Cập nhật ngày 29/11/2018 - 13:29:49

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33 (679)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33/2018 gồm những nội dung chính sau:

 

Đối với các nước đang phát triển, hệ thống ngân hàng giữ vai trò chủ đạo, do vậy, ổn định khu vực ngân hàng cũng là ổn định khu vực tài chính. Trong bài viết "Đánh giá mức độ ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam bằng bộ chỉ số FSIs của IMF", tác giả Trần Thị Vân Trà sử dụng bộ chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm đánh giá mức độ ổn định của hệ thống ngân hàng, cũng như tác động của khu vực phi tài chính đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ đó, đưa ra các kiến nghị góp phần tăng mức độ ổn định cho khu vực ngân hàng Việt Nam.

Dựa trên số liệu từ Báo cáo cạnh tranh toàn cầu (GCR) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017 về các chỉ tiêu đánh giá thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam, thông qua bài viết "Thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp", các tác giả Cui ri ming và Đào Văn Dậy đã thiết lập tính toán mức độ thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam và các đối tác thương mại. Kết quả cho thấy, mức độ thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Trong số các chỉ tiêu đánh giá thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam, thì thương mại điện tử có mức độ cao nhất. Thông qua thực trạng thuận lợi hóa thương mại, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp giúp thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).

Bài viết "Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng" của nhóm tác giả Phạm Thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo nghiên cứu những nhu cầu của du khách châu Á và châu Âu đối với du lịch trải nghiệm đồng sáng tạo, đo lường thái độ của du khách đối với thực trạng cung ứng trải nghiệm đồng sáng tạo của điểm đến du lịch TP. Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp mang tính ứng dụng và hàm ý chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch tại TP. Đà Nẵng nhằm nâng cao khả năng cung ứng trải nghiệm đồng sáng tạo tại Thành phố.

Đối với người nông dân, chính sách đảm bảo an sinh xã hội được thể hiện trên các trụ cột chính là: bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm xã hội tự nguyện, trợ giúp xã hội, xóa đói giảm nghèo, cung ứng dịch vụ xã hội cơ bản. Bài viết "Đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân - Thực trạng và một số hàm ý chính sách" của nhóm tác giả Đinh Thị Nga và Bùi Văn Huyền đánh giá thực trạng đảm bảo an sinh xã hội cho người nông dân dựa trên các trụ cột này, qua đó đưa ra một số khuyến nghị để hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho nông dân ở nước ta trong thời gian tới.

Mục tiêu của nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Đông Đô" của tác giả Trần Thanh Tuấn là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Đông Đô. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 350 sinh viên đang theo học tại Nhà trường, kết quả nghiên cứu tìm thấy 04 nhân tố chính tác động đến Chất lượng đào tạo cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Đông Đô, lần lượt là: Đội ngũ nhân lực, Chương trình và Đánh giá đào tạo, Cơ sở vật chất, Khả năng hội nhập. Hàm ý của nghiên cứu này góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel: Nghiên cứu trường hợp tại Phú Quốc, Kiên Giang" của nhóm tác giả Nguyễn Quyết Thắng và Dương Thanh Tùng nhằm đánh giá, đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel tại Phú Quốc, Kiên Giang. Với phương pháp thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy bằng phương pháp Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến; kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel, gồm: (1) Cơ chế, chính sách; (2) Môi trường kinh tế; (3) Xu hướng đầu tư; (4) Sự tin cậy; (5) Kết cấu hạ tầng và Cơ sở vật chất du lịch; (6) Thông tin. Trên cơ sở nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển thị trường Condotel tại Phú Quốc, Kiên Giang.

MỤC LỤC

Ngô Gia Lương: Tương quan giữa y tế và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 1990-2016

Trần Thị Vân Trà: Đánh giá mức độ ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam bằng bộ chỉ số FSIs của IMF

Cui Ri Ming, Đào Văn Dậy: Thuận lợi hóa thương mại của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hà Văn Sơn, Võ Văn Đa: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự sẵn sàng trả thêm đối với điểm đến du lịch Đất mũi Cà Mau

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Cẩm Nhung: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa

Ngô Đình Tâm: Tác động truyền miệng điện tử đến ý định chọn điểm đến của du khách - nghiên cứu trường hợp tại đảo Lý Sơn

Hồ Chí Dũng, Nguyễn Hoài Long, Đinh Vân Oanh, Phạm Thị Kim Thanh, Trần Việt Dũng: Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch Phú Thọ

Huỳnh Hữu Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Bích: Sự hài lòng của du khách và chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu

Hồ Minh Thư, Huỳnh Hữu Đức, Tiếu Phương Quỳnh, Nguyễn Thành Long: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch châu Âu: Nghiên cứu trường hợp tại TP. Cần Thơ

Nguyễn Thị Thành: Xây dựng chiến lược marketing - mix hiệu quả đối với khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam

Phạm Thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo: Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động trải nghiệm du lịch đồng sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Tiến, Đàm Đình Mạnh: Thực trạng khả năng sinh lợi của tài sản và vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Tuyền: Mối quan hệ giữa niềm tin và sự sẵn lòng tham gia vào nền kinh tế chia sẻ - Nghiên cứu tại Việt Nam

Nguyễn Văn Uy: Thực trạng năng lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa ở Bệnh viện Đa khoa Si Ma Cai (Lào Cai)

Bùi Thị Thu Hòa: Hạch toán tài nguyên nước: Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong điều kiện Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Nhâm: Khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thu Ngà: Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quốc gia xuất xứ tới người tiêu dùng tại Việt Nam

Hồ Thị Lý, Lê Vũ Phương Thảo, Nguyễn Thị Thùy Trang: Ý định thu gom phân loại và sẵn sàng chi trả cho việc quản lý chất thải rắn của người dân tại TP. Đà Lạt

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Khảo sát tình hình gia tăng dân số tại một số quận trên địa bàn TP. Hà Nội, một số thách thức và đề xuất giải pháp

Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thị Hồng Tươi: Phong cách lãnh đạo tận tâm ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên trong các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Lê Vinh: Đề xuất phương pháp và bộ tiêu chí xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư phục vụ lập quy hoạch

Trần Quang Bách: Yếu tố ảnh hưởng đến môi trường làm việc và mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An

Nguyễn Văn Tuấn: Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Lê Thị Hồng Tâm: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam

Bùi Thị Thanh Huyền: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương theo hướng phát triển bền vững

Nguyễn Thạnh Vượng, Trần Thị Thu Vân: Các yếu tố tác động đến phát triển bền vững của doanh nghiệp thủy sản ở tỉnh Tiền Giang

Bùi Văn Trịnh, Lê Thị Thu Hải: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân sau thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn TP. Trà Vinh

Đinh Thị Nga, Bùi Văn Huyền: Đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân - Thực trạng và một số hàm ý chính sách

Đỗ Kim Dư: Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hằng: Các nhân tố ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Lê Quang Hùng, Phạm Thanh Tuấn: Nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị Kim Triệu: Thực trạng đi làm thêm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Đinh Văn Toàn: Động lực làm việc của nhân viên hành chính trong trường đại học: Nghiên cứu tại Trường Đại học Thăng Long và hàm ý cho nhà quản trị

Trần Thanh Tuấn: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cảm nhận của sinh viên Trường Đại học Đông Đô

Phạm Hữu Hồng Thái, Vũ Hoàng Anh: Tác động của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu các công ty niêm yết ngành công nghiệp

Hoàng Ngọc Hải: 30 năm thu hút FDI ở Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra

Đỗ Thị Hoa Liên: Vai trò của khởi nghiệp đối với phát triển kinh tế - Nghiên cứu tại tỉnh Bến Tre

Hồ Thị Thu Hương, Lê Thị Liễu: Thực trạng phát triển du lịch làng nghề ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Hằng Nga: Công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội

Nguyễn Quyết Thắng, Dương Thanh Tùng: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel: Nghiên cứu trường hợp tại Phú Quốc, Kiên Giang

IN THIS ISSUE

Ngo Gia Luong: The relationship between health and economic growth in Vietnam in the period 1990-2016

Tran Thi Van Tra: Using FSIs developed by IMF to assess the stability of Vietnam’s banking system

Cui Ri Ming, Dao Van Day: Trade facilitation in Viet Nam: Current situation and solutions

Ha Van Son, Vo Van Da: Determinants of willingness to pay extra in Dat Mui Ca Mau tourism

Nguyen Thi Huyen, Nguyen Cam Nhung: Factors influencing the attraction of investment in Thanh Hoa province’s tourism

Ngo Dinh Tam: Impact of electronic word of mouth  on visitors’ intention to choose destination - Case study of Ly Son island

Ho Chi Dung, Nguyen Hoai Long, Dinh Van Oanh, Pham Thi Kim Thanh, Tran Viet Dung: Develop a brand strategy for Phu Tho’s tourism

Huynh Huu Trung Kien, Nguyen Ngoc Bich: Satisfaction of vistors and quality of ecotourism service in Bac Lieu province

Ho Minh Thu, Huynh Huu Duc, Tieu Phuong Quynh, Nguyen Thanh Long: Determinants of European visitors’ destination choice: Case study of Can Tho city

Nguyen Thi Thanh: Building effective marketing-mix strategies for Japanese tourists to Vietnam

Pham Thi Lan Huong, Vo Le Xuan Sang, Truong Dinh Quoc Bao: Demand and attitude of travelers for co-creation tourism experience in Da Nang destination

Nguyen Ngoc Tien, Dam Dinh Manh: The current situation of profitability of assets and equity in Binh Dinh-based SMEs

Nguyen Van Anh, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Thi Kim Tuyen: Relationship between trust and willingness to participate in sharing economy – A study in Vietnam

Nguyen Van Uy: Situation of management capacity of chief nurses at Si Ma Cai General Hospital (Lao Cai)

Bui Thi Thu Hoa: Accounting for water resources: Theoretical basis and application in Vietnam’s conditions

Nguyen Thi Hong Nham: Access to capital of Vietnamese SMEs - Current situation and solutions

Nguyen Thu Nga: Overview of researches on the effect of country of origin on consumers in Vietnam

Ho Thi Ly, Le Vu Phuong Thao, Nguyen Thi Thuy Trang: Intention to collect, sort and pay for management of solid waste in Da Lat city

Nguyen Thi Thanh Huyen: Survey on the population growth in some districts of Hanoi city, some challenges and solutions to be addressed

Nguyen Thanh Van, Nguyen Thi Hong Tuoi: Influence of dedicated leadership style on the satisfaction of employees in Ho Chi Minh City-based enterprises

Nguyen Le Vinh: Proposal of method and set of criterias for building the investment priority project portfolio for planning

Tran Quang Bach: Determinants of the working environment and job satisfaction level of workers in Nghe An-based SMEs

Nguyen Van Tuan: Factors impacting job opportunities for workers in My Tu district, Soc Trang province

Le Thi Hong Tam: Studying the effect of ownership structure on the performance of construction firms in Vietnam

Bui Thi Thanh Huyen: Trends of structural shift in agricultural sector towards sustainable development

Nguyen Thanh Vuong, Tran Thi Thu Van: Factors affecting the sustainable development of fishery enterprises in Tien Giang province

Bui Van Trinh, Le Thi Thu Hai: Factors affecting the income of the people after land acquisition of the projects in Tra Vinh city

Dinh Thi Nga, Bui Van Huyen: Ensuring social security for farmers - Current status and some policy implications

Do Kim Du: The relationship between capital structure and competitiveness in Vietnamese steel enterprises

Nguyen Thi Thu Hang: Factors influencing the entrepreneurial spirit of students at Ho Chi Minh City-based universities

Le Quang Hung, Pham Thanh Tuan: Improve the satisfaction of enterprises recruiting students of Ho Chi Minh City University of Technology

Hoang Thi Anh Nguyet: Situation of part-time work of students at Dong Thap University

Dinh Van Toan: The work motivation of administrative staffs in universities: A case study of Thang Long University and implications for the managers

Tran Thanh Tuan: Factors influencing the perceived training quality of students at Dong Do University

Pham Huu Hong Thai, Vu Hoang Anh: Impact of dividend policy on stock price fluctuation of listed f industrial firms

Hoang Ngoc Hai: 30 years of FDI attraction in Vietnam: Achievements and shortcomings

Do Thi Hoa Lien: The role of start-up in economic development - Research in Ben Tre province

Ho Thi Thu Huong, Le Thi Lieu: The status of craft village tourism in Phong Dien district, Thua Thien Hue province

Nguyen Thi Thanh Huyen, Vu Thi Hang Nga: Generating the work motivation of public and civil servants at Hanoi Department of Population and Family Planning

Nguyen Quyet Thang, Duong Thanh Tung: Determinants of condotel market development: Case study in Phu Quoc, Kien Giang

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan