Cập nhật ngày 11/03/2019 - 17:31:11

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7 (689)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 7/2019 gồm các nội dung sau:

Với việc tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do song và đa phương, hoạt động xuất - nhập khẩu của Việt Nam ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này thúc đẩy nhu cầu lưu thông hàng hóa nội địa và quốc tế, gia tăng nhu cầu thuê ngoài quản lý chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường khai thác cảng và cung cấp các dịch vụ logistics liên kết với doanh nghiệp thuê ngoài... Thông qua bài viết, “Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam: Giải pháp chính sách từ góc độ logistics”, tác giả Đặng Đình Đào đưa ra một số nguyên nhân khiến kinh tế Việt Nam phát triển thiếu bền vững, qua đó đề xuất 1 số giải pháp liên quan đến phát triển dịch vụ logictis.

Trong những năm qua, GDP Việt Nam luôn có sự tăng trưởng cao. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, nhóm thu nhập nào được hưởng lợi bao nhiêu từ tăng trưởng GDP? Với bài viết, “Các yếu tố thu nhập và nhân tử thu nhập trong nền kinh tế Việt Nam”, tác giả Bùi Trinh sử dụng mô hình cân đối liên ngành, nhằm ước tính sự lan tỏa của cầu cuối cùng đến từng thu nhập, từ đó, đề xuất một số ý tưởng cho việc điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này có thể được tham khảo để đánh giá mức độ thành công của các chính sách kinh tế Việt Nam.

Việt Nam hiện đang nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu. Hàng năm, giống như bất kỳ quốc gia đang phát triển nào khác, Việt Nam đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án kết cấu hạ tầng dài hạn, đặc biệt là các công trình bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, thông tin khí hậu trong tương lai hiếm khi được xem xét một cách có hệ thống trong quy hoạch các kết cấu hạ tầng đó, dẫn đến các quyết định đầu tư không tốt và rủi ro cao về thiệt hại kinh tế khi đối mặt với các hiện tượng biến đổi khí hậu. Để hiểu rõ hơn nhưng nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Dịch vụ khí hậu trong đầu tư kết cấu hạ tầng phối cảnh quy hoạch cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai” của tác giả Phạm Hoàng Mai và cộng sự.

Năm 2018, Việt Nam đã vượt mốc xuất khẩu với giá trị 3,54 tỷ USD. Tuy nhiên, phía sau những con số sản xuất, xuất khẩu ấn tượng, ngành cà phê Việt Nam cũng đang đối diện với nhiều vấn đề về sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Hay nói một cách khác, chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam đang có nhiều những bất cập. Thông qua bài viết, “Một số giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam”, tác giả Phạm Văn Tài và công sự sẽ phân tích sâu hơn chuỗi cung ứng cà phê của Việt Nam, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện chuỗi cung ứng cà phê của Việt Nam.

Việc phát triển nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh không chỉ góp phần xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, mà còn tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Để hiểu rõ hơn những vấn đề này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Phát triển nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam” của tác giả Võ Xuân Hoài.

Tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay. Thông qua bài viết, “Tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Kinh nghiệm Nhật Bản, Đài Loan và gợi ý cho Việt Nam”, tác giả Trần Thanh Quang tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan. Những kinh nghiệm này sẽ gợi mở hàm ý để Việt Nam áp dụng thành công trong thời gian tới, giúp phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Đặng Đình Đào: Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam: Giải pháp chính sách từ góc độ logistics

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Bùi Trinh: Các yếu tố thu nhập và nhân tử thu nhập trong nền kinh tế Việt Nam

Phạm Hoàng Mai, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Diệu Trinh, Nguyễn Giang Quân, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Benjamin Hodick, Katharina Lotzen, Nguyễn Hoàng Xuân Anh, Ngô Tiến Chương, Ngô Phúc Hạnh: Dịch vụ khí hậu trong đầu tư kết cấu hạ tầng phối cảnh quy hoạch cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bùi Văn Trịnh, Huỳnh Phương Dung: Ứng dụng dự báo suất sinh lời của cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Phạm Văn Tài, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thức: Một số giải pháp cải thiện chuỗi cung ứng cà phê Việt Nam

Võ Xuân Hoài: Phát triển nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

Tạ Minh Hà: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Habeco

Hồ Thị Đàn, Phạm Thị Minh Hà: Quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc

Nguyễn Nhật Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh: Nâng cao chất lượng quản lý tiến độ thực hiện các dự án tại Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng

NHÌN RA THẾ GiỚI

Đào Hồng Quyên: Phát triển nông nghiệp Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay

Trần Thanh Quang: Tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Kinh nghiệm Nhật Bản, Đài Loan và gợi ý cho Việt Nam

Quách Thị Hà: Chính sách đại dương của Australia và những gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Phí Thị Nguyệt: Vấn đề lao động - việc làm ở nông thôn tỉnh Thái Bình

Trần Thế Tuân, Bùi Văn Viễn, Nguyễn Hữu Dũng: Thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Trương Xuân Vỹ, Nguyễn Bạch Đằng, Phạm Thị Hồng Nhung: Thu hút đầu tư trong nước vào Ninh Thuận: Thực trạng và giải pháp

Bùi Thanh Tùng: Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường sức lao động ở TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Tú: Đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân ở Nghệ An

Nguyễn Thị Oanh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở một số địa phương và gợi ý cho Bình Phước

Hoàng Đức Long: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình: Thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển

Nguyễn Hằng: Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Dang Dinh Dao: Sustainable economic development in Vietnam: Policy solutions from logistics perspective

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Bui Trinh: Income components and income multipliers in Vietnamese economy

Pham Hoang Mai, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Dieu Trinh, Nguyen Giang Quan, Nguyen Thi Minh Ngoc, Benjamin Hodick, Katharina Lotzen, Nguyen Hoang Xuan Anh, Ngo Tien Chuong, Ngo Phuc Hanh: Climate services for a resilient infrastructure: Planning perspectives for sustainable future of Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Bui Van Trinh, Huynh Phuong Dung: Predict the profitability of stocks listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange

Pham Van Tai, Nguyen Tien Dung, Hoang Van Thuc: Schemes to improve Vietnam’s coffee supply chain

Vo Xuan Hoai: Development of human resource in provincial state administrative agencies in Vietnam

Ta Minh Ha: Strengthen the competitiveness of Habeco

Ho Thi Dan, Pham Thi Minh Ha: Human resource management at Nui Coc Lake Trade Union Tourist Hotel Joint Stock Company

Nguyen Nhat Hung, Nguyen Ngoc Khanh: Improve the management quality of project implementation at Military Hospital 175 - Ministry of Defense

WORLD OUTLOOK

Dao Hong Quyen: To boost agriculture of Russian Federation in the current period

Tran Thanh Quang: Land concentration to expand hi-tech agriculture: Experiences of Japan, Taiwan and suggestions for Vietnam

Quach Thi Ha: Australia’s ocean policy and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Phi Thi Nguyet: Issue of labor - employment in rural areas of Thai Binh province

Tran The Tuan, Bui Van Vien, Nguyen Huu Dung: Attracting FDI into Ha Nam province-based industrial zones

Truong Xuan Vy, Nguyen Bach Dang, Pham Thi Hong Nhung: Drawing domestic investment in Ninh Thuan: Current situation and solutions

Bui Thanh Tung: Strengthen state management of labor power market in Hanoi city

Nguyen Thi Minh Tu: Promote production linkage between businesses and farmers in Nghe An

Nguyen Thi Oanh: Training and development of science and technology human resources in some localities and suggestions for Binh Phuoc

Hoang Duc Long: Ninh Binh Industrial Zone Management Board: Achievements of fiffteen-year foundation and development

Nguyen Hang: Vinh Phuc Industrial Zones Management Board strives to complete the assigned tasks

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan