Cập nhật ngày 23/03/2020 - 10:36:58

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 8 (726)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 8/2020 gồm các nội dung sau:

Việt Nam đang chuyển mình ngày càng mạnh mẽ trong một giai đoạn cải cách và hội nhập mới. Một mặt, Việt Nam từng bước cụ thể hóa tư duy mở rộng hội nhập quốc tế, với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác, Việt Nam chính thức khẳng định quan điểm thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tranh luận về tác động của hội nhập kinh tế quốc tế - đặc biệt là thương mại, đầu tư nước ngoài - đã trở nên “đa chiều” hơn. Nhiệm vụ cải cách thể chế sâu rộng để xử lý các vấn đề cố hữu của nền kinh tế được nhìn nhận trực diện hơn. Trong bối cảnh ấy, việc thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trở thành một yêu cầu quan trọng, nhất là ở góc độ hoàn thiện thể chế. Thông qua bài viết “Thực hiện hiệu quả CPTPP trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế”, tác giả Trần Thị Hồng Minh sẽ phần nào làm rõ hơn các nội dung này.

Mặc dù Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị định hướng dẫn được ban hành và đã có hiệu lực, nhưng việc triển khai tích hợp quy hoạch vẫn đang có nhiều vướng mắc, làm chậm trễ tiến độ lập quy hoạch, chậm tiến trình phát triển. Để góp phần vào “tháo gỡ” những vướng mắc, hướng dẫn triển khai tích hợp quy hoạch, trong số ra tạp chí kỳ này, tác giả Ngô Công Thành, có bài viết “Nhận thức đúng về tích hợp quy hoạch”. Bài viết này giải thích rõ hơn về quan điểm, mục tiêu, nội dung nguyên tắc của tích hợp quy hoạch.

Tăng trưởng và phát triển kinh tế là nhu cầu của mọi quốc gia. Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, các nhà nước dù ở những mức độ khác nhau, phương thức khác nhau… nhưng đều có những hoạt động nhằm điều chỉnh, quản lý nền kinh tế. Sự tác động của nhà nước vào nền kinh tế được thực hiện bởi những hoạt động của các cơ quan nhà nước, thông qua các quy định, quy tắc, thủ tục… do nhà nước xác lập, tổ chức thực hiện và được gọi chung là thủ tục hành chính (TTHC). Thông qua bài viết “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, tác giả Võ Tá Tri sẽ làm rõ những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, đồng thời kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành hình tại Việt Nam.

 Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, “kinh tế số” là khái niệm đang có mặt trên mọi lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ sản xuất… Là ứng dụng nền tảng để phát triển kinh tế bắt kịp với xu hướng thời đại, kinh tế số đã và đang trở nên ngày một phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia nào, nếu không muốn tụt lại phía sau. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này. Vậy sự phát triển kinh tế số tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào? Thời gian tới cần làm gì để phát triển kinh tế số? Để hiểu rõ hơn những nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam” của tác giả Đặng Duy Hưng.

Kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong việc giải quyết công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa, nguồn vốn nhàn rỗi, tận dụng các nguồn lực xã hội, phục vụ cho sự tăng trưởng của nền kinh tế… Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, kinh tế tư nhân nước ta vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, cần những giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực này lớn mạnh hơn nữa. Thông qua bài viết, “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập”, tác giả Đỗ Văn Viện đánh giá những mặt được và chưa được trong phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp giúp khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển.

Cùng với những nội dung trên, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong năm 2019 sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Trần Thị Hồng Minh: Thực hiện hiệu quả CPTPP trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế

Ngô Công Thành: Hướng dẫn tích hợp quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 -  Bài 1: Nhận thức đúng về tích hợp quy hoạch

Nguyễn Ái Đoàn: Tác động của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế ở Việt Nam

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Võ Tá Tri: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đặng Duy Hưng: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế số ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đỗ Văn Viện: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập

Lê Hoàng Quỳnh: Giải pháp cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trước xu thế bảo hộ thương mại kiểu mới

Nguyễn Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hằng: Tín dụng đen - Sự nhức nhối về kinh tế, xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tô Thanh Hương: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính trực thuộc ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Thái Minh Hạnh, Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và tránh thuế của doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Ngọc Lân: Giải pháp thúc đẩy thực hiện xã hội hóa đầu tư trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguyễn Xuân Minh: Bàn về trách nhiệm giải trình gắn với tự chủ của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Vũ Bá Anh Tùng: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Lương Văn Khôi, Nguyễn Hà Linh: Những tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào miền núi và vùng dân tộc thiểu số: Nhìn từ hộ gia đình

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thái Hà: Công tác tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp

NHÌN RA THẾ GiỚI

Nguyễn Thị Kim Chung: Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Hàn Quốc: Một số gợi ý cho Việt Nam

Trịnh Minh Tâm, Trần Hậu Ngọc, Lưu Thị Thanh Hảo, Đỗ Sơn Tùng, Nguyễn Vân Anh: Đánh giá công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Ketmany Inthavong: Nâng cao chất lượng đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhà nước tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Văn Tuấn: Thúc đẩy xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng của các doanh nghiệp Hà Nội

Bùi Thị Thảo: Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Tử Hoài Sơn, Hà Thu Nga, Hoàng Thị Thúy: Ninh Bình đẩy mạnh cải cách hành chính

Lê Đình Cảnh, Nguyễn Tuấn Dũng: Phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nguyễn Hồ Minh Trang: Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động ở tỉnh Thừa Thiên Huế

CHUYÊN TRANG ĐẮK LẮK

Công Hoang: Phấn đấu đưa Đắk Lắk sớm trở thành trung tâm phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên

PV: Đắk Lắk thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Huyện M'Drắk và những chuyển biến tích cực trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

Trường THPT Trần Quốc Toản - Chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Tran Thi Hong Minh: Effective implementation of CPTPP in the process of international economic integration: The need for the improvement of institution

Ngo Cong Thanh: Guidance on integrated planning under the Law on Planning 2017 Lesson 1: Accurate awareness of integrated planning

Nguyen Ai Doan: The impact of monetary policy on Vietnam’s economy

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Vo Ta Tri: Accelerate administrative procedure reform to speed up economic growth

Dang Duy Hung: Current situation and solutions for developing digital economy in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Do Van Vien: Promote private sector in the integration process

Le Hoang Quynh: Solution to Vietnam’s seafood export before the new trend of trade protectionism

Nguyen Thi Minh Hanh, Nguyen Thi Minh Hang: Black credit - The serious problem of Vietnam’s economy and society

To Thanh Huong: Current situation of consumer credit development of financial companies under Vietnamese commercial banks

Thai Minh Hanh, Dao Thanh Binh, Nguyen Thuc Huong Giang: The relationship between corporate social responsibility and tax avoidance of Vietnamese enterprises

Nguyen Ngoc Lan: Solutions for promoting investment socialization in Vietnam National Coal and Mineral Industries Group

Nguyen Xuan Minh: Discussion on the accountability in association with the autonomy of universities in Vietnam today

Vu Ba Anh Tung: Enhance the training quality of high-quality human resources in higher education institutions in Vietnam

Luong Van Khoi, Nguyen Ha Linh: Impacts of policies to encourage and attract investment in mountainous areas and ethnic minority groups: From the perspective of households

Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Thai Ha: Enrollment in Thai Nguyen University of Economics and Business Administration: Current situation and solutions

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thi Kim Chung: Impact of public investment on economic growth and inflation in Korea: Some suggestions for Vietnam

Trinh Minh Tam, Tran Hau Ngoc, Luu Thi Thanh Hao, Do Son Tung, Nguyen Van Anh: Evaluation of technology for technological innovation in enterprises: International experiences and suggestions for Vietnam

Ketmany Inthavong: Improve the quality of training - fostering state officials at Lao National Academy of Politics and Public Administration

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Van Tuan: To boost the export of machinery, equipments and spare parts of Hanoi-based enterprises

Bui Thi Thao: Development of collective economy, cooperatives in Hoa Binh province

Nguyen Tu Hoai Son, Ha Thu Nga, Hoang Thi Thuy: Ninh Binh promotes administrative reform

Le Dinh Canh, Nguyen Tuan Dung: To expand agricultural economy in Nam Dinh province

Nguyen Ho Minh Trang: Schemes to promote labor export in Thua Thien Hue province

SPECIAL PAGES ABOUT DAK LAK

Cong Hoang: Striving to turn Dak Lak to be the economic center in the Central Highlands

Reporter: Dak Lak competes to establish achievements to welcome the Party Congress at all levels

Positive changes in fundamental and comprehensive renovation of training and education in M’Drak district

Tran Quoc Toan High School - Be proactive, positive and creative in renovating and improving the quality of education

KTDB
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan