Cập nhật ngày 12/09/2018 - 10:25:33

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 25 (671)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 25/2018 gồm những nội dung chính sau:

 

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào tháng 09/2015. Việt Nam đã quốc gia hóa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong Kế hoạch hành động quốc gia trên cơ sở điều kiện thực tiễn và ưu tiên phát triển của Việt Nam. Đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 là một thách thức rất lớn đối với Việt nam. Bài viết "Một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam" của tác giả Nguyễn Lệ Thủy sẽ đề cập một số vấn đề cần lưu ý trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong khi đó, thông qua bài viết "Hoạt động ODA tại Việt Nam - 25 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra" của mình, tác giả Nguyễn Đại Lai nhận định,  trong 25 năm huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Việt Nam đã có những thành tựu lớn, góp phần đưa nền kinh tế từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, quản lý và sử dụng ODA ở Việt Nam còn hàm chứa nhiều mặt trái, hiệu quả là đang làm tăng nợ công, tiềm ẩn móc ngoặc, tham nhũng dưới nhiều hình thức!

Trong nghiên cứu của mình, tác giả Nguyễn Văn Dũng với bài viết "Một số đề xuất nhằm chống chuyển giá của các công ty đa quốc gia ở Việt Nam hiện nay" cho rằng, sau hơn 30 năm mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đã trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư thế giới. Theo đó, ngày càng nhiều các công ty đa quốc gia (viết tắt là MNC - Multinational Coporation) trên thế giới, như: Samsung, Intel, Honda, Coca-cola, Microsofl, Lotte, Uber, Nestle, Abbott, Pepsico Foods, IBM, Unilever… đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, các MNC cũng đã và đang bộc lộ những vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu của ngân sách, đến môi trường cạnh tranh, đó là hiện tượng chuyển giá, trốn thuế, tạo nên tình trạng lỗ giả, lãi thật, gây thất thu ngân sách, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước, tác động không tốt đến môi trường thu hút đầu tư.

Cùng với sự quan tâm phát triển công nghiệp nói chung, nước ta cũng xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ là hướng đi mang tính bền vững để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, thông qua bài viết "Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam", tác giả Đỗ Thị Thu Thủy nhận định, năng lực của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT chưa cao. Bên cạnh sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp này cũng cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý để công nghiệp hỗ trợ được phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phân bổ ngân sách trung ương cho các địa phương là công cụ tài khóa cần thiết để đảm bảo công bằng và cân đối trong nhiệm vụ chi và thu. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế phân bổ như thế nào để đảm bảo được hiệu quả kinh tế của nguồn vốn, thúc đẩy phát triển là một câu hỏi khó. Thông qua bài viết "Cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho địa phương: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam", tác giả Phạm Mỹ Hằng Phương đã phân tích kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc, từ đó đưa ra một vài gợi ý cho Việt Nam hoàn thiện cơ chế phân bổ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong điều kiện hữu hạn của nguồn lực.

Nằm ở vị trí trung độ của đất nước, có vị trí chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh, lại là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, với bài viết "Phát huy lợi thế cạnh tranh của TP. Đà Nẵng trong thời gian tới", tác giả Lê Bách Giang cho rằng, để Đà Nẵng tiếp tục bứt phá hơn nữa trong thời gian tới, việc xác định lợi thế cạnh tranh và phát huy nó trong bối cảnh chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế thế giới, sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vấn đề rất quan trọng.

Tạp chí số này còn giới thiệu một số bài viết về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu đạt được cũng như định hướng về phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương và TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực: đầu tư, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Lệ Thủy: Một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam

Nguyễn Quốc Thái: Một số vấn đề về chính sách đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Đại Lai: Hoạt động ODA tại Việt Nam - 25 năm nhìn lại và những vấn đề đặt ra

Nguyễn Thị Kim Nhung: Thực trạng xuất - nhập khẩu giai đoạn 2014-2017 và giải pháp đến 2025

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Văn Dũng: Một số đề xuất nhằm chống chuyển giá của các công ty đa quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Thị Thu Thủy: Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Nguyễn Quang Huy: Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPost trong điều kiện hội nhập

Đặng Thị Thu Giang: Các giải pháp phòng ngừa rủi ro hệ thống tài chính ở Việt Nam

Phạm Hương Trang: Nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệuđiểm đến du lịch Việt Nam

Nguyễn Thị Lệ Ninh: Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn

NHÌN RA THẾ GIỚI

Phạm Mỹ Hằng Phương: Cơ chế phân bổ ngân sách trung ương cho địa phương: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Đỗ Hồng Quân, Phùng Quang Phát: Kinh nghiệm đảm bảo kinh tế cho quốc phòng ở một số nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Phan Thị Hằng Nga, Đinh Thị Thúy, Đinh Thị Kim Khánh: Thúc đẩy liên kết theo chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ nấm ăn tại Ninh Bình

Lê Thanh Tùng: Tạo lập môi trường kinh doanh cho hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đinh Thị Thu Thủy, Lê Thị Thu Hà: Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Thanh Hóa

Lê Thị Hương Quê: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lê Bách Giang: Phát huy lợi thế cạnh tranh của TP. Đà Nẵng trong thời gian tới

Ngô Sỹ Trung: Để Chương trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh An Giang đạt mục tiêu đến năm 2020

Nguyễn Phước Hoàng: Cà Mau cần phát triển nhanh và bền vững du lịch sinh thái rừng ngập mặn và ngập ngọt

CHUYÊN TRANG BÌNH DƯƠNG

Trần Thanh Liêm: Bình Dương: Phát huy lợi thế, tiềm năng, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước

Lê Vân: Bình Dương phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, vươn tới nền kinh tế năng động

CHUYÊN TRANG ĐÀ NẴNG

Huỳnh Đức Thơ: Đà Nẵng phát huy lợi thế, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trần Văn Sơn: TP. Đà Nẵng: Tạo lập môi trường đầu tư mở, an toàn

Ngô Quang Vinh: Du lịch Đà Nẵng: Tiềm năng và định hướng phát triển

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Le Thuy: Some issues need to be taken into account while implementing Vietnam's sustainable development goals by 2030

Nguyen Quoc Thai: Some issues on agricultural land policy in Vietnam today

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Dai Lai: ODA activity in Vietnam - 25 years look back and the issues raised

Nguyen Thi Kim Nhung: Current issue on import - export in the period 2014-2017 and solution until 2025

RESEARCH – DISCUSSION

Nguyen Van Dung: Some proposals against transfer pricing of multinational companies in Vietnam today

Do Thi Thu Thuy: Current situation and solution to develop supporting industry in Vietnam

Nguyen Quang Huy: Improve the competitiveness of VNPost in terms of integration

Dang Thi Thu Giang: Solutions to prevent financial system risk in Vietnam

Pham Huong Trang: Improve competitiveness and branding development of tourism destinations in Vietnam

Nguyen Thi Le Ninh: Some solutions for building new rural areas in disadvantaged communes

WORLD OUTLOOK

Pham My Hang Phuong: Central budget allocation mechanism for local region: International experience and recommendations for Vietnam

Do Hong Quan, Phung Quang Phat: Experience in warranting economics for defense in some countries around the world and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Phan Thi Hang Nga, Dinh Thi Thuy, Dinh Thi Kim Khanh: Promote chain linkage in the production and consumption of edible mushrooms in Ninh Binh province

Le Thanh Tung: Create business environment for business activity in Thanh Hoa province

Dinh Thi Thu Thuy, Le Thi Thu Ha: Solution to strengthen tax collection management for non-state enterprises in Thanh Hoa province

Le Thi Huong Que: Improve the effectiveness of management and use of agricultural land in Nghe An province

Le Bach Giang: Promote the competitive advantage of Da Nang city in the coming time

Ngo Sy Trung: To help the new rural development program in An Giang province reach the goal to 2020

Nguyen Phuoc Hoang: Ca Mau needs to develop ecological tourism of mangroves and floodplains fast and sustainably

SPECIAL PAGES ABOUT BINH DUONG PROVINCE

Tran Thanh Liem: Binh Duong province: To promote its advantages, potential and strive to become one of the industrial centers of the country

Le Van: Binh Duong strives to become a center for creative entrepreneurship, reaching out to the dynamic economy

SPECIAL PAGES ABOUT DA NANG CITY

Huynh Duc Tho: Da Nang promotes its advantages, striving to over-fulfill the plan of socio-economic development

Tran Van Son: Da Nang city: Creating an open, safe investment environment

Ngo Quang Vinh: Da Nang’s tourism: Potential and development orientation

KTDB
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan