Cập nhật ngày 13/04/2019 - 08:32:06

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 10 (692)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 10/2019 gồm các nội dung sau:

 

Những năm qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách và chương trình hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới khu vực này. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn bị đánh giá là khu vực dễ bị tổn thương, vẫn mãi “còi cọc”, với năng lực cạnh tranh yếu kém. Thông qua bài viết “Để chính sách hỗ trợ vốn tín dụng cho DNNVV phát huy hiệu quả”, tác giả Đỗ Thị Bích Đào kiến nghị một số giải pháp về chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn cho khu vực kinh tế này phát triển.

Cũng liên quan đến phát triển doanh nghiệp, năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 được phê duyệt(có hiệu lực từ ngày 01/07/2015). Việc Luật Doanh nghiệp năm 2014 được thực thi đã góp phần không nhỏ cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập, nhất là cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, đòi hỏi phải nhìn nhận lại quá trình phát triển của doanh nghiệp trong thời gian qua để có định hướng phát triển. Để hiểu rõ hơn bức tranh doanh nghiệp, cũng như những kiến nghị trong thời gian tới, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới” của tác giả Đỗ Phương Thảo.

Những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành nhằm phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá tham gia liên kết, khu vực kinh tế này cần được hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, như: vốn, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, thông tin phục vụ cho sản xuất, kinh doanh… Thông qua bài viết, “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành ở Việt Nam”, tác giả Lê Thị Thương kiến nghị một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn trên. Mời bài đọc đón đọc

Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành kinh tế đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất - nhập khẩu và thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải… đang là nhu cầu đặt ra rất cấp bách đối với Việt Nam.  Để hiểu rõ hơn thực trạng cũng như những bất cập trong phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam, cũng như một số những giải pháp, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics hiện nay” của tác giả Đào Trường Thành.

Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán những năm qua, gian lận trên báo cáo tài chính đang trở nên phổ biến, điển hình như vụ gian lận BCTC của các công ty: Gỗ Trường Thành, Bông Bạch Tuyết, Dược Viễn Đông… Khi xảy ra các vụ gian lận tài chính, dư luận luôn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận. Thông qua bài viết, “Gian lận trong kiểm toán BCTC và trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập”, nhóm tác giả Lương Thị Hồng Ngân, Cao Hồng Loan nhận diện gian lận, các nhân tố dẫn đến hành vi gian lận, các hình thức gian lận chủ yếu trên BCTC, đồng thời xem xét trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận trên BCTC.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 13/02/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 85/CT-BQP về việc tự chủ về tài chính đối với các bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh quân đội. Thực chất, đây là việc chuyển đổi cơ chế đảm bảo tài chính từ việc bao cấp 100% ngân sách nhà nước sang cơ chế Nhà nước chỉ đảm bảo một phần. Có thể nói đây là một vấn đề mới đối với các bệnh viện quân đội, chính vì vậy, cần tham khảo kinh nghiệm của các bệnh viện công lập ngoài quân đội đã thực hiện tự chủ về tài chính. Để hiểu rõ hơn những nội dụng này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập - Kinh nghiệm cho các bệnh viện quân đội “ của tác giả Nguyễn Anh Tuấn.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan