Cập nhật ngày 25/04/2019 - 09:10:21

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 11 (693)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 11/2019 gồm các nội dung sau

Những năm qua, mặc dù đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhưng hoạt động của ngành này vẫn thiếu tính định hướng chiến lược toàn diện, thiếu cơ chế giám sát các chủ thể trong hoạt động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới, cũng như để tận dụng hết các lợi ích của các hiệp định thương mại tự do, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thời gian tới, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cần có sự thay đổi cho phù hợp. Để hiểu rõ hơn thực trạng này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhằm thu hút FDI thế hệ mới”, của tác giả Phạm Thị Minh Hoa.

Trong những năm qua, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng kinh tế, kỹ thuật cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, sự phát triển nhanh chóng của các dự án BT trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều rủi ro đáng quan ngại, có thể để lại những hệ lụy xấu cho nền kinh tế. Thông qua bài viết “Đầu tư theo hình thức BT - Những rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế và yêu cầu đối với Kiểm toán Nhà nước”, tác giả Nguyễn Hữu Hiểu sẽ phân tích sâu những nguyên nhân, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục.

Theo Bộ Tài chính, nợ công tại Việt Nam tính đến cuối năm 2018 dưới 61% GDP, đang nằm trong ngưỡng Quốc hội đề ra. Mặc dù nợ công hiện nay vẫn trong giới hạn an toàn, cơ cấu nợ công đã được điều chỉnh theo hướng bền vững, nhưng quy mô nợ công và tỷ lệ nợ công so với GDP đang có xu hướng tăng nhanh, nợ nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn, hiệu quả sử dụng nợ công chưa cao... Vậy làm thế nào để kiểm soát nợ công? Để phần nào trả lời câu hỏi này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Một số giải pháp kiểm soát nợ công tại Việt Nam” của nhóm tác giả Lê Thị Thu Phương, Phạm Thanh Hà.

Ngân hàng và hoạt động của ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam. Vì thế, Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách để duy trì và thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô tài sản, vốn, mạng lưới. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với kinh tế thế giới, cùng với những thời cơ, thuận lợi, các ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thông qua bài viết “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam”, tác giả Nguyễn Văn Điền nêu rõ những thời cơ thách thức của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp.

Tính đến hết năm 2017, Cộng đồng Kinh tế ASEAN có tổng dân số của 10 quốc gia khoảng gần 643 triệu người, trong đó lực lượng lao động trong độ tuổi là 427,6 triệu người, chiếm 66,5% dân số, tuổi đời trung bình là 28,8 tuổi. Kết cấu dân số trẻ, hơn một nửa dân số dưới 30 tuổi sẽ là động lực cho những bước phát triển tích cực của khu vực. Tuy nhiên, việc phát triển dân số không đồng đều giữa các quốc gia làm gia tăng thiếu - thừa cục bộ lực lượng lao động, nhất là lao động có kỹ năng đã tạo ra xu hướng dịch chuyển lao động trong nội khối. Thông qua bài viết “ Dự báo chuyển dịch lao động kỹ năng trong ASEAN và Việt Nam”, tác giả Vũ Thị Loan đưa ra những dự báo về sự dịch chuyển lao động trong nước cũng như trong khu vực. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho các nhà quản lý, nhà khoa học, mà cả đối với các doanh nghiệp và người lao động.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Thị Thúy: 6 điểm mới của chính sách về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Phạm Thị Minh Hoa: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhằm thu hút FDI thế hệ mới

Nguyễn Hữu Hiểu: Đầu tư theo hình thức BT - Những rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế và yêu cầu đối với Kiểm toán Nhà nước

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Lê Thị Thu Phương, Phạm Thanh Hà: Một số giải pháp kiểm soát nợ công tại Việt Nam

Nguyễn Văn Điền: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Vũ Huyền Trang: Nghiên cứu tác động của lạm phát tới mức sống của các nhóm dân cư Việt Nam giai đoạn 2008-2016

Vũ Thị Loan: Dự báo chuyển dịch lao động kỹ năng trong ASEAN và Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Phan Thị Linh: Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Nguyễn Quang Minh: Nâng cao năng lực tài chính của 4 NHTM Việt Nam có giá trị thương hiệu cao năm 2019

Phạm Thị Thu Hoài, Tô Thị Vân Anh: Kế toán quản trị trong ngân hàng: Thực trạng và giải pháp

Hoàng Thị Thanh Huyền: Khả năng thanh khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Phạm Văn Tài, Huỳnh Cao Kim Thư, Phạm Thị Mai, Hà Tú Vân: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo đến năm 2020

Trần Thị Minh Trâm: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Nguyễn Thảo Nguyên, Phùng Trần Mỹ Hạnh: Lao động phi chính thức tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Lê Hoàng Oanh: Một số vấn đề về chính sách tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao

Mai Thanh Huyền: Hoàn thiện công tác quản lý thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu ở Việt Nam

Phạm Ngọc Duy: Một số vấn đề về xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong bối cảnh hội nhập

Lê Thị Kim Tuyết: Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng cho các doanh nghiệp may Việt Nam

Bùi Ngọc Quỵnh, Đỗ Văn Trịnh: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Nhìn từ góc độ bền vững

Nguyễn Hoài Nam, Đinh Xuân Hùng: Cơ chế huy động nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới

NHÌN RA THẾ GIỚI

Vũ Ngọc Tú: Quản lý nhà nước với quỹ tín dụng nhân dân - Kinh nghiệm từ Canada

Phan Văn Toản: Công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm Hàn Quốc và gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Chi Mai: Thuế thương mại điện tử trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoa: Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, phát triển ngành công nghiệp ô tô

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Vương Văn Đạt, Trần Hữu Dào: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Thảo: Một số giải pháp thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Quảng Bình

Nguyễn Tử Hoài Sơn, Nguyễn Thị Huyền Trang: Giải pháp giảm nghèo bền vững ở tỉnh Ninh Bình

Phạm Hữu Hùng, Đỗ Văn Nhiệm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa: Nhìn từ góc độ ngành và thành phần kinh tế

Lê Thị Loan: Phát triển kinh tế thủy sản ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Huỳnh Văn Đặng: Để triển khai hiệu quả chính sách phát triển thủy sản tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Nguyễn Văn Đà, Trần Thị Hồng Diễm: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Nguyen Tu Quynh: Bắc Ninh tạo lực đẩy phát triển ngành công nghiệp

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Thi Thuy: 6 new aspects concerning policy on the safety of information system in banking activities

Pham Thi Minh Hoa: Policy to bolster Vietnam’s supporting industry to draw new-generation FDI

Nguyen Huu Hieu: Investment in the form of BT - Potential risks to the economy and requirements for the State Audit

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Le Thi Thu Phuong, Pham Thanh Ha: Some solutions to control public debt in Vietnam

Nguyen Van Dien: Improve the operational efficiency of the Vietnamese banking system

Vu Huyen Trang: Study the impact of inflation on the living standards of Vietnamese population groups over the period of 2008-2016

Vu Thi Loan: Forecast the shift of skilled labor in ASEAN and Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Phan Thi Linh: Strengthen the quality of administrative procedure reform

of the banking sector in order to improve investment environment

Nguyen Quang Minh: Improve financial capacity of four Vietnamese commercial banks with the most valuable brands in 2019

Pham Thi Thu Hoai, To Thi Van Anh: Management accounting in banks: Current situation and solutions

Hoang Thi Thanh Huyen: Liquidity of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

Pham Van Tai, Huynh Cao Kim Thu, Pham Thi Mai, Ha Tu Van: Schemes to boost rice export up to 2020

Tran Thi Minh Tram: Professional ethics education for students in the context of the Fourth Industrial Revolution

Nguyen Thao Nguyen, Phung Tran My Hanh: Informal labor in Vietnam - Current situation and solutions

Le Hoang Oanh: Some issues about credit policy for high-tech agriculture

Mai Thanh Huyen: Perfect the management of customs procedures for export processing activities in Vietnam

Pham Ngoc Duy: Some issues concerning the export of wood and wood products in the context of integration

Le Thi Kim Tuyet: Develop human resources in order management in Vietnamese garment enterprises

Bui Ngoc Quynh, Do Van Trinh: Development of Vietnam’s supporting industry: Seen from sustainability perspective

Nguyen Hoai Nam, Dinh Xuan Hung: Mechanism to mobilize capital for new rural construction

WORLD OUTLOOK

Vu Ngoc Tu: Canada’s experience in state management of people’s credit fund

Phan Van Toan: Industrialization in association with the development of knowledge economy - Korean experience and suggestions for Vietnam

Nguyen Chi Mai: E-commerce tax in the world and suggestions for Vietnam

Nguyen Thi Kim Lien, Nguyen Thi Hoa: International experiences in the construction and development of the automotive industry

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Vuong Van Dat, Tran Huu Dao: Strengthen the state management of construction order in Thach That district, Hanoi

Nguyen Thi Phuong Thao: Some solutions to promote tourism in Quang Binh province

Nguyen Tu Hoai Son, Nguyen Thi Huyen Trang: Solutions to sustainable poverty reduction in Ninh Binh province

Pham Huu Hung, Do Van Nhiem: Economic restructuring in mountainous districts of Thanh Hoa province: From the perspectives of economic and industrial sectors

Le Thi Loan: To boost fisheries sector in Tinh Gia district, Thanh Hoa province

Huynh Van Dang: To effectively implement policy on fisheries development in Hoai Nhon district, Binh Dinh province

Nguyen Van Da, Tran Thi Hong Diem: Improve the management of personal income tax collection at Tax Department in My Tho city, Tien Giang province

Nguyen Tu Quynh: Bac Ninh creates a driving force for industrial sector

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan