Cập nhật ngày 02/09/2018 - 15:19:22

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24 (670)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 24/2018 gồm những nội dung chính sau:

Nhóm tác giả Phạm Hoàng Linh, Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang gửi tới độc giả bài viết “Xuất khẩu nông sản sang thị trường EU: Hiệu quả và tiềm năng” với mục đích là xác định mức xuất khẩu tiềm năng của hàng nông sản Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp tiếp cận hàm sản xuất biên ngẫu nhiên để tính toán hiệu quả kỹ thuật đối với xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường EU. Tiếp theo, căn cứ vào hiệu quả kỹ thuật và mức giới hạn biên để đánh giá mức xuất khẩu tiềm năng. Kết quả tính toán này là cơ sở cho việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU trong các nghiên cứu sau này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU vẫn còn nhiều tiềm năng. Điều này đồng nghĩa với việc so với mức giới hạn biên, thì Việt Nam còn có thể tăng trưởng từ 30%-40% giá trị xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường này. Từ đó đưa ra một số gợi ý về chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường này trong thời gian tới.

Chủ đề động lực khởi nghiệp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học ứng dụng nói chung và trong nghiên cứu về khởi nghiệp nói riêng. Xuất phát từ mối quan hệ giữa thuyết kỳ vọng với dự định, bài viết “Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp của doanh nhân” của nhóm tác giả” Lê Thu Hạnh và Nguyễn Thị Hương Giang đã ứng dụng thuyết kỳ vọng và mô hình nghiên cứu của Renko và các cộng sự (2012), từ đó chỉ ra sự ảnh hưởng của các yếu tố trong mô hình với động lực khởi nghiệp của các doanh nhân. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong các lý do chính khiến các doanh nhân có ý định khởi nghiệp, thì yếu tố Phương tiện tác động mạnh nhất đến Dự định biến khởi nghiệp thành nguồn thu nhập chính và Lượng giá trị về sự tự khẳng định là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến Dự định về các nỗ lực để khởi nghiệp. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nhân khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn nữa.

Trong khi đó, bài viết “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm ở Việt Nam” của tác giả  Mai Tiến Tú lại đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm ở Việt Nam. Thông qua khảo sát 480 người là các cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chất phụ gia thực phẩm, nghiên cứu chỉ ra rằng, Hệ thống thể chế chính sách, Năng lực của bộ máy quản lý, Cộng đồng doanh nghiệp, Trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội là các yếu tố có tác động thuận chiều đến Hiệu suất quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước, cũng như doanh nghiệp kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Trong bài viết “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh tại Việt Nam” của tác giả Trương Thị Thùy Ninh, tác giả đã tiến hành một cuộc điều tra khảo sát đối với người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với mục tiêu đánh giá thực trạng nhận thức và ý định tiêu dùng xanh của họ. Kết quả thu được từ 420 phiếu điều tra cho thấy, nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề này chưa thực sự đầy đủ, hành vi tiêu dùng xanh còn chưa phổ biến và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của họ. Từ đó, tác giả gợi ý một vài giải pháp cho Chính phủ và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào tiêu dùng xanh trên cả nước.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực: đầu tư, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục... sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

Phạm Hoàng Linh, Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang: Xuất khẩu nông sản sang thị trường EU: Hiệu quả và tiềm năng

Lê Thu Hạnh, Nguyễn Thị Hương Giang: Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp của doanh nhân

Ngô Thị Thanh Thúy, Trần Lê Diệu Linh, Lê Mỹ Kim: Các nhân tố địa phương đóng vai trò nhân tố hấp thụ vốn FDI với tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định

Lê Bảo Quỳnh, Bùi Văn Trịnh: Giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ Mobile Banking tại BIDV, Chi nhánh Trà Vinh

Dương Thúy Hà: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi sử dụng dịch vụ của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đặng Thanh Sơn: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Phạm Đình Dzu: Sự tác động của các yếu tố nội lực đến năng lực cạnh tranh của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Vũ Minh Tâm, Nguyễn Thị Cẩm Phương, Hồ Mỹ Dung, Phạm Văn Cà, Nguyễn Thiện Thuận, Nguyễn Thị Phương Uyên: Thúc đẩy hành vi tích cực của người lao động nhằm phát triển thương hiệu nội bộ Trường Đại học Trà Vinh

Lâm Thị Hoàng Linh: Đánh giá văn hóa tổ chức của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Huỳnh Thanh Tú: Nâng cao giá trị thương hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ngô Đình Tâm: Các nhân tố tác động tới động lực học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Vũ Thị Phương Thụy, Đỗ Văn Viện, Đỗ Thị Diệp, Nguyễn Hữu Giáp: Phát triển trang trại chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Trần Văn Tùng: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá thành quả hoạt động trong các cơ sở giáo dục mầm non tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn Thị Yến, Nguyễn Thị Doãn An: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành học của sinh viên: Trường hợp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam

Bùi Văn Thời: Vai trò vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may TP. Hồ Chí Minh

Huỳnh Thủy Tiên, Lê Thị Tuyết Thanh: Các nhân tố tác động đến cầu nhà ở thu nhập thấp tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Ít, Hoàng Thị Chỉnh, Trần Anh Minh: Các yếu tố của năng lực cạnh tranh tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn tại TP. Hồ Chí Minh

Bùi Phương Minh: Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bất động sản nhà ở trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Anh Hiền, Trần Thanh Hoàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các quỹ tín dụng nhân dân

Lê Thị Thùy Linh, Trương Thị Bé Hai: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng Honda của Imex Trà Vinh

Mai Quang Hợp: Di cư và các yếu tố quyết định đến di cư nội địa: Trường hợp Việt Nam

Nguyễn Quang Hợp, Nguyễn Hương Ly, Kwak Busung: Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Mai Tiến Tú: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất quản lý nhà nước đối với kinh doanh chất phụ gia thực phẩm ở Việt Nam

Trương Thị Thùy Ninh: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh tại Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thủy: Đánh giá mức độ nhận thức và khả năng ứng phó của hộ gia đình với biến đổi khí hậu tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Hiền Anh: Kinh nghiệm quốc tế về truyền thông marketing trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Trịnh Việt Tiến: Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

IN THIS ISSUE

Pham Hoang Linh, Dao Thi Huong, Nguyen Thi Quynh Trang: Agricultural export to the EU market: Efficiency and potential

Le Thu Hanh, Nguyen Thi Huong Giang: Determinants of entrepreneur's start-up intention

Ngo Thi Thanh Thuy, Tran Le Dieu Linh, Le My Kim: The local factors playing a role as FDI absorptive factors for the economic growth in Binh Dinh province

Le Bao Quynh, Bui Van Trinh: Solution to perfect marketing of Mobile Banking service at BIDV, Tra Vinh branch

Duong Thuy Ha: The factors affecting the bank transfer behavior of individual customers in the commercial banks of Vietnam

Dang Thanh Son: The factors affecting credit risk in People's credit funds in Kien Giang province

Pham Dinh Dzu: The impact of internal factors on the financial leasing companies’ competitiveness in Vietnam

Vu Minh Tam, Nguyen Thi Cam Phuong, Ho My Dung, Pham Van Ca, Nguyen Thien Thuan, Nguyen Thi Phuong Uyen: Promote positive behaviors of staffs to develop Tra Vinh University’s internal brand

Lam Thi Hoang Linh: Evaluate organizational culture of Nguyen Tat Thanh University

Huynh Thanh Tu: Enhancing the brand value of the University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City

Ngo Dinh Tam: The factors influencing the studying motivation of students of Ho Chi Minh City University of Food Industry

Vu Thi Phuong Thuy, Do Van Vien, Do Thi Diep, Nguyen Huu Giap: To develop livestock and aquaculture farms in Que Vo district, Bac Ninh province

Tran Van Tung: Using Balanced Scorecard to evaluate the performance result of nursery schools in Ho Chi Minh City

Doan Thi Yen, Nguyen Thi Doan An: The factors affecting the choice of students’ major: The case study of Vietnam Women's Academy

Bui Van Thoi: The role of social capital in business performance of textile and garment enterprises in Ho Chi Minh City

Huynh Thuy Tien, Le Thi Tuyet Thanh: The factors influencing low income housing demand in Ho Chi Minh City

Nguyen Van It, Hoang Thi Chinh, Tran Anh Minh: The factors of competitiveness affecting business performance of Ho Chi Minh City - based hotels

Bui Phuong Minh: Factors affecting online residential real estate valuation in Ho Chi Minh City

Nguyen Anh Hien, Tran Thanh Hoang: The factors affecting the effectiveness of the internal control system in People’s credit funds

Le Thi Thuy Linh, Truong Thi Be Hai: Solutions to improve service quality at Honda stores of Imex Tra Vinh

Mai Quang Hop: Migration and determinants of domestic migration: The case of Vietnam

Nguyen Quang Hop, Nguyen Huong Ly, Kwak Busung: Enhancing the effectiveness of enterprise in agricultural development in Bac Kan province

Mai Tien Tu: The factors affecting the state management efficiency in food additives business in Vietnam

Truong Thi Thuy Ninh: A study on green consumption behavior in Vietnam

Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen Thi Thuy: Evaluate the level of awareness and adaptation capacity of households with climate change in Nghi Loc district, Nghe An province

Nguyen Hien Anh: International experience in marketing communications in the field of health care service supply

Trinh Viet Tien: Develop the knowledge economy in Vietnam today

KTDB
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan