Cập nhật ngày 05/11/2018 - 14:48:28

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 31 (677)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 31/2018 gồm những nội dung chính sau:

 

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù doanh nghiệp nhà nước chiếm 2% tổng tài sản, nhưng chỉ tạo ra 16% doanh thu thuần. Điều đó cho thấy, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của khối doanh nghiệp này cầm chừng, hiệu suất sử dụng vốn chưa cao, vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ... Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đến gần, để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, thông qua bài viết "Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới", tác giả Phạm Đức Trung cho rằng, cần thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình mới hiện nay. Điển hình như: Các doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ sản phẩm dịch vụ và lao động trên nền tảng các công nghệ mới, nâng cao tỷ trọng kết nối thiết bị - sản phẩm, nghiên cứu và chuẩn hóa kỹ thuật toàn chuỗi sản xuất sản phẩm...  Tập trung hoàn thành mục tiêu áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế đối với doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tụchoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đối với doanh nghiệp nhà nước.

Việt Nam bước vào quý cuối cùng của năm tài chính 2018. Tăng trưởng kinh tế cao trong các quý đầu năm giúp giảm đáng kể áp lục thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm. Xuất khẩu và giải ngân đầu tư nước ngoài vẫn tăng khá ổn định, giúp bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, bối cảnh thương mại và thị trường thế giới có nhiều biến động lớn, đặc biệt là diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và chính sách lãi suất của Mỹ, đặt ra không ít thách thức trong thời gian tới đối với Việt Nam trong điều hành tỷ giá, lãi suất, chính sách thương mại... Với bài viết "Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư", tác giả Nguyễn Đình Cung cho rằng, bối cảnh hiện nay đòi hỏi Chính phủ cần tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư, nhằm tạo thêm dư địa chính sách và cải thiện khả năng chống chịu trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến dộng khó lường.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu (năm 2008) đã để lại hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những "chấn động" của khủng hoảng đã làm lộ ra những yếu kém trong hoạt động tài chính - tín dụng, phát sinh nợ xấu và góp phần hình thành "điểm nghẽn" chặn dòng vốn tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài viết "Tháo gỡ điểm nghẽn tiếp cận vốn  tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa" của tác giả Nguyễn Thị Thúy sẽ chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến việc hình thành điểm nghẽn trong nguồn vốn tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục.

Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người tuy là hai vấn đề, song thực chất là một thể thống nhất, nên cần triển khai thực hiện đồng thời với trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Bài viết "Tăng trưởng kinh tế với phát triển con người - Nhận thức lý luận và thực tiễn hơn 30 năm Đổi mới ở Việt Nam" của tác giả Trần Thị Tuyết Lan sẽ làm rõ lý luận và thực tiễn mối quan hệ này ở Việt Nam qua hơn 30 năm Đổi mới, từ đó đưa ra giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã và đang tạo ra những thách thức tới suy thoái môi trường. Điều này đã thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn ra đời và phát triển tại Việt Nam. Bởi, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn không những giúp giảm thiểu rủi ro về khan hiếm các nguồn lực trong tương lai, giải quyết các vấn đề môi trường, mà còn hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn, tác giả Nguyễn Hoàng Quy thông qua bài viết "Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và một số đề xuất đối với Việt Nam" đã đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Việt Nam hiện thực hóa và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Ngành than Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong sản xuất, xuất khẩu than, góp phần tạo ra nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, cũng như cung ứng nguồn nguyên, nhiên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, với bài viết "Phát triển bền vững ngành than Việt Nam trong bối cảnh hội nhập", nhóm tác giả Lê Thanh và Phương Hữu Tùng cho rằng, quá trình phát triển của ngành cũng đã bộc lộ một số yếu kém, tồn tại do công nghệ sản xuất, chưa chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Để có thể phát triển bền vững ngành than, trong thời gian tới, cần thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC 

THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Phùng Thị Phương Anh: Kết quả cơ cấu lại DNNN: Nỗi lo nhiều hơn niềm vui!

Phạm Đức Trung: Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới

Lê Song Lai: Thoái vốn nhà nước dưới góc nhìn của SCIC: Những rào cản, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Đình Cung: Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư

Lê Đăng Minh: Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị một số giải pháp

Mai Đình Lâm: Quản lý có hiệu quả nguồn vốn vay ODA giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn 2025

Bùi Trinh: Bức tranh công nghiệp Việt Nam - Những gam màu của các khu vực và ngành

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Thị Thúy: Tháo gỡ điểm nghẽn tiếp cận vốn tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dương Thị Thanh Hiền: Định hướng phát triển kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Trần Thị Hòa: Nâng cao chất lượng dịch vụ COD của VNPost

Nguyễn Anh Tuấn: Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi bệnh viện quân đội thành đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ

Trần Thị Tuyết Lan: Tăng trưởng kinh tế với phát triển con người - nhận thức lý luận và thực tiễn hơn 30 năm Đổi mới ở Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh Giao: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán môi trường

Phương Lan: Để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Hoàng Quy: Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và một số đề xuất đối với Việt Nam

Trần Thị Thu Hương: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ của Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Lê Thị Thanh, Phương Hữu Từng: Phát triển bền vững ngành than Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Trần Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hạnh Duyên: Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

IN THIS ISSUE

ACCELERATE THE PROCESS OF INNOVATION AND IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE ENTERPRISES

Phung Thi Phuong Anh: The result of restructurieng sate enterprises: Worry more than pleasure

Pham Duc Trung: Improve the performance of state enterprises in the new context

Le Song Lai: State capital divestment under SCIC's view: Barriers, obstacles and solutions

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Dinh Cung: Vietnam economy: Continue to launch the reform and consolidate investment confidence

Le Dang Minh: Vietnam's economic growth model: Current situation and recommendations for some solutions

Mai Dinh Lam: Effective management of ODA loans in the period of 2018-2020 and vision to 2025

Bui Trinh: Vietnam's industrial picture - Colors of regions and industries

RESEARCH – DISCUSSION

Nguyen Thi Thuy: Remove bottlenecks in accessing credit capital for small and medium enterprises

Duong Thi Thanh Hien: Development orientation of management accounting in Vietnamese enterprises in the Industrial Revolution 4.0

Tran Thi Hoa: Improve the quality of VNPost's COD service

Nguyen Anh Tuan: Promote the transformation process of military hospitals into public non-business units operating under the autonomy mechanism

Tran Thi Tuyet Lan: Economic growth with human development - theoretical and practical awareness over 30 years of Innovation in Vietnam

Nguyen Thi Quynh Giao: Solutions to improve the quality of environmental auditing activities

Phuong Lan: To develop new rural construction in depth, practically and effectively

WORLD OUTLOOK

Nguyen Hoang Quy: Develop circular economy: Experience from some countries in the world and some suggestions for Vietnam

Tran Thi Thu Huong: Develop the market of Japanese government bonds and experience for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Le Thi Thanh, Phuong Huu Tung: Sustainable development of Vietnam’s coal industry in the context of integration

Tran Manh Cuong, Nguyen Thi Hanh Duyen: Strengthen the management of value added tax for enterprises in Tuyen Hoa district, Quang Binh province

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan