Industrial Revolution 4.0: Theoretical overview and research model proposal

Pham Thi Huyen, Nguyen Hai Nam: Student Satisfaction Assessment for Lecturers: Research at Non-public Universities in Vietnam

Trinh Ngoc Huy, Hoang Manh: Factors affecting the performance of public servants in Vietnam

Pham Hong Manh: Manage, use and develop human resources in science and technology in Khanh Hoa province

Phan Thi Hang Nga, Pham Duy Linh: Factors affecting the effectiveness of the implementation of the National Targeted Program for Rural Development in the Mekong River Delta province

Nguyen Thi Thanh Xuan, Huynh Quang Linh: Factors affecting loyalty of employees in Tra Bac Joint Stock Company in Tra Vinh province

Phan Thanh Long: Impact of service quality on loyalty of customers using 4-5 star hotel services in Ho Chi Minh City

Le Kim Thanh, Luu Thanh Duc Hai: Impact of TV advertising on intention to buy Dielac Alpha Gold powder milk of people in Can Tho city

Nguyen Thuy Phuong, Le Hang My Hanh, Ho Bich Nguyet: Measure the factors that affect the consumer's intention to buy safe food in Ho Chi Minh City

Nguyen Tien Dung, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Thanh Trong: Practical policy on promoting the role of enterprises in some localities nowadays

Nguyen Truong Vy, Nguyen Thi Minh Hien: Sustainable development of cashew production under the farmer perceptive: a case study of Binh Phuoc province

Nguyen Thu Ha, Hoang Thi Lan Anh, Pham Tuan Anh: Income and income diversification of rural households in Vietnam for the period from 2012 to 2016

Nguyen Thuy Anh: Challenges in applying total factor productivity and value added within an enterprise

Pham Thi Huyen: Study on law observance of students in Thai Nguyen University of Industry and Technology

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan