Cập nhật ngày 24/05/2019 - 11:39:48

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 14 (696)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 14/2019 gồm các nội dung sau

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hướng đi đúng, song còn chưa hoàn thiện. Dự báo, sự phát triển này sẽ có những tác động đến mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Việt Nam. Thông qua bài viết “KTTT định hướng XHCN và dự báo những tác động tới mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Việt Nam”, tác giả Nguyễn Anh Tuấn phân tích những đặc điểm của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đồng thời đưa ra yêu cầu nhằm tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.  

Khu vực kinh tế số đang phát triển nhanh chóng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đem lại những tác động tích cực và tiêu cực tới sự phát triển kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Sự phát triển của kinh tế số góp phần gia tăng năng suất lao động, tạo thêm công ăn việc làm và thúc đẩy thương mại quốc tế. Tuy nhiên, khu vực kinh tế số cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu phát triển kinh tế, bao gồm: gia tăng phân hóa lao động và bất bình đẳng thu nhập, khoảng cách giữa thể chế và sự phát triển công nghệ và các vấn đề liên quan đến độc quyền và kiểm soát thị trường. Vì vậy, cần tăng cường cơ chế thúc đẩy tăng trưởng một cách hiệu quả để gia tăng những lợi ích từ nền kinh tế số. Để hiểu sâu hơn những nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Tác động từ kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam” của nhóm tác giả Đặng Thị Huyền Anh, Thịnh Phương Hạnh.

Trong nhiều năm qua, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước luôn đóng vai trò quan trong trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Thông qua bài viết “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong bối cảnh hiện nay”, tác giả Đào Thị Hồ Hương tiến hành phân tích thưc trạng nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn này.

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế cần phải có giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hơn nữa. Để hiểu rõ hơn những hạn chế của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, cũng như giải pháp tháo gỡ, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Để phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững” của nhóm tác giả Trần Đình Tuấn, Lê Thị Phương.

Sau hơn 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đạt được mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong một thời gian dài. Ngành nông nghiệp cũng đã chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng như “lá chắn” bảo vệ đất nước trong những giai đoạn khủng hoảng, là động lực quan trọng phát triển kinh tế… Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu và rộng như hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam nếu không có những chuyển biến mạnh mẽ hơn, sẽ khó duy trì được sự ổn định và phát triển. Vậy, những nút thắt trong ngành nông nghiệp Việt Nam là gì? Và cách thoát gỡ như thế nào, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Nhận diện cơ hội và thách thức của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới” của tác giả Đặng Thi Hoài.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Tuy nhiên, Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai 2018 được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia chưa sẵn sàng cho CMCN 4.0, đặc biệt nguồn nhân lực chỉ xếp thứ 70/100. Chính vì vậy, làm thế nào để nguồn nhân lực nói chung và tại các doanh nghiệp nói riêng bắt kịp được với xu thế phát triển của cuộc CMCN 4.0? Mời bạn đọc đón đọc bài viết, “ Cách mạng Công nghiệp 4.0 và thách thức đối với nguồn nhân lực tại doanh nghiệp” của tác giả Hà Nguyên Tiêu.

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Anh Tuấn: KTTT định hướng XHCN và dự báo những tác động tới mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở Việt Nam

Lê Thị Ái Nhân: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển Đảng trong thời kỳ đổi mới ở tỉnh Long An hiện nay

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Đặng Thị Huyền Anh, Thịnh Phương Hạnh: Tác động từ kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Đào Thị Hồ Hương: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong bối cảnh hiện nay

Trần Đình Tuấn, Lê Thị Phương: Để phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đặng Thị Hoài: Nhận diện cơ hội và thách thức của nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới

Phương Hữu Từng: Xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực tiễn và khuyến nghị

Hà Nguyên Tiêu: Cách mạng Công nghiệp 4.0 và thách thức đối với nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

Lương Thanh Hà: Nâng cao chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nguyễn Văn Thủy, Trần Hồng Việt: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong giáo dục

Nguyễn Đăng Tuệ, Nguyễn Danh Nguyên: Hiện trạng vận hành quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các trường đại học Việt Nam

Nguyễn Ngọc Trung: Liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Phạm Chu Thùy Dương: Triển khai mô hình ví điện tử tại Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn

Phạm Thị Hoài Thu: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp

Trần Anh Tuấn, Trần Đình Hoàn: Phát triển ngành quang học trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đỗ Văn Viện: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong bối cảnh mới

Lã Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh: Xây dựng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Lê Thị Hồng Ngọc: Cần đánh giá đúng vai trò của bao bì sản phẩm

Nhữ Thị Hồng: Đôi điều cần bàn về kế toán sửa chữa tài sản cố định

Đỗ Phan Minh Khuê: Nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Lê Thị Ngọc: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Thực trạng và giải pháp

NHÌN RA THẾ GiỚI

Nguyễn Thúc Hương Giang: Cải cách quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới theo yêu cầu của OECD

Lê Tiến Đạt, Lê Thị Thu: Hỗ trợ DNNVV vượt qua hàng rào kỹ thuật trong xuất khẩu nông sản: Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Đào Hồng Quyên: Kinh nghiệm xuất khẩu nông sản Nga và gợi ý cho Việt Nam

Hongphachane Lattana: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Lào trong thời gian tới

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Trần Thị Liên Trang, Trần Trung Dũng: Lào Cai nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Bùi Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Hùng: Thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lan Anh: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn tại tỉnh Sơn La

Lê Xuân Lương, Lê Thị Lan: Nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPT Thanh Hóa

Nguyễn Anh Tuấn: Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực tài chính cho giáo dục - đào tạo tại tỉnh Nghệ An

Nguyễn Đăng Bằng: Hiệu quả xúc tiến đầu tư vào Nghệ An sau hơn một thập niên nhìn lại

Lại Tiến Dĩnh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh tại tỉnh Hà Tĩnh

Lê Thị Thu Hoài: Tổ chức thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của chính quyền huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dương Thị Tuyết Anh, Ninh Thị Thu Thủy: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh

Võ Trường, Phạm Văn Tài: Một số giải pháp hạn chế rủi ro kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Anh Tuan: Socialist-oriented market economy and forecast of its impacts on organizational model of political system in Vietnam

Le Thi Ai Nhan: Application of Ho Chi Minh’s thought on Party development in the renovation period in Long An province today

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Dang Thi Huyen Anh, Thinh Phuong Hanh: Impact of digital economy and policy implications for Vietnam

Dao Thi Ho Huong: Solutions to improve efficiency of public investment in the current context

Tran Dinh Tuan, Le Thi Phuong: To develop Vietnam’s economy towards sustainability

RESEARCH - DISCUSSION

Dang Thi Hoai: Identify pros and cons of Vietnam’s agriculture in the new context

Phuong Huu Tung: Socialization in the field of higher education in Vietnam: Practices and recommendations

Ha Nguyen Tieu: The Fourth Industrial Revolution and challenges for human resources in enterprises

Luong Thanh Ha: Improve the quality of workers working abroad under contracts

Nguyen Van Thuy, Tran Hong Viet: Application of Blockchain technology to education

Nguyen Dang Tue, Nguyen Danh Nguyen: Current operation of science and technology development fund in Vietnamese universities

Nguyen Ngoc Trung: Cooperation between vocational and business institutions: Current situation and solutions

Pham Chu Thuy Duong: Implement e-wallet method in Vietnam: Advantages and disadvantages

Pham Thi Hoai Thu: Current situation and schemes to promote the operation of science and technology development fund in enterprises

Tran Anh Tuan, Tran Dinh Hoan: To boost optical field in the Fourth Industrial Revolution

Do Van Vien: Solutions to promote Vietnam’s textile and garment exports in the new context

La Thi Thu, Nguyen Thi Thanh: Development of environmental cost management accounting in Vietnam-based enterprises

Le Thi Hong Ngoc: A need to appreciate properly the role of product packaging

Nhu Thi Hong: Some discussions on accounting for fixed asset repair

Do Phan Minh Khue: Improve the effectiveness of policies to support fishermen

Le Thi Ngoc: Building new rural models: Current situation and solutions

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thuc Huong Giang: Tax administration reform with cross-border e-commerce activities at the request of OECD

Le Tien Dat, Le Thi Thu: Support SMEs to overcome technical barriers in agricultural exports: Global experiences and suggestions for Vietnam

Dao Hong Quyen: Russia’s experience in export of agricultural products and suggestions for Vietnam

Hongphachane Lattana: Promote Laos’ export of key commodities in the coming time

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Tran Thi Lien Trang, Tran Trung Dung: Lao Cai make an attempt to build a new countryside

Bui Thi Thanh Huong, Nguyen Van Hung: Promote the development of craft village tourism in Thai Nguyen

Nguyen Thi Lan Anh: Enhance the performance of production and supply chains of safe agricultural products in Son La province

Le Xuan Luong, Le Thi Lan: Strengthen the competitiveness of VNPT Thanh Hoa

Nguyen Anh Tuan: Promote socialization of financial resources for education and training in Nghe An province

Nguyen Dang Bang: More than a decade of investment promotion in Nghe An: Looking back on the efficiency

Lai Tien Dinh: Promote new rural construction in association with civilized urban construction in Ha Tinh province

Le Thi Thu Hoai: Organization of implementing policies on aquatic exploitation and aquaculture of Loc Ha district government, Ha Tinh province

Duong Thi Tuyet Anh, Ninh Thi Thu Thuy: Evaluate the socio-economic efficiency of seafood processing industry in Tra Vinh province

Vo Truong, Pham Van Tai: Several solutions to minimize the risk of tax declaration and payment of Kien Giang province-based enterprises

SPECIAL PAGES ABOUT LONG AN

Cong Hoang: Long An province - Confidently speed up to achieve the target

Huy Hoang: Long An - A good land attracts the birds

Reporter: Investment attraction in Long An-based industrial parks: Create a breakthrough in administrative reform

KTDB
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan