Cập nhật ngày 15/04/2020 - 11:21:58

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 10 (728)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 10/2020 gồm các nội dung sau:

Việt Nam sắp kết thúc thời kỳ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 với cả thành công, cơ hội và những thách thức đặt ra. Nhìn lại việc thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, có thể thấy bên cạnh thành công đáng ghi nhận, còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Thông qua bài viết “Tổng kết Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2030”, tác giả Nguyễn Hoàng Hải đánh giá Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, từ đó tìm ra những điểm nghẽn và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, xây dựng định hướng Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ trong giai đoạn 2021-2030, để làm cơ sở tính toán góp phần vào việc xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quy hoạch tỉnh kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Vì vậy, yêu cầu về tích hợp quy hoạch trong việc lập quy hoạch tỉnh rất cao, dễ xảy ra xung đột lợi ích giữa các ngành, lĩnh vực trong việc sử dụng đất đai, tài nguyên. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Hướng dẫn tích hợp quy hoạch theo luật quy hoạch năm 2017 Bài 2: Thực hiện tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh” của tác giả Ngô Công Thành.

Trong những ngày qua, đại dịch CCOvid-19 đang hoành hành khắp thế giới, ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để hạn chế những ảnh hưởng của dịch bệnh này, Chính phủ Việt Nam cần tập trung để điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của đại dịch, mở rộng vùng sản xuất, các khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm phát triển chế biến nông sản, cung ứng nguyên liệu và phát triển công nghiệp phụ trợ. Chính phủ nên ưu tiên tập trung vào các khu vực có nhu cầu tăng cao trong giai đoạn dịch bệnh, đó là nền kinh tế số, hệ thống phòng ngừa và kiểm soát sức khỏe toàn dân trực tuyến, truyền hình giáo dục và giáo dục trực tuyến. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Chính sách vĩ mô ưng phó COVID-19” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Xuân Quang.

Sau hơn 30 năm Đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta đã có những bước phát triển nhảy vọt. Kinh tế tư nhân từ chỗ từng bị cấm tồn tại, hạn chế phát triển, đến khẳng định là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ chế chính sách cho khu vực này còn bất cập. Thông qua bài viết, “Kinh tế tư nhân ở Việt Nam - Một góc nhìn và ứng xử”, tác giả Phan Thị Huê đánh giá đúng thực trạng phát triển kinh tế tư nhân hiện nay. Những nội dung này có thể là căn cứ đề xuất chính sách phù hợp, nhằm phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các quốc gia châu Âu là một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng đối với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) - EVFTA được Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 12/02/2020 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều triển vọng lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam chiếm lĩnh thị trường EU. Song, bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành thủy sản Việt Nam. Để hiểu rõ hơn những những cơ hội và thách thức, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU”, của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu.

Ký kết và thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới là nấc thang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nhằm cụ thể hóa tinh thần chủ động, tích cực hội nhập của Đảng và Nhà nước. Thông qua bài viết, “Tác động của FTA thế hệ mới đối với kinh tế Việt Nam và đề xuất giải pháp”, tác giả Đặng Thanh Bình làm rõ bản chất của FTA thế hệ mới so với FTA truyền thống, qua đó phân tích các tác động tích cực và tiêu cực tới kinh tế Việt Nam trong hơn một năm qua nhằm đưa ra các giải pháp thực thi các FTA thế hệ mới đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với những nội dung trên, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong năm 2019 sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Hoàng Hải: Tổng kết Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2030

Ngô Công Thành: Hướng dẫn tích hợp quy hoạch theo luật quy hoạch năm 2017 Bài 2: Thực hiện tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch tỉnh

Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Xuân Quang: Chính sách vĩ mô ưng phó COVID-19

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Phan Thị Huê: Kinh tế tư nhân ở Việt Nam - Một góc nhìn và ứng xử

Nguyễn Thị Hoài Thu: EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

Đặng Thanh Bình: Tác động của FTA thế hệ mới đối với kinh tế Việt Nam và đề xuất giải pháp

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Hữu Hiểu: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ngân sách địa phương

Hoàng Nguyên Khai: Năng lực tài chính của Sacombank, BIDV, Maritimebank “hậu” M&A

Phan Quan Việt, Nguyễn Thanh Tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn tại OceanBank hiện nay và giai đoạn đến năm 2025

Đinh Văn Chức: Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian tới

Nguyễn Hữu Nam: Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới

Quách Thị Hà, Trần Trung Dũng: Khai thác hải sản của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Phùng Chí Cường: Phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lương Văn Khôi, Đỗ Văn Lâm, Hoàng Thị Minh Hà: Dự báo tăng trưởng kinh tế các vùng dân tộc và miền núi đến năm 2030

Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Quy định của Bộ luật Lao động về bồi thường chi phí đào tạo - Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý

Nguyễn Minh Huệ, Phạm Hoàng Linh, Trần Thị Mai Linh: Giải pháp truyền thông marketing cho hoạt động tuyển sinh tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Lã Thị Bích Ngọc, Lò Thị Huyền Trang: Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La

NHÌN RA THẾ GiỚI

Nguyễn Thị Lâm Anh, Lê Thị Bích Ngân, Nguyễn Văn Tâm: Quản lý thuế tiêu dùng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Phonvilay Phomviengxay: Giáo dục và đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Lào hiện nay

Nguyễn Thị Thu Hoàn: Kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Mỹ và gợi ý cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Lê Hữu Phương: Cơ cấu lại kinh tế du lịch tỉnh Quảng Ninh - Những vấn đề đặt ra từ góc độ quy hoạch

Lưu Thế Vinh, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Hoài Nam: Việc thực hiện chính sách phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Nam Hải, Hoàng Nghĩa Hiệp: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Thực trạng và giải pháp

Phan Minh Sang, Nguyễn Hải Quang: Hoàn thiện công tác quản lý tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Hoang Hai: The implementation of Vietnam’s Service Sector Development Strategy for 2011-2020, direction for 2021-2030

Ngo Cong Thanh: Guidance on integrated planning under the Law on Planning 2017 Lesson 2: Implementation of integrated planning for provincial planning

Nguyen Dinh Tho, Nguyen Xuan Quang: Macro policies in response to COVID-19

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Phan Thi Hue: Private economy in Vietnam - A perspective and response

Nguyen Thi Hoai Thu: EVFTA - Opportunities and challenges for Vietnam’s seafood exports to the EU

Dang Thanh Binh: Impact of new-generation FTAs on Vietnam’s economy and proposed solutions

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Huu Hieu: Schemes to improve the quality of local budget management

Hoang Nguyen Khai: Financial capacity of Sacombank, BIDV, Maritimebank after M&A deals

Phan Quan Viet, Nguyen Thanh Tai: Solutions to enhance the service quality of capital mobilization at OceanBank up to 2025

Dinh Van Chuc: Some solutions to develop e-banking services in the coming time

Nguyen Huu Nam: Schemes to improve export performance in the coming time

Quach Thi Ha, Tran Trung Dung: Vietnam’s seafood exploitation: Current situation and solutions

Phung Chi Cuong: Sustainable agricultural development in the process of industrialization and modernization

Luong Van Khoi, Do Van Lam, Hoang Thi Minh Ha: Forecast of economic growth in ethnic minority and mountainous areas till 2030

Nguyen Thi Anh Tuyet: Regulations of the Labor Code on compensation of training costs - Issues that enterprises should pay attention to

Nguyen Minh Hue, Pham Hoang Linh, Tran Thi Mai Linh: Marketing communication solutions to enrollment activities at Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

La Thi Bich Ngoc, Lo Thi Huyen Trang: Evaluating the effectiveness of asset use in Son La No. 1 Investment and Construction Joint Stock Company

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thi Lam Anh, Le Thi Bich Ngan, Nguyen Van Tam: Management of e-commerce tax: International experience and suggestions for Vietnam

Phonvilay Phomviengxay: Vocational education and training to meet the human resource requirements for the process of industrialization, modernization and international integration in Laos today

Nguyen Thi Thu Hoan: Experience in developing entrepreneurship ecosystem in the US and suggestions for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Le Huu Phuong: Restructuring tourism sector in Quang Ninh province - Issues from the perspective of planning

Luu The Vinh, Pham Thi Thu Huong, Nguyen Hoai Nam: Regarding the implementation of policies on tourism development in Phu Tho province

Nguyen Nam Hai, Hoang Nghia Hiep: Attracting investment into industrial zones in Southeastern Nghe An Economic Zone: Current situation and solutions

Phan Minh Sang, Nguyen Hai Quang: Complete the management at the Management Board of Civil and Industrial Construction Projects in Tra Vinh province

KTDB
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan