Cập nhật ngày 12/02/2019 - 08:28:10

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 4 (686)

- Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 4/2019 gồm các nội dung sau:

Trong không khí đầy phấn khởi của những ngày sát Tết Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã dành chút thời gian cho Tạp chí Kinh tế và Dự báo, một đơn vị có tuổi đời lâu năm trong lĩnh vực tạp chí chuyên ngành của Bộ, để chia sẻ về những vấn đề đang đặt ra với đất nước, với ngành Kế hoạch và Đầu tư. Để  rõ hơn những chia sẻ của  Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, mới bạn đọc đón đọc bài phỏng vấn “Tiếp đà thành công của năm “Bản lề”, chúng ta cần “Bứt phá” năm 2019”.

Trải qua 5 năm tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục đối diện với nhiều thách thức. Thông qua bài viết “Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và những vấn đề đặt ra” của người đứng đầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bạn học sẽ hiểu rõ hơn n hơn những thách thức cũng như những định hướng trong thới gian tới của ngành nông nghiệp.

Năm 2018, toàn ngành Tài chính đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý, điều hành chi NSNN bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Bội chi ngân sách được giữ trong phạm vi Quốc hội quyết định; quản lý nợ công diễn biến tích cực, an ninh tài chính quốc gia được bảo đảm. Bước sang năm mới Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo về những kết quả đạt được trong năm 2018 và những kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Nội dung chi tiết cuộc phỏng vấn được đề cập trong bài “Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ trong năm 2019”.

Sau 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đất nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội. Mặc dầu tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được đánh giá là khá cao, song nguy cơ tụt hậu vẫn hiện hữu. Thông qua bài viết “Hành động để vượt qua thách thức, hiện thực hóa khát vọng”, tác giả Lê Quang Mạnh – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những phân tích sâu hơn về những thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, cũng như những việc chúng ta phải làm để hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững.

Việt Nam bước vào năm 2019 với kỳ vọng về không ít cơ hội và thách thức đan xen. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng sau những cam kết cải cách, cũng như khả năng ứng phó hiệu quả của Chính phủ trước cú sốc từ bên ngoài. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 có thể tạo thêm xung lực cho cải cách và tiếp cận nguồn lực (kỹ năng, công nghệ, vốn) từ bên ngoài. Tuy nhiên, Việt Nam cần tiếp tục xử lý thách thức mang tính căn bản về chất lượng thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực... Thông qua bài viết “Kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng 2019: Vận hội mới - Yêu cầu mới”, tác giả Nguyễn Đình Cung sẽ cung cấp những phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018 và đưa ra những kinh nghiệm cho năm 2019.

Năm 2018 là dấu mốc quan trọng, là năm bản lề của kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Năm 2018 khép lại cũng là thời điểm đánh dấu hơn nửa chặng đường của kỳ Kế hoạch 2016-2020. Thông qua bài viết “2 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 2019-2020”, tác giả Đặng Đức Anh và cộng sự sẽ làm rõ hơn những kịch bản phát triển kinh tế Việt Nam trong 2 năm tới, mời bạn đọc đón đọc.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này, còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong năm 2018 sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Chí Dũng: Tiếp đà thành công của năm “Bản lề”, chúng ta cần “Bứt phá” năm 2019

Nguyễn Xuân Cường: Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và những vấn đề đặt ra

Đinh Tiến Dũng: Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ trong năm 2019

Lê Quang Mạnh: Hành động để vượt qua thách thức, hiện thực hóa khát vọng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tiên phong trong cải cách và phát triển

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Đình Cung: Kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng 2019: Vận hội mới - Yêu cầu mới

Nguyễn Mại: Thu hút FDI năm 2018 - Triển vọng năm 2019

Đặng Đức Anh và cộng sự: 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 2019-2020

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Phạm Hoàng Mai: Đánh giá 5 năm thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Nguyễn Bích Lâm: Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và những khuyến nghị chính sách

Hồ Phương Chi: Đánh giá hoạt động xuất - nhập khẩu năm 2018, dự báo năm 2019

Lương Văn Kết, Trần Quốc Dũng: Dấu ấn ngành công nghiệp năm 2018 và định hướng năm 2019

Trần Anh Dũng, Đào Thị Hương: Nông nghiệp Việt Nam năm 2018: Một năm nhìn lại

Trần Kim Chung: Thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2014-2018 và dự báo năm 2019

Vũ Quang Các, Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh đảm bảo đồng bộ và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch

NHÌN RA THẾ GIỚI

Trần Toàn Thắng, Lê Nho Luyện: Bức tranh kinh tế thế giới 2016-2018 và triển vọng 2019-2020

Nguyễn Thị Oanh: Quản lý hoạt động thu hút FDI tại một số khu công nghệ cao trên thế giới và gợi ý cho TP. Hồ Chí Minh

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Thị Thu Trang: Một số biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP. Hải Phòng

Nguyễn Hằng: Các khu công nghiệp, khu kinh tế TP. Hải Phòng: “Điểm sáng” thu hút đầu tư năm 2018

Vũ Đức Vĩnh: Giải pháp cơ cấu lại các ngành kinh tế tỉnh Thái Bình

 

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Chi Dung: On the basis of success in the pivotal year 2018,

we need to “make a breakthrough” in 2019

Nguyen Xuan Cuong: Review of five-year agricultural restructuring and some issues raised

Dinh Tien Dung: Continue to use tight fiscal policy in 2019

Le Quang Manh: Take action to overcome challenges and turn aspirations into reality

Ministry of Planning and Investment: Pioneer in reform and development

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Dinh Cung: Vietnam’s economy in 2018 and prospects for 2019: New opportunities - New requirements

Nguyen Mai: FDI attraction in 2018 - Prospects for 2019

Dang Duc Anh et al: Two scenarios of Vietnam’s economic growth in 2019-2020

RESEARCH - DISCUSSION

Pham Hoang Mai: Assessing five-year implementation of green growth in Vietnam

Nguyen Bich Lam: Statistics on unobserved sector in the economy and policy recommendations

Ho Phuong Chi: Evaluation of import-export activities in 2018 and prediction for 2019

Luong Van Ket, Tran Quoc Dung: Achievements of industrial sector in 2018 and orientation of 2019

Tran Anh Dung, Dao Thi Huong: Vietnam’s agriculture in 2018: A year in review

Tran Kim Chung: Vietnam’s real estate market in the period 2014-2018 and forecast for 2019

Vu Quang Cac, Nguyen Thi Quynh Anh: Amending and supplementing laws and ordinances to ensure the consistency and simultaneous effect with Law on Planning

WORLD OUTLOOK

Tran Toan Thang, Le Nho Luyen: Global economic picture in the period 2016-2018 and prospects for 2019-2020

Nguyen Thi Oanh: FDI attraction management in some high-tech zones in the world and suggestions for Ho Chi Minh City

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Thi Thu Trang: Some schemes to improve the provincial competitiveness index of Hai Phong city

Nguyen Hang: Industrial and economic zones in Hai Phong city: “A bright spot” in 2018’s investment attraction

Vu Duc Vinh: Solutions to restructure economic sectors in Thai Binh province

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan